« Takaisin

Yhdistyksen perustaminen

family-1480074_1920

Yhdistyksen perustaminen edellyttää vähintään kolmea luonnollista henkilöä tai oikeustoimikelpoista yhteisöä. Yhdistystä perustavien henkilöiden täytyy olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä, sääntöjen mukaisia äänioikeutettuja jäseniä. Yhteisöjä, jotka voivat perustaa yhdistyksen, ovat esimerkiksi rekisteröity yhdistys, osuuskunta, osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö tai säätiö. Myös erilaiset julkisoikeudelliset yhteisöt kuten kunta, valtio tai seurakunnat, voivat olla yhdistyksen perustajina.

Yhdistyksen perustaminen vaihe vaiheelta

  1. Ensin tehdään perustamista koskeva vapaamuotoinen sopimus eli perustamiskirja. Perustamiskirjaan kirjoitetaan yhdistyksen nimi, päiväys sekä perustajajäsenten allekirjoitukset.
  2. Yhdistys voi valita tarkoitukseensa sopivan sääntömallin ja täydentää sen nimen, kotipaikan, tarkoituksen ja toiminnan laatua sekä hallituksen kokoa koskevien pykälien osalta. Säännöt liitetään perustamiskirjaan. Tutustu mallisääntöihin: Jäsenyhdistyksen mallisäännöt 19.3.2013 »
  3. Pidetään yhdistyksen perustava kokous. Kokouksesta kirjoitetaan pöytäkirja, josta näkyy päätös perustamisesta. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki, jotka osallistuvat kokoukseen ja haluavat tulla jäseniksi. Säännöt liitetään perustavan kokouksen pöytäkirjaan.
  4. Yhdistyslaissa sanotaan, miten rekisteröity yhdistys perustetaan. Käytännössä siinä on kolme vaihetta: perustaminen, sääntöjen laatiminen ja rekisteröinti. Samat vaiheet käydään läpi silloin, kun halutaan rekisteröidä jo olemassa oleva yhdistys.
  5. Ilmoitus yhdistysrekisteriin tehdään virallisella lomakkeella. Hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen, johon täytyy liittää seuraavat selvitykset: perustamiskirja, säännöt ja kuitti tai kuittijäljennös käsittelymaksusta.

Lisätietoa ja lomakkeita löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Yhdistyksen liittyminen Mielenterveyden keskusliiton jäseneksi

Mtkl jäsenlogo

Liiton jäseneksi hakemiseen tarvitaan:

  1. Vapaamuotoinen hakemus
  2. Kopio yhdistyksen perustamiskirjasta
  3. Kopio perustavan kokouksen pöytäkirjasta
  4. Patentti- ja rekisterihallituksen päätös yhdistyksen rekisteröitymisestä
  5. Yhdistyksen säännöt

Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen:
Mielenterveyden keskusliitto ry
Maie Puusaar
Malmin kauppatie 26, 4. krs
00700 Helsinki

 

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter