« Takaisin

Yhdistysavustukset

kuva_yhdistysavustukset-copy

Vuoden 2017 avustusten haku 3.10.-15.12.2016

Jäsenyhdistykset, jotka eivät saa suoraan avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä, voivat hakea yhdistysavustusta Mielenterveyden keskusliitolta. 

Mielenterveyden keskusliitto hakee Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta, joka on tarkoitettu pienavustuksina liiton jäsenyhdistyksille. Tarkoituksena on tarjota yhdistyksille taloudellista tukea vapaaehtoisuuteen pohjautuvan yhdistystoiminnan turvaamiseksi. Ray:n ohjeistuksen mukaan avustuskelpoisia ovat ne jäsenyhdistykset, jotka eivät saa suoraan rahoitusta Ray:lta.  Mielenterveyden keskusliitto hallinnoi ja valvoo avustuksen käyttöä sekä raportoi niistä avustuslakiin kirjattujen ehtojen mukaisesti RAY:lle.

Avustuslinjauksena on, että avustuksen käyttötarkoitus noudattaa Mielenterveyden keskusliiton yhdistystoiminnan painopisteitä. Nämä painopisteet ovat:

 • yhdistystoiminnan tukeminen ja kehittämien
 • vertaistuki- ja kokemusasiantuntijuuden tukeminen ja kehittäminen
 • vaikuttamistoiminta ja edunvalvonta
 • yhdistyksen ja jäsenistön vapaaehtois- ja kansalaisjärjestötoiminnan kehittäminen ja tukeminen
 • uusien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen 

Avustuslajit

Vuoden 2017 avustuslajit ovat perusavustus, toiminta-avustus ja kehittämisavustus.

Perusavustus

 • Tätä avustusta voi hakea kaikkeen yhdistyksen sääntömääräisestä toiminnasta aiheutuviin kuluihin esim. hallinnon kulukorvaukset, kokoustarjoilut, postitukset, jäsenkirjeet, puhelinkulut ja muuhun toiminnasta aiheutuviin kuluihin
 • Avustuksen määrä on 500 euroa

Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta on kohdennettu avustus, jota yhdistys voi hakea

 1. vertaistoimintaan
 2. retkiin, matkoihin, tapahtumiin osallistumiseen
 3. pienlaitehankintoihin
 4. koulutukseen
 5. viestintään ja vaikuttamiseen
 • Avustusta myönnettäessä vuodelle 2017 erityisesti painotetaan osallistumista liittokokoukseen toukokuussa (haetaan kohdassa 2) ja pienlaitehankinnoissa keskitytään avustamaan tietokoneen ja ohjelmistopäivitysten, tulostimen ja älypuhelimen hankintaa ja tällä tavoin auttamaan yhdistyksiä pääsemään sähköiseen asiointiin. Huomioikaa myös atk-koulutuksen tarve, ja siihen tarvittava koulutusavustus.
 • Lisätietoja hakemuslomakkeen täyttämiseksi: katso perus- ja toiminta-avustuksen hakuohjeet
 • Toiminta-avustuksen määrä on 100–2000 euroa toiminnan laajuudesta riippuen.

 

Kehittämisavustus

 • Kehittämisavustus on tarkoitettu hankkeisiin, jotka edistävät toiminnan laajentamista, aktivoimista tai kokonaan uuden toimintamuodon kehittämistä.
 • Kehittämishanke voi olla yksi- tai kaksivuotinen. Kahden vuoden hankkeessa voidaan myöntää avustusoptio toiselle vuodelle. Avustuksen määrä on korkeintaan 2000 euroa vuotta kohden.
 • Kehittämisavustuksen liitteeksi on yhdistyksen laadittava erillinen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Mikäli hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi, on suunnitelman katettava molemmat vuodet
 • lisätietoja hakemuslomakkeen täyttämiseksi:katso kehittämisavustuksen hakuohjeet

Suunniteltu toiminta ja siihen haettavat avustukset on mainittava toimintasuunnitelmassa ja toimintasuunnitelmaan perustuvassa talousarviossa.

 

Avustuksen hakeminen

HUOM! Avustuksen hakeminen on siirtynyt sähköiseksi ja yhdistyksille lähetetään linkki hakulomakkeisiin. Hakemuksen voi täyttää myös paperiversiona, mikäli yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.  Haku päättyy 15.12.2016

Hakulomakkeita on kaksi: toinen perus- ja toiminta-avustuksen hakemiseen ja toinen kehittämisavustuksen hakemiseen. Mikäli yhdistys halua hakea sekä toiminta- että kehittämisavustusta, on täytettävä molemmat hakulomakkeet. Liitteitä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa kahteen kertaan.

Hakulomakkeen liitteiksi tarvitaan:

 • vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • vuoden 2016 tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja toimintakertomus
 • tilin- tai toiminnantarkastuskertomus ja tarkastajan lausunto
 • allekirjoitettu sopimus Raha-automaattiavustuksen siirrosta ja käytöstä kolmena kappaleena
 • vuoden 2016 syyskokouksen pöytäkirja
 • vuoden 2017 kevätkokouksen pöytäkirja

Avustuspäätökset tehdään vasta, kun kaikki liitteet on toimitettu. Mikäli yhdistys on saanut avustusta liitolta vuodeksi 2016, on selvitys avustuksen käytöstä toimitettava ennen kuin uutta  avustusta voidaan maksaa. Selvityslomakkeet lähetetään yhdistyksiin syksyn aikana ja ne on palautettava 31.1.2017 mennessä. Jotta saamme avustukset maksuun mahdollisimman aikaisin, yhdistyksen kannattaa järjestää kevätkokous niin aikaisin kuin se sääntöjen mukaan mahdollista.

Lisätietoja:

Yhdistyssihteeri Maie Puusaar
040 512 0125
maie.puusaar[at]mtkl.fi

Paperiversion palautusosoite:
Mielenterveyden keskusliitto ry / Avustukset
Malmin kauppatie 26, 4.krs
00700 Helsinki

Perus-ja-toiminta-avustuksen hakuohje
Kehittämisavustuksen  hakuohje
Sopimus avustuksen siirrosta-2017
Avustushakemukseen liitettävät paperit

Perus-ja-toiminta-avustushakemus-2017 tulostettava
Kehittämisavustushakemus-2017 tulostettava

 

 

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter