Voimavaravalmennus toi töitä pitkäaikaistyöttömille

Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennus tuottaa tulosta myös työ- ja elinkeinotoimiston tuetun työllistämisen asiakkaille. Pilottiryhmän yhdeksästä osallistujasta neljä sai vakituisen tai määräaikaisen työpaikan. Pilotti järjestettiin viime vuoden lopussa yhdessä Uudenmaan te-toimiston kanssa.

– Tulosten perusteella on mahdollista työllistää systemaattisesti myös pitkäaikaistyöttömiä, kun tuki lähtee suoraan ihmisen omista tarpeista ja voimavaroista. Malli on kevyt sekä asiakkaille että järjestävälle taholle, toteaa työ- ja koulutusvalmentaja Jyrki Rinta-Jouppi Mielenterveyden keskusliitosta.

– Lisäksi kunnat voisivat säästää huomattavasti sakkomaksuissa tarjoamalla valmennusta pitkäaikaistyöttömille.

Mielenterveyden keskusliiton kehittämää voimavaravalmennusta kokeiltiin nyt ensimmäistä kertaa työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaille. Kuukauden kuluttua valmennuksen päättymisestä pilottikurssin yhdeksästä osallistujasta oli työllistynyt neljä, puolet määräaikaiseen kokopäivätyöhön ja puolet vakituiseen osa-aikatyöhön.

– Voimavaravalmennuksen lähestymistapa eroaa perinteisistä työllistämiskursseista. Lähdemme yksilöllisesti jokaisen osallistujan omista tavoitteista käsin vahvistamaan voimavaroja, motivaatiota ja itsetuntoa. Oleellisia ovat kokemusasiantuntijoiden esimerkki ja ryhmän vertaistuki, Rinta-Jouppi kertoo.

Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennusta on järjestetty 10 vuotta mm. kuntoutustuella ja eläkkeellä oleville mielenterveyskuntoutujille. Heistä suoraan työhön tai opiskelemaan on siirtynyt 39 %. Jos mukaan lasketaan ammatillista kuntoutumista jatkaneet (työkokeilut, -harjoittelut, -valmennukset jne.), jatkosijoittuneiden määrä on 67 %.

– Palautteen mukaan suurin osa kurssilaisista on huomannut merkittävän muutoksen parempaan elämään. Kuntien ja valtion näkökulmasta paremmin voivat ihmiset tuovat huomattavia säästöjä, Rinta-Jouppi toteaa.

– Te-toimistojen lisäksi voimavaravalmennusta kannattaisi tarjota myös kuntouttavassa työtoiminnassa, työpajoissa, työtoiminnassa ja syrjäyttämisvaarassa oleville nuorille. Ryhmämuotoinen voimavaravalmennus voisi korvata parhaimmillaan nykyistä yksilöohjausta tehostamalla toimintaa ja lisäämällä vaikuttuvuutta, hän sanoo.

Kevytrakenteista ja räätälöitävää mallia on sovellettu eri puolilla Suomea erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Voimavaravalmennusta pilotoitiin viime syksynä myös Helsingissä psykiatrian poliklinikan asiakkaille. Pilotin tulokset vakuuttivat, ja tänä keväänä valmennusmallin käyttöön koulutetaan poliklinikan omia työntekijöitä. Uusi valmennus alkaa mielialahäiriöpoliklinikalla.

Mielenterveyden keskusliitolla on työ- ja koulutusvalmentajia Helsingissä, Oulussa ja Kuopiossa.

 

Lisätietoja:

Työ- ja koulutusvalmentaja Jyrki Rinta-Jouppi, Mielenterveyden keskusliitto, p. 046 850 7587, jyrki.rinta-jouppi(at)mtkl.fi

Asiantuntija Sari Tuominen, tuetun työllistymisen palvelut, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 0295 040 815, sari.tuominen(at)te-toimisto.fi

 

Mielenterveyden keskusliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka haluaa luoda jokaiselle mielenterveyden häiriöön sairastuneelle mahdollisuuden kuntoutumiseen. Se tarjoaa koulutuksia, neuvontapalvelua ja sopeutusvalmennusta kuntoutumisen polulle – kohti toimivaa arkea ja työelämää. Liitto ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä oikeuksia yhteiskunnassa. Mielenterveyden keskusliittoon kuuluu noin 160 vapaaehtoisvoimin toimivaa jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 17 000 henkilöjäsentä.

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter