« Takaisin

Ilmoittautuminen

Pieniele_prlogo_fin_cmyk 2017Tervetuloa mukaan Pieni ele -keräykseen!

Yhdistysten ilmoittautuminen Pieni ele -keräykseen on käynnissä 4.12.2017-1.3.2018.

Nyt ilmoittaudutaan samalla kertaa kolmeen lipaskeräykseen:
maakuntavaalit (lokakuu 2018)
eduskuntavaalit (huhtikuu 2019)
EU-vaalit (touko- tai kesäkuu 2019).

Sinun yhdistyksesi on erittäin tervetullut mukaan joukkueeseen! Jos Sinä et päätä yhdistyksesi osallistumisesta keräykseen, toimitathan tämän kirjeen oikealle henkilölle. Kiitos!

Näin ilmoittaudutaan
Ilmoittautuminen tapahtuu internet-lomakkeella osoitteessa www.bit.ly/pieniele2018

Ilmoittautuminen on käynnissä 4.12.2017-1.3.2018.

HUOM! Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Jos yhdistyksessä tai lähipiirissä ei ole ketään, jolta internet-lomakkeen täyttö onnistuu, voi ilmoittautua soittamalla keräystoimistoon puh. 0400-887114.

Ilmoittautuessa yhdistys nimeää henkilön, joka edustaa yhdistystä kunnan keräyskokouksissa. Edustaja tiedottaa yhdistykselle keräysjärjestelyistä ja -ohjeista ja vastaa yhdistyksen lipasvuorojen miehittämisestä. Edustajaksi saa nimetä vain sellaisen henkilön, joka on suostunut hoitamaan tehtävää.

Jos yhdistys toimii useamman kuin yhden kunnan alueella, se voi ilmoittautua keräykseen kaikissa näissä kunnissa. Useampaan kuntaan ilmoittaudutaan vastaamalla ”kyllä” kysymykseen ”Haluatko ilmoittaa yhdistyksen jonkin toisenkin kunnan keräykseen?” jokaisen kunnan jälkeen, kunnes kaikki kunnat on ilmoitettu. (Yhdellä täyttökerralla voi ilmoittautua korkeintaan kymmeneen kuntaan)

Ilmoittautukaa vain niihin kuntiin, joissa teillä on riittävästi vapaaehtoisia lipasvuoroihin.

Ilmoittautuminen on onnistunut, jos ”Lähetä”-napin klikkaamisen jälkeen ruudulle ilmestyy kuittausviesti. Lisäksi ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen lähetetään vahvistusviesti.

Ilmoittautumisen jälkeen

  • Huhtikuussa 2018 keräystoimisto lähettää yhdistysten edustajille tiedoksi oman kunnan ilmoittautuneiden listan ja tietoa ensimmäisen kuntakokouksen koollekutsujasta.
  • Maakuntavaalien ensimmäinen kuntakokous, kuntavastaavan valinta ja keräysmateriaalin tilaaminen 15.5.2018 mennessä
  • Yhdistys vahvistaa osallistumisensa tulemalla ensimmäiseen kokoukseen (tai ilmoittamalla esteestä). Varmistakaa, että ilmoittamanne yhteyshenkilö tietää tämän.

Lisätietoja

  • Keräykseen voivat osallistua vain seuraavien 17 järjestön paikallisyhdistykset (tai jäsenyhdistykset):

Allergia- ja Astmaliitto, Epilepsialiitto, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto.

HUOM! Muut yhdistykset eivät voi osallistua, koska niille ei ole haettu keräyslupaa.

  • On mahdollista, että useampi samaan liittoon kuuluva yhdistys osallistuu saman kunnan keräykseen. Keräystoimikunta edellyttää, että samaan liittoon kuuluvat yhdistykset sopivat keskenään lipasvuoroista sen jälkeen, kun vuorot on ensin jaettu liittojen kesken.
  • Pieni ele -toimisto huolehtii keräysluvan saannista, keräyksen valtakunnallisista järjestelyistä ja materiaali-, pankki- ja yleisistä markkinointikuluista. Kenttäväki puolestaan hoitaa lipasvartioinnin.
  • Yhdistysten tärkeä tehtävä on löytää ihmiset lipasvuoroja hoitamaan. Ottakaa asia kokouksissanne esiin ja suunnitelkaa hyvissä ajoin, kuinka saatte kaikki yhdistyksellenne kuuluvat lipasvahtivuorot miehitettyä. Lipaskerääjänä voi toimia kuka tahansa luotettava henkilö, esimerkiksi yhdistyksen jäsenten tuttavat tai sukulaiset. Lipaskerääjän tehtävä on huolehtia lippaasta, hymyillä ja kiittää lahjoittajaa.
  • Puolet lipaskeräyksen tuotosta jää kuntaan, ja keräykseen osallistuneet yhdistykset jakavat sen keskenään tehtyjen työtuntien mukaisesti. Toinen puolikas tilitetään keräystoimikunnalle, joka keräyskulujen maksamisen jäl­keen jakaa summan mukana oleville järjestöille.

Tulosta ohjeet TÄSTÄ

Tervetuloa mukaan keräykseen!

Jos Sinulla on kysymyksiä, otathan yhteyttä.

Elina Ranta
Pieni ele  -keräystoimisto
puh. 0400 887114
e-mail  elina.ranta@pieniele.fi

Lisätietoja:                                                          
Mielenterveyden keskusliitto
Silja Lepistö
tapahtumakoordinaattori
silja.lepisto(at)mtkl.fi
puh. 040 5000 822

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter