« Takaisin

Yhdistysavustukset

kuva_yhdistysavustukset-copy

Jäsenjärjestöavustus

Hakuaika 1.10.-21.12.2018

Jäsenyhdistykset, jotka eivät saa suoraan avustusta STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus ), voivat hakea yhdistysavustusta Mielenterveyden keskusliitolta. 

Mielenterveyden keskusliitto hakee STEA:lta avustusta, joka on tarkoitettu jaettavaksi pienavustuksina liiton jäsenyhdistyksille.  Tarkoituksena on tarjota yhdistyksille taloudellista tukea vapaaehtoisuuteen pohjautuvan yhdistystoiminnan turvaamiseksi. Mielenterveyden keskusliitto jakaa avustukset noudattaen STEA:n ohjeistusta hakemiseen ja raportointiin liittyen.

Avustuslinjauksena on, että avustuksen käyttötarkoitus noudattaa Mielenterveyden keskusliiton yhdistystoiminnan painopisteitä. Nämä painopisteet ovat:

 • yhdistystoiminnan tukeminen ja kehittämien
 • vertaistuki- ja kokemusasiantuntijuuden tukeminen ja kehittäminen
 • vaikuttamistoiminta ja edunvalvonta
 • yhdistyksen ja jäsenistön vapaaehtois- ja kansalaisjärjestötoiminnan kehittäminen ja tukeminen
 • uusien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen

Avustuslajit

Vuoden 2019 avustuslajit ovat perusavustus, toiminta-avustus ja kehittämisavustus.

Perusavustus

 • Avustusta voi hakea kaikkeen yhdistyksen sääntömääräisestä toiminnasta aiheutuviin kuluihin kuten kokouskulut, kirjanpito, tilintarkastus, posti-, puhelin-, internet- ja kopiokulut, muut varsinaisen toiminnan kulut.
 • Avustuksen määrä on 500 euroa.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus on kohdennettu avustus, jota yhdistys voi hakea:

 • vertaistoimintaan
 • retkiin, matkoihin, tapahtumiin osallistumiseen
 • pienlaitehankintoihin
 • koulutukseen
 • viestintään ja vaikuttamiseen

Pienlaitehankinnoissa keskitytään edelleen avustamaan tietokoneen ja ohjelmistopäivitysten, tulostimen ja älypuhelimen hankintaa ja tällä tavoin auttamaan yhdistyksiä pääsemään sähköiseen asiointiin. Huomioikaa myös atk-koulutuksen tarve ja siihen tarvittava koulutusavustus.

Lisätietoja hakemuslomakkeen täyttämiseksi: katso perus- ja toiminta-avustuksen HAKUOHJEET.

Toiminta-avustuksen määrä on enintään 2000 euroa.

Kehittämisavustus

Kehittämisavustus on tarkoitettu hankkeisiin, jotka edistävät toiminnan laajentamista, aktivoimista tai kokonaan uuden toimintamuodon kehittämistä.

Kehittämishanke voi olla yksi- tai kaksivuotinen, kahden vuoden hankkeessa voidaan myöntää avustusoptio toiselle vuodelle. Avustuksen määrä on korkeintaan 2000 euroa vuotta kohden. Kehittämisavustuksen liitteeksi on yhdistyksen laadittava erillinen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Mikäli hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi, on suunnitelman katettava molemmat vuodet.

Lisätietoja hakemuslomakkeen täyttämiseksi: katso kehittämisavustuksen HAKUOHJEET.

Suunniteltu toiminta ja siihen haettavat avustukset on mainittava toimintasuunnitelmassa ja toimintasuunnitelmaan perustavassa talousarviossa.

Avustuksen hakeminen

HUOM!  Avustuksen hakeminen on siirtynyt sähköiseksi ja linkki hakulomakkeisiin lähetetään yhdistyksen sähköpostiin 1.10.2018. Jos yhdistyksenne ei ole saanut linnkiä hakulomakkeeseen, ota yhteyttä yhdistyssihteeri Maie Puusaareen, maie.puusaar@mtkl.fi.  Haku päättyy 21.12.2018.

Hakulomakkeita on kaksi: toinen perus- ja toiminta-avustuksen hakemiseen ja toinen kehittämisavustuksen hakemiseen. Mikäli yhdistys halua hakea sekä toiminta- että kehittämisavustusta, on täytettävä molemmat hakulomakkeet.
HUOM! Linkki Perus- ja toiminta-avustuksen hakulomakkeeseen on lähetetty yhdistysten sähköpostiin. Linkin kehittämisavustuksen hakulomakkeeseen saa ottamalla yhteyttä Maie Puusaareen 040 512 0125 tai maie.puusaar@mtkl.fi.

Liitteet: Perus- ja toiminta-avustushakemuksen liitteiksi tarvitaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kehittämisavustuksen liitteeksi tarvitaan hankesuunnitelma ja hankkeen talousarvio. Muut liitteet toimitetaan keväällä, heti kevät- tai vuosikokouksen jälkeen.

Keväällä yhdistys toimittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen, toiminnantarkastuskertomuksen, kevät- tai vuosikokouksen pöytäkirjan ja allekirjoitetun sopimuksen avustuksen siirrosta. Avustuspäätökset tehdään vasta, kun kaikki liitteet on toimitettu. Mikäli yhdistys on saanut avustusta liitolta vuodeksi 2018, on selvitys avustuksen käytöstä toimitettava ennekuin kuin uutta avustusta voidaan maksaa. Selvityslomakkeet lähetetään yhdistyksiin syksyn aikana ja ne on palautettava 31.1.2019 mennessä. Jotta saamme avustukset maksuun mahdollisimman aikaisin, yhdistyksen kannattaa järjestää kevätkokous niin aikaisin kuin se on sääntöjen mukaan mahdollista.

Avustusten käsittelyn aikataulu:

 1. Yhdistys lähettää avustushakemukset 21.12.2018 mennessä
 2. Yhdistys lähettää selvityksen vuoden 2018 avustuksesta 31.1. 2019 mennessä
 3. Avustusehdotus vuodelle 2019 valmistuu helmikuun loppuun mennessä
 4. Yhdistys lähettää kevät- tai vuosikokouksensa jälkeen kokouksen pöytäkirjan, vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toiminnantarkastuskertomuksen ja allekirjoitetun sopimuksen avustuksen siirrosta liittoon
 5. Avustukset maksetaan yhdistyksen tilille heti kun kaikki pyydetyt asiakirjat on toimitettu liittoon

Lisätietoja: yhdistyssihteeri Maie Puusaar, 040 512 0125, maie.puusaar@mtkl.fi tai yhdistysten palvelupuhelin 050 339 4971 maanantaisin kello 12-16

Perus- ja toiminta-avustuksen hakuohjeet

Kehittämisavustuksen hakuohjeet

Tarvittavat liitteet

Sopimus avustuksen siirrosta

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter