« Takaisin

Tietosuojaseloste

Mielenterveyden keskusliiton järjestörekisteri Kilta

TIETOSUOJASEOSTE

Rekisterinpitäjä

Mielenterveyden keskusliitt ry
y-tunnus 0545957-4
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
puh. 09 565 7730, toimisto@mtkl.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Maie Puusaar, puh. 040 512 0125, maie.puusaar@mtkl.fi

Rekisterin nimi

Mielenterveyden keskusliiton järjestörekisteri Kilta

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen oikeutettu etu jäsen- ja asiakassuhteen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenyyden ja asiakkuuden hoitaminen: palvelujen tuottaminen, kehittäminen ja suunnitteleminen sekä viestintä, markkinointi ja mielipidetutkimus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • syntymävuosi
 • sukupuoli
 • taustajärjestö tai muu taustaorganisaatio
 • jäsenyyden ja/tai asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta
 • Mielenterveyden keskusliiton ja sen jäsenyhdistysten luottamustoimet
 • Mielenterveyden keskusliiton myöntämät ansiomerkit
 • erityisruokavalio (kursseille ja tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat henkilötiedot saadaan liiton jäsenyhdistykseltä, rekisteröidyltä itseltään ja Posti Group Oyj:ltä (osoitepäivitykset).

Tiedon säännönmukaiset luovutukset

Tiedot ovat järjestelmän toimittajan palvelimella ja niitä voidaan käsitellä järjestelmän ylläpitoon tai viankorjaukseen liittyen. Osoitetietoja luovutetaan jäsenkorttien valmistamista ja postitusta sekä jäsenetulehti Revanssin postitusta varten. Puhelinnumero voidaan luovuttaa yhteistyökumppanille mielipidetutkimusta varten

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään liiton tietojärjestelmässä, jossa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu nimetyille toimihenkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään oma käyttäjätunnus ja salasana. Manuaalinen aineisto tuhotaan heti sen sähköiseen muotoon muuttamisen jälkeen.

Säilytämme jäsenyhdistysten jäsenten henkilötietoja yhden vuoden jäsenyyden lakkaamisen jälkeen sekä kursseille, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneiden henkilö- ja osallistumistietoja neljä (4) vuotta kurssin tai tapahtuman päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Tarkastaminen tapahtuu toimittamalla kirjallinen, allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteeseen:

Mielenterveyden kesusliitto ry
Jäsenasiat
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki

Toimitamme vastauksen tarkastuspyynnön tehneen jäsenen tai asiakkaan rekisterissämme olevaan osoitteeseen.

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarvittavat oikaisut ja täydennykset sekä poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset ja vanhentuneet tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely sekä luovuttaminen mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Tietoja käsittelevät tahot

Mielenterveyden keskusliitto ry:n työntekijät sekä oman jäsenrekisterinsä osalta liiton jäsenyhdistykset, jotka ovat hyväksyneet käyttöehdot ja tehneet sopimuksen järjestörekisterin yhteiskäytöstä.

25.5.2018

 

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter