« Takaisin

Opintokeskus Sivis

Opitaan järjestöissä – tukea koulutusten järjestämiseen Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistyksille 

Nyt voit hakea yhdistykselle Opintokeskus Siviksen taloudellista tukea koulutuksen järjestämiseen!   

Mielenterveyden keskusliitto on jäsenenä Opintokeskus Siviksessä, joka on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Jos yhdistyksesi toimintasuunnitelmassa on koulutusta, niin nyt on mahdollista hakea liiton saamasta koulutustuntikiintiöstä yhdistyksellenne tukea Opintokeskus Siviksen kautta. Taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle tulee opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta. Tämän vuoksi ne jäsenjärjestöjen opintojaksot, joita Sivis tukee, ovat myös osa Opintokeskus Siviksen toimintaa. 

Mikä on opintojakso? 

 • Tarkoittaa esimerkiksi yhtä järjestön toteuttamaa luentoa tai kurssia. Kesto vähintään yksi opetustunti. 
 • Tarkoitettu yli 15-vuotiaille osallistujille. 
 • Osallistujia vähintään seitsemän. 
 • Toteutus kalenterivuoteen sidottu. 
 • Selkeät osaamistavoitteet eli mitä osallistujien odotetaan osaavan koulutuksen suoritettuaan. 
 • Sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja opintojakso toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan. 
 • Käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat tukevat tavoitteiden mukaista oppimista. Yhden opetustunnin pituus on 60 minuuttia, johon tulee sisältyä 15 minuutin tauko. 
 • Vapaaseen sivistystyöhön liittyvä koulutus on merkittävä osa Opintokeskus Siviksen toimintaa. Sivis ei tue järjestöjen yrityksille myytäviä opintojaksoja. Opintojakso-opinnoilla ei saavuteta oikeutta ammatin harjoittamiseen tai suoriteta ammattitutkintoa. 
 • Jäsenjärjestöjen koulutusten ohjauksessa ja tuessa Sivis painottaa strategiastaan ja koulutustehtävästään nousevia tavoitteita. 
 • Siviksellä on oikeus evätä taloudellinen tuki koulutuksilta, jotka eivät noudata vapaan sivistystyön ja Opintokeskus Siviksen toiminta-ajatusta. 

Tuntien hinnat vuonna 2018 ovat: 

 • Opintojaksot:
  20,5 euroa/tunti, muu koulutus/painopistekoulutus
  22 euroa/tunti, opintojaksomallikoulutus
  22 euroa/tunti Siviksen jäsenjärjestöjen yhteiset koulutukset 

Opintojaksojen tuki on maksimissaan 55 % koulutuksen hinnasta, kuitenkin enintään tuntilajille määritelty hinta. Taloudellinen tuki maksetaan kouluttajan opetustuntien mukaan. Sivis maksaa opintojaksoissa tukea ryhmäopetuksesta. Ryhmän koko on vähintään seitsemän (7) osallistujaa. Poikkeukset tulee perustella Sivikselle. Koulutuksen kuluiksi lasketaan esim. palkkiot, tilavuokrat, opetusvälineet, osallistujien matkakulut ja lehti-ilmoitukset. Jos opintojakson kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, yhteenlaskettu tuki ei saa olla yli 100 %. 

Opintokeskus tuen saanti edellyttää selkeää määrittelyä siitä, mitä osallistujan odotetaan oppivan ja koulutuksen kohderyhmä on selkeästi määritelty.  Näiden lisäksi koulutus on oltava suunniteltu vähintään seitsemälle osallistujalle.  

Miten haen tunteja yhdistykselle? 

Kaikki liiton jäsenyhdistykset voivat hakea näitä tunteja enintään kolmeen eri opintojaksoon. Haku on jatkuva ja tunteja myönnetään, kunnes tuntikiintiö on käytetty. Jäsenyhdistyksille on varattu 200 tuntia heidän omaan koulutukseen. 

Täytä sähköinen hakulomake TÄSTÄ.

Lisätietoja Opintokeskus Siviksen toiminnasta: https://www.ok-sivis.fi/palvelut/opintojaksot

Lisätietoja:  Helena Koskelo-Suomi, helena.koskelo-suomi@mtkl.fi, 050 362 7637 tai yhdistyspalvelupuhelin 050 339 4971 maanantaisin kello 12-16

 sivis-merkki-logo

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter