« Takaisin

Yhdistysavustukset

kuva_yhdistysavustukset-copy

Vuoden 2018 avustusten haku 2.10.-15.12.2017

Jäsenyhdistykset, jotka eivät saa suoraan avustusta STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus ), voivat hakea yhdistysavustusta Mielenterveyden keskusliitolta. 

Mielenterveyden keskusliitto hakee STEA:lta avustusta, joka on tarkoitettu jaettavaksi pienavustuksina liiton jäsenyhdistyksille.  Tarkoituksena on tarjota yhdistyksille taloudellista tukea vapaaehtoisuuteen pohjautuvan yhdistystoiminnan turvaamiseksi. Mielenterveyden keskusliitto jakaa avustukset noudattaen STEA:n ohjeistusta hakemiseen ja raportointiin liittyen.

Avustuslinjauksena on, että avustuksen käyttötarkoitus noudattaa Mielenterveyden keskusliiton yhdistystoiminnan painopisteitä. Nämä painopisteet ovat:

 • yhdistystoiminnan tukeminen ja kehittämien
 • vertaistuki- ja kokemusasiantuntijuuden tukeminen ja kehittäminen
 • vaikuttamistoiminta ja edunvalvonta
 • yhdistyksen ja jäsenistön vapaaehtois- ja kansalaisjärjestötoiminnan kehittäminen ja tukeminen
 • uusien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen 

Avustuslajit

Vuoden 2018 avustuslajit ovat perusavustus, toiminta-avustus ja kehittämisavustus.

Perusavustus

 • Avustusta voi hakea kaikkeen yhdistyksen sääntömääräisestä toiminnasta aiheutuviin kuluihin kuten kokouskulut, kirjanpito, tilintarkastus, posti-, puhelin-, internet- ja kopiokulut, muut varsinaisen toiminnan kulut.
 • Avustuksen määrä on 500 euroa.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus on kohdennettu avustus, jota yhdistys voi hakea:

 • vertaistoimintaan
 • retkiin, matkoihin, tapahtumiin osallistumiseen
 • pienlaitehankintoihin
 • koulutukseen
 • viestintään ja vaikuttamiseen

Pienlaitehankinnoissa keskitytään edelleen avustamaan tietokoneen ja ohjelmistopäivitysten, tulostimen ja älypuhelimen hankintaa ja tällä tavoin auttamaan yhdistyksiä pääsemään sähköiseen asiointiin. Huomioikaa myös atk-koulutuksen tarve ja siihen tarvittava koulutusavustus.

Lisätietoja hakemuslomakkeen täyttämiseksi: katso perus- ja toiminta-avustuksen HAKUOHJEET.

Toiminta-avustuksen määrä on enintään 2000 euroa.

Kehittämisavustus

Kehittämisavustus on tarkoitettu hankkeisiin, jotka edistävät toiminnan laajentamista, aktivoimista tai kokonaan uuden toimintamuodon kehittämistä.

Kehittämishanke voi olla yksi- tai kaksivuotinen, kahden vuoden hankkeessa voidaan myöntää avustusoptio toiselle vuodelle. Avustuksen määrä on korkeintaan 2000 euroa vuotta kohden. Kehittämisavustuksen liitteeksi on yhdistyksen laadittava erillinen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Mikäli hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi, on suunnitelman katettava molemmat vuodet.

Lisätietoja hakemuslomakkeen täyttämiseksi: katso kehittämisavustuksen HAKUOHJEET.

Suunniteltu toiminta ja siihen haettavat avustukset on mainittava toimintasuunnitelmassa ja toimintasuunnitelmaan perustavassa talousarviossa.

Avustuksen hakeminen

HUOM!  Avustuksen hakeminen on siirtynyt sähköiseksi ja yhdistyksille lähetetään linkki hakulomakkeisiin. Hakemuksen voi täyttää myös paperiversiona, mikäli yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin.  Haku päättyy 15.12.2017.

Hakulomakkeita on kaksi: toinen perus- ja toiminta-avustuksen hakemiseen ja toinen kehittämisavustuksen hakemiseen. Mikäli yhdistys halua hakea sekä toiminta- että kehittämisavustusta, on täytettävä molemmat hakulomakkeet. Liitteitä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa kahteen kertaan.

Hakulomakkeen liitteiksi tarvitaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Myöhemmin yhdistys toimittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen, toiminnantarkastuskertomuksen, kevät- tai vuosikokouksen pöytäkirjan ja allekirjoitetun sopimuksen avustuksen siirrosta. Avustuspäätökset tehdään vasta, kun kaikki liitteet on toimitettu. Mikäli yhdistys on saanut avustusta liitolta vuodeksi 2017, on selvitys avustuksen käytöstä toimitettava ennekuin kuin uutta avustusta voidaan maksaa. Selvityslomakkeet lähetetään yhdistyksiin syksyn aikana ja ne on palautettava 31.1.2018 mennessä. Jotta saamme avustukset maksuun mahdollisimman aikaisin, yhdistyksen kannattaa järjestää kevätkokous niin aikaisin kuin se on sääntöjen mukaan mahdollista.

Avustusten käsittelyn aikataulu:

 1. Yhdistys lähettää avustushakemukset 15.12.2017 mennessä
 2. Yhdistys lähettää selvityksen vuoden 2017 avustuksesta 31.1. 2018 mennessä
 3. Avustusehdotus vuodelle 2018 valmistuu 15.2.2018
 4. Yhdistys lähettää kevät- tai vuosikokouksensa jälkeen kokouksen pöytäkirjan, vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toiminnantarkastuskertomuksen ja allekirjoitetun sopimuksen avustuksen siirrosta liittoon
 5. Avustukset maksetaan yhdistyksen tilille heti kun kaikki pyydetyt asiakirjat on toimitettu liittoon

Lisätietoja: yhdistyssihteeri Maie Puusaar, 040 512 0125, maie.puusaar@mtkl.fi tai yhdistysten palvelupuhelin 050 339 4971 maanantaisin kello 12-16

Paperiversion palautusosoite:
Mielenterveyden keskusliitto ry / Avustukset
Malmin kauppatie 26, 4.krs, 00700 Helsinki

Perus- ja toiminta-avustuksen hakuohje
Nettilinkki hakulomakkeeseen (huom. tätä lomaketta ei voi välillä tallentaa vaan se on täytettävä kerrallaan loppuun asti. Yhdistyksen viralliseen sähköpostiosoitteeseen on lähetetty sähköpostikysely, sähköpostilinkkiä käyttämällä voit hakulomakkeen välillä tallentaa ja jatkaa täyttämistä myöhemmin.)

Kehittämisavustuksen hakuohje
Nettlinkki hakulomakkeeseen (huom. tätä lomaketta ei voi välillä tallentaa vaan se on täytettävä kerrallaan loppuun asti. Yhdistyksen viralliseen sähköpostiosoitteeseen on lähetetty sähköpostikysely, sähköpostilinkkiä käyttämällä voit hakulomakkeen välillä tallentaa ja jatkaa täyttämistä myöhemmin.)

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter