« Takaisin

Ammattiapu

Kunnan tehtävänä on huolehtia ammattiavun tarjoamisesta asukkailleen.

Henkilö, joka tuntee tarvitsevansa apua mielenterveysongelmiin, voi kääntyä terveyskeskuslääkärin tai työterveyslääkärin puoleen.

Pienemmillä paikkakunnilla psykiatrisille poliklinikoille eli mielenterveystoimistoihin voi hakeutua suoraankin, mutta suurilla paikkakunnilla erikoissairaanhoidon palveluiden tarpeen arvioi perusterveydenhuollon lääkäri, joka tarvittaessa kirjoittaa lähetteen esimerkiksi psykiatriselle poliklinikalle.

Osa mielenterveyspalveluista on julkisia, osa yksityisiä. Hakeutuessaan julkisen terveydenhuollon tarjoamaan psykoterapiaan asiakas ohjataan sen työntekijän vastaanotolle, jolla on vapaita aikoja. Yksityisellä sektorilla asiakas maksaa terapiastaan itse ja hänellä on suurempi mahdollisuus valita psykoterapeuttinsa.

Asiakas joutuu itse hankkimaan yksityisen psykoterapeuttinsa. Psykoterapeuttiin otetaan yleensä ensin yhteyttä puhelimitse. Jos hänellä on aikaa uuden terapian aloittamiseen, sovitaan haastattelusta. Haastattelukäyntejä on yleensä 1–3 kertaa. Niiden aikana selvitetään asiakkaan ongelman laatua ja hänen tavoitteitaan hoidon suhteen. Jotkut psykoterapiaan pyrkivät tapaavat muutamia terapeutteja, jotta heillä olisi valinnassaan vertailukohtia.

Haettaessa psykoterapiaa Kelan kuntoutuksena tarvitaan psykiatrin lähete, missä arvioidaan psykoterapian tarve. Lähete viedään Kelan paikallistoimistoon, missä täytetään kuntoutushakemus ja virkailija haastattelee asiakasta. Tätä ennen on asiakkaan täytynyt etsiä itselleen psykoterapeutti valmiiksi. Kela kustantaa terapiaa henkilölle, jonka työkyky tai opiskelu on sairauden vuoksi uhattuna ja jonka työelämässä tai opiskelussa jaksamista tai työhön paluuta voidaan terapian avulla tukea.

Tietoa oman paikkakunnan psykoterapiapalveluista saa:

  • Lähettävältä lääkäriltä
  • Mielenterveystoimistosta
  • Terveyskeskuksesta
  • Kunnan kasvatus- ja perheneuvolasta
  • Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta
  • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä
  • Psykoterapian koulutusyhteisöjen puhelinpalveluista
  • Paikallisesta Lääkäriluettelosta kohdasta psykiatria. (Esim. Helsingin Lääkäriyhdistyksen laatimaa Lääkäriluetteloa saa apteekeista.)
  • Suomen Psykiatriyhdistyksestä
  • Psykoterapeuttiluettelosta, jota voi tilata Suomen Psykologiliitosta

 

Psykoterapia

Psykoterapia on mielenterveysongelmien ja elämän kriisien hoitamista keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Terapiaan hakeutumisen tavallisimmat syyt ovat ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa.

Psykoterapia voi olla yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäterapiaa. Psykoterapian kesto vaihtelee ongelmasta riippuen muutamasta käyntikerrasta 2–3 vuoteen. Kestosta sopivat asiakas ja psykoterapeutti keskenään.

Psykoterapeuttisia hoitomuotoja on monia. Tavallisimpia ovat psykodynaamiset ja kognitiiviset psykoterapiat, ratkaisukeskeinen terapia ja perheterapiat. Asiantuntijoiden näkemystä siitä, millainen terapia sopii mihinkin vaivaan, kannattaa käyttää hyväksi. Tällaisia neuvoja on mahdollista etsiä hakeutumalla ensimmäiseksi vaikkapa terveyskeskuspsykologin juttusille.

Psykoterapiaa antavat erillisen psykoterapiakoulutuksen suorittaneet henkilöt, jotka voivat peruskoulutukseltaan olla esim. psykologeja, psykiatreja, erikoissairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä tai teologeja.

Psykoterapeutti-nimitystä saa käyttää itsestään ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen oikeuden Terveydenhuollon Oikeusturvakeskukselta eli TEO:lta. Suomessa on n. 4000 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteröimää psykoterapeuttia (2006).

Suomen Psykologiliiton psykoterapeuttiluettelo

Moniin psykoterapiapalveluihin tarvitaan psykiatrin lahete. Psykiatria voi etsiä Suomen Psykiatriyhdistyksen psykiatrihausta

Psykoterapiamaksu

Psykoterapiamaksuista ei ole mitään sitovia ohjeita, vain ohjeellisia suosituksia. Psykoterapeutin koulutuksesta riippuen terapiamaksu on yksilöterapiassa yleisimmin n. 50 – 80 euroa/käynti. Ryhmäterapiassa maksu on yksilöä kohti edullisempi.

Kelan kuntoutuksena kustantamassa psykoterapiassa Kela maksaa osan psykoterapeutin palkkiosta. Kuntoutujan omavastuuosuudeksi jää yleisimmin 8 – 27 euroa käyntikerralta.

Jos psykoterapiasta aiheutuu ylimääräisiä matkakustannuksia, voi Kelalta anoa myös niihin korvausta omavastuuosuuden ylittävältä osalta.

Psykoterapiasopimus

Asiakas tekee oman psykoterapeuttinsa kanssa hoitoa aloitettaessa psykoterapiasopimuksen joko suullisena tai kirjallisena. Kirjallinen sopimus on suositeltava.

Sopimuksessa sovitaan mm. käyntikertojen tiheydestä, kestosta, kustannuksista, hoitokertojen peruutuskäytännöstä, lomista ja terapian lopettamisesta. Tärkeätä on myös tieto siitä, että asiakkaalla on tarvittaessa oikeus esittää terapeutille kysymyksiä ja tieto siitä, minne voi tarvittaessa valittaa. Sopimus luo asiakkaalle turvallisuutta ja saa hänet tietoiseksi omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter