Uusi kirja auttaa toipumaan mielenterveysongelmista

VoimavaraTK_Kansi

 

Mielenterveyden keskusliiton työ- ja koulutusvalmentajat ovat koonneet voimavaravalmennuksen työkirjan. Kirja on tarkoitettu voimavaravalmennukseen osallistujille, ohjaajille ja vertaisohjaajille. Osallistujat ovat mielenterveysongelmia kohdanneita ja osatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä, ja valmennusohjaajat ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, yhdistysten työntekijöitä tai sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa työskenteleviä henkilöitä.


Työkirjan perustana yli kymmenen vuoden valmennuskokemus

Mielenterveyden keskusliitossa on tehty ryhmämuotoista voimavaravalmennusta jo kymmenen vuoden ajan. Työkirja on syntynyt käytännön työn kautta yhteistyökumppaneidemme toivomuksesta, ja siihen on koottu valmennuksissa käytettyjä toimiviksi todettuja harjoituksia ja niihin liittyviä alustuksia. Työkirja tarjoaa mahdollisuuden tarkastella voimavaroja monipuolisesti ja erilaisista näkökulmista. Ohjaajalle työkirja toimii ryhmien ohjaamisen tukena.


Keskiössä omien voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen

Voimavaravalmennus auttaa osallistujia pääsemään elämässään eteenpäin. Osalle se tarkoittaa töihin tai opiskelemaan pääsemistä ja osalle oman kuntoutumisen edistämistä tai muuta itselle mielekästä toimintaa. Valmennuksessa ei keskitytä ongelmiin, vaan päinvastoin se perustuu ihmisen omien voimavarojen etsimiseen ja hyödyntämiseen ja ihmisen kykyyn auttaa itse itseään. Keskeistä voimavaravalmennuksessa ovat itselle sopivan kokoiset tavoitteet ja elämässä olevien myönteisten, voimia tuovien asioiden huomaaminen ja niiden vahvistaminen. Nämä tuovat onnistumisen kokemuksia ja lisäävät toiveikkuutta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin.


Kohti myönteisiä muutoksia arjessa

Työkirja jakautuu kymmeneen erilliseen valmennuskertaan, ja kirjassa käsitellään mm. voimavarojen lähteitä, osaamista, vahvuuksia ja tavoitteita, onnistumisen kokemuksia, ajatuksia ja hyvinvointia, tarinallisuutta, arjen merkitystä sekä itselle mielekästä tekemistä. Kirja aktivoi pohtimaan elämän eri osa-alueita ja kannustaa myönteisiin muutoksiin arjessa.

 

Voimavaravalmennuksen työkirja julkaistaan Ehyt ry:n Päihdepäivillä Kulttuuritalolla Helsingissä 11.5.2016. Kirjan hinta on 6 euroa + toimituskulut ja sitä voi tilata osoitteesta asiakaspalvelu@mtkl.fi

Lisätietoja antavat kirjan tekijät eli Mielenterveyden keskusliiton työ- ja koulutusvalmentajat Merja Matilainen, puh. 040 4508256, merja.matilainen@mtkl.fi ja Wille Härkönen puh 050 53 84333, wille.harkonen@mtkl.fi

Lue lisää voimavaravalmennuksesta

 

 

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter