« Takaisin

Ohjeita yhdistystoimintaan

Tälle sivulle on koottu yleistä tietoa, linkkejä ja ohjeita yhdistystoimintaan, hallintotapoihin, yhdistyksen käytäntöihin, Mielenterveyden keskusliiton strategiaan, mallisääntöihin ja muihin yhdistystoiminnan olennaisiin työkaluihin.

 

Suositukset yhdistysten hallintoon

SOSTE eli Suomen sosiaali ja terveys ry on vuonna 2015 tuottanut yhteistyössä Valon, Allianssin ja oikeusministeriön kanssa uuden Hyvä hallintotapa -suosituksen, joka on tarkoitettu koko yhdistyskentän käytettäväksi.

Suositukset täydentävät yhdistyslain vähimmäisvaatimuksia ja yhdistysten hallintotyötä, edistävät hallintotavan noudattamista mahdollisimman laajasti yhdistyskentällä sekä antavat käytännön vinkkejä ja neuvoja yhdistysten arkiseen hallintoon.

 

hyva_hallinto_suositus_kuva-166x232

Yhdistysten hyvä hallintotapa

 

Tutustu myös SOSTEn lakimiehen ja järjestöpäällikön Anneli Pahtan tunnin mittaiseen verkkoluentoon Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuut 7.11.2013, joka tarjoaa tiiviin tietopaketin yhdistyksen luottamushallinnosta ja hyvästä hallintotavasta.

 

 

 

 

Yhdistyslaki, säännöt ja käytännöt ja muita ohjeita yhdistystoimintaan

 

  • Neuvontaa yhdistyslaista, yhdistyskäytännöistä ja yhdistysten säännöistä sekä sähköisten palveluiden käytöstä antaa Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri.
  • Verotuskysymyksissä yhdistykset saavat neuvoja Savo-Karjalan yritysverotoimistosta, puh. 020 612 000 tai neuvontanumerosta, puh. 020 697 048. Säätiöiden verotusta koskevissa kysymyksissä neuvoa antavat myös paikalliset verotoimistot.
  • Neuvontaa yhdistyksen jäsenluettelon pitoon ja tietojen luovuttamiseen tarjoaa tietosuojavaltuutetun toimisto.
  • Yhdistyksen sääntöjen laatimisessa voi käyttää apuna MTKL:n kokoamia ja Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymiä voimassa olevia mielenterveysyhdistyksen mallisääntöjä.
  • SOSTEn julkaisema, Sosiaalialan työnantajat ry:n toimitusjohtajan Tuomas Mänttärin tunnin mittainen verkkoluento Pieni yhdistys työnantajana kertoo työnantajana toimimiseen liittyvistä vastuista ja velvoitteista.

 

 

Mielenterveyden keskusliiton strategia

Strategia on yhdistystoiminnan työkalu, joka auttaa linjaamaan jäsenyhdistysten toimintaa. Se on tehty palvelemaan Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistyksiä.

Yhdistykset voivat hyödyntää strategiaa, kun ne suunnittelevat toimintaansa ja tekevät omia toimintalinjauksiaan.

Yhdistystoiminnan strategian tavoitteena on ohjata jäsenyhdistysten toimintaa ja määrittää järjestötoiminnan tavoitteet ja keinot yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi.  Samalla strategia määrittää mittarit, joilla toimintaa mitataan. Tämä on tärkeää etenkin siksi, että jäsenyhdistysten tekemä vapaaehtoistoiminta ja sen vaikutukset saadaan kuvattua ja jotta yhdistykset olisivat osaavia ja asiantuntevia toimijoita omalla paikkakunnallaan tai alueellaan.

Yhdistystoiminnan strategia on tehty keskusliiton strategian pohjalta yhdessä jäsenyhdistysten edustajien kanssa.

Mielenterveyden keskusliiton strategia 2014

 

Hyödyllistä lisätietoa sosiaali- ja terveysalan järjestötoiminnasta: www.soste.fi ja www.prh.fi

 

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter