Uusi viestintäjohtaja hälventämään mielenterveyshäpeää

Mielenterveyden keskusliiton viestintä- ja markkinointijohtajaksi on valittu KTM Helena Hulkko. Hulkko aloittaa tehtävässä lokakuun 20. päivä.

– Viestinnällä on järjestömme tulevaisuudessa kasvava rooli mielen sairauksiin liittyvien ennakkoluulojen vähentämisessä, kertoo Mielenterveyden keskusliiton (MTKL) toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka.
– Mielenterveysbarometrin 2013 mukaan lähes neljännes suomalaisista ei halua olla tekemisissä mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden kanssa. Mielenterveyskuntoutujat halutaan nähdä erillisenä, vaikka he eivät ole sitä. He ovat me.

Suurimmasta osasta mielen sairauksia voi parantua elämään arvokasta arkea töineen ja harrastuksineen. Vakavastakin masennuksesta on mahdollista toipua täysin oireettomaksi ja skitsofreniaa sairastavista yli puolet toipuu suhteellisen hyvin sairaudestaan. Viime vuonna 111 327 henkilöä oli työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveys- ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi.* Tuhannet heistä turhaan, sillä heidän sairautensa olisi hoidettavissa.

– Mielenterveyskuntoutujien osallistaminen yhteiskuntaamme vaatii parempien palvelujen lisäksi asennemuutosta niin työelämässä kuin jokaisen arjessa. Kenen tahansa mieli voi sairastua, aivan kuten kehokin, Sydänmaanlakka muistuttaa.

Helena Hulkko siirtyy Mielenterveyden keskusliittoon EHYT ry:n viestintäpäällikön paikalta, mitä ennen hän toimi viestintäpäällikkönä HelsinkiMissiossa. Hulkon tehtävissä keskeiset teemat viime vuosien aikana ovat olleet lasten ja nuorten osallisuus, yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentäminen ja ehkäisevä päihdetyö.

– Tehtävää hakeneiden määrä ja laatu kertovat, että mielenterveys on maassamme aiheena hyvin pinnalla. Onhan se merkittävimpiä kansanterveydellisiä ongelmiamme.

Mielenterveyden keskusliitto valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa. Järjestö toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja. Toiminnan punainen lanka on vapaaehtoisuus ja vertaistuki. Siinä yhdistyvät hoitoa vahvasti edesauttava kokemusasiantuntemus sekä ammatillisuus.

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Lisätietoja: www.ray.fi

*Kela, Eläketilasto 2013

  • Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt olivat toiseksi suurin syy myönnetyille eläkkeille tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jälkeen. Vuonna 2012 7200 henkilöä jäi eläkkeelle mielenterveyden häiriöiden vuoksi (tule-sairaudet: 7263). Yhteensä ennenaikaiselle eläkkeelle siirtyi 22 319 henkilöä.
  • Masennuksen vuoksi alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä on kaksinkertaistunut 1990-luvun puolivälin jälkeen.
  • Noin viisi alle 30-vuotiaista jää päivittäin työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi.
  • Työtoimintaan osallistuvia mielenterveyskuntoutujia on vuosittain n. 9000, joista puolet toivoo pääsevänsä työsuhteiseen työhön.

Lähde:Mielenterveyden keskusliitto 2013, Kela 2013

Lisätietoja: Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto, puh: 050 363 9920

Helena Hulkko, puh: 050 582 22 11, www.mtkl.fi, Twitter@MTKL_fi

Helena Hulkko

Helena Hulkko Kuva: Jani Laukkanen

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter