Tutkimus: Psykoterapiaan pääsy liian hankalaa

 

infograafi_psykoterapiaan_hakeutuminen

Psykoterapiaan pääsy kestää huomattavan pitkään ja koetaan liian hankalaksi, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Sen mukaan jopa puolet asiakkaista etsii psykoterapeuttia yli kahden kuukauden ajan. Valtaosa tutkimukseen osallistuneista psykoterapeuteista (89 %) kokeekin, että nykyinen terapeutin etsimistapa on asiakkaille liian vaativa.

Psykoterapian ajanvaraus- ja hakupalvelu VapaatAjat.fi:n toteuttamaan tutkimukseen osallistui 264 Kelan palveluntuottajarekisterissä olevaa psykoterapeuttia. Vastaajat arvioivat kyselyssä noin 6 700 asiakastaan ja muun muassa psykoterapeutin etsimiseen käytettyä aikaa, psykoterapiaan ohjausta, psykoterapian tavoitteita ja tuloksellisuutta.

 

Hoitoon hakeutuminen vaikeaa

Psykoterapia on tutkitusti vaikuttavaa hoitoa, jossa nopea hoitoon pääsy on tärkeää. Tutkimukseen osallistuneista psykoterapeuteista 94 prosenttia kokee, että asiakkaan kuntoutuminen on vaarassa pitkittyä, jos hoitoon pääsy kestää pitkään. Lisäksi 98 prosenttia on sitä mieltä, että asiakkaat hyötyvät nopeasta pääsystä psykoterapeutille.

Tutkimuksen mukaan psykoterapeutti löydetään useimmiten googlaamalla tai terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Kuitenkin vain puolella terapeuteista on omat nettisivut, ja vain neljännes mainostaa Googlessa tai muualla internetissä.

VapaatAjat.fi:n perustajan Henri Valvanteen mukaan sopivan psykoterapeutin etsiminen jää asiakkaan omalle vastuulle, vaikka terveydenhuollon ammattilainen ohjaisikin tämän psykoterapiaan. Hänen mielestään lukuisat psykoterapeuttilistat tarjoavat hyvin vähän asiakkaalle oleellista tietoa.

– Asiakkaalle ei tarjota keinoja sopivan psykoterapeutin valitsemiseen taikka ajanvaraukseen. Monen kohdalla terapiaan pääsy pitkittyy ja osa ei ikinä pääse psykoterapiaan, Valvanne huomauttaa.

 

”Apua pitäisi saada heti, kun sitä tarvitsee”

Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakan mukaan hoitoon pääsyä jonottaessa sairaus usein syvenee ja kuntoutuminen hankaloituu.

– Sillä, kuinka nopeasti saa apua, on ihmisen kuntoutumisen kannalta hirveän suuri merkitys. Apua pitäisikin saada heti, kun sitä tarvitsee ja tieto avuntarjoajista tulisi olla kaikkien saatavilla, Sydänmaanlakka sanoo.

Eduskunnan Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan mukaan juuri psykoterapian saatavuudessa on suuria ongelmia ja epätasa-arvoa. Esimerkiksi tuoreimman Mielenterveysbarometrin mukaan kolme neljästä ammattilaisista kokee, että mielenterveyspotilaat saavat liian usein vain sairaslomaa tai lääkkeitä, mutta eivät muuta hoitoa.

VapaatAjat.fi:llä on parhaillaan käynnissä psykoterapia-asiakkaille suunnattu kyselytutkimus, johon pääset vastaamaan täältä >>.

 

Lisätietoja:

Henri Valvanne
Toimitusjohtaja, perustaja
AtCare Oy, VapaatAjat.fi
p. 040 169 0916
henri.valvanne(at)atcare.fi

Anna-Maija Sulonen
Tutkija
p. 050 563 8368
anna-maija.sulonen(at)atcare.fi

Tutkimusraportti

VapaatAjat.fi nopeuttaa ja helpottaa psykoterapiaan pääsyä tarjoamalla internetissä karttapohjaisen haku- ja ajanvarauspalvelun, johon on rekisteröitynyt yli 200 psykoterapeuttia. Palvelun kehittänyt @CARE (AtCare Oy) on yhteiskunnallinen startup-yritys, jolle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Yhtiö on valittu Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöön sekä terveysalan yrityskiihdyttämöön, Verticaliin.

VapaatAjat.fi:n virallisena kumppanina toimii Mielenterveyden keskusliitto.

Kuva: Atte Kalke, Vitale Ay

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter