« Takaisin

Lääkkeet

Lääkehoito on osa psyykkisten sairauksien hoitoa. Masennusta hoidetaan niin sanotuilla mielialalääkkeillä. Psykoosien hoidossa käytetään nykyisin rauhoittavia lääkkeitä, joskus masennuslääkkeitä ja litiumia, mutta erityisesti neurolepteja.

Muutoksia lääkitykseen ei tule tehdä ominpäin. Neuvottele asiasta aina hoitavan lääkärin kanssa etukäteen.

Masennuslääkkeet

Lääkehoito on yleistä kaikkien masennustilojen yhteydessä, mutta vakavissa masennustiloissa sen merkitys korostuu. Asianmukaisella lääkityksellä voidaan sairauden oireita lieventää.

Lääkettä valittaessa on oleellista annostus ja mahdollisten haitallisten sivuvaikutusten vähentäminen. Yksiselitteisiä ohjeita ei mielialalääkkeen valinnassa voi antaa. Kaikilla lääkevalmisteilla on omat etunsa ja mahdolliset haittansa.

Viime vuosina markkinoille tulleiden ns. uusien mielialalääkkeiden (mm. sitalopraami, fluvoksamiini, paroksetiini ja sertraliini) etuja ovat hyvä siedettävyys ja suhteellisen vähäiset sivuvaikutukset. Pahoinvointia, ruokahaluttomuutta, ripulia, levottomuutta ja unihäiriötä voi kuitenkin ilmaantua lääkityksen alkuvaiheessa. Ne lievittyvät ajan kuluessa ja mahdollisesti annosta muutettaessa.

Vanhemmat mielialalääkkeet (mm. nortriptyliini, amitriptyliini, klomipramiini ja imipramiini) ovat tehokkaita, mutta joillekin niiden sivuvaikutukset voivat tuottaa ongelmia. Tavallisimpia sivuvaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, sydämen tykytys ja väsymys, joista viimeksi mainittu voi olla toisinaan hyödyksikin.

Psykoosilääkkeet

Neuroleptit ovat lääkeaineita, joita käytetään vähentämään ahdistuneisuutta, aistiharhoja, ajatushäiriöitä sekä levottomuutta. Neuroleptit vaikuttavat tunne-elämää ja käyttäytymistä säätelevän limbisen järjestelmän kautta, todennäköisesti muuttamalla hermosolujen reseptorien toimintaa.

Koska neuroleptit vaikuttavat laajasti elimistöön ja keskushermostoon, ne voivat aiheuttaa haitallisia sivuvaikutuksia. Tavallisin sivuvaikutus on väsymys. Muita sivuvaikutuksia ovat suun kuivuminen, muutokset näön tarkkuudessa, ummetus, virtsarakon tyhjentämisen vaikeus, sydämen sykkeen hidastuminen ja verenpaineen lasku. Nämä sivuvaikutukset johtuvat neuroleptien vaikutuksesta ihmisen tahdosta riippumattoman hermoston säätelyyn. Monet sivuvaikutuksista ovat vaikeimmillaan hoidon alussa ja ne saattavat myöhemmin vähentyä.

Neuroleptit voivat aiheuttaa erilaisia hormonierityksen häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa naisilla maidon eritystä. Ne voivat aiheuttaa myös sukupuolisen halukkuuden vähenemistä sekä miehillä impotenssia. Painon nousu voi joskus olla hyvinkin haitallinen sivuvaikutus. Muutokset veren solujen määrässä voivat joskus aiheuttaa vaarallista herkkyyttä erilaisille infektiosairauksille. Lääkkeet voivat myös aiheuttaa erilaisia ihottumia ja ihoreaktioita.

Neuroleptien sivuvaikutuksista ongelmallisimpina pidetään neurologisia sivuvaikutuksia, kuten äkillisiä pakkoliikeoireita sekä neuroleptien aiheuttamaa parkinsonismia ja levottomat jalat -oireyhtymää. Nämä sivuvaikutukset ovat suhteellisen tavallisia ja saattavat joskus jäädä pysyviksi, vaikka lääkitys lopetettaisiin. Yksilölliset erot alttiudessa saada näitä sivuvaikutuksia ovat suuria.

Lisätietoa lääkkeistä

Fimean lääketieto »

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter