« Takaisin

Koulumaailma

Koulunkäynti on merkittävää aikaa. Opit paljon uutta. Koulussa voit jatkaa uusien asioiden ja taitojen opiskelua ja harjoittelua. Tässä sinulla ovat tukena, apuna ja ohjaajana opettajat ja muu henkilökunta.

Tutustut koulussa uusiin ihmisiin, saat uusia kavereita ja aloitat ehkä uuden harrastuksenkin. Vietät paljon aikaa koulumatkalla, koulussa ja koulun jälkeisissä harrastuksissa. Tuohon aikaan mahtuu monenmoista.

Kouluun liittyy paljon mukavia ja iloisia asioita. On aamuja, jolloin kouluun meneminen on erityisen kivaa. Viikonlopun ja loman jälkeen odottaa usein näkevänsä tutut kaverit. On tärkeää, että koulussa on kavereita, joiden kanssa on mukava opiskella yhdessä sekä olla välitunneilla ja yhteisissä harrastuksissa. Jo yksikin hyvä kaveri koulussa on iso juttu!

Koulussa ei aina ole niin kivaa kuin siellä voisi olla. Joinakin aamuina kouluun ei mielellään haluttaisi lähteä lainkaan. Tuntuu, että väsyttää erityisen paljon ja läksytkin ovat saattaneet jäädä tekemättä. Koulussa voi myös tapahtua jotain sellaista, joka tekee koulunkäymisestä ikävää. Koulussa saattaa olla kiusaamista, toisten nimittelyä ja tönimistä tai muuta, joka aiheuttaa sinulle pahan olon.

Eväitä elämään

Koulunkäynti kuuluu Suomessa velvollisuuksiin, mutta se on samalla myös hieno etuoikeus. Saamme oppia uusia tietoja ja taitoja, joita tarvitsemme elämässämme.

Koulun tehtävä on kasvattaa oppilaistaan vastuullisia ihmisiä, jotka ottavat huomioon muut ihmiset ja yhteiset pelisäännöt. Koulu on velvollinen huolehtimaan siitä, että voit käydä koulua turvallisessa ympäristössä.

Koulunkäynti on tällä hetkellä sinun tehtäväsi. Jokainen koulupäivä, tehtävä ja koe valmentaa sinua elämää varten. Aikuisten tehtävänä on huolehtia siitä, että olosuhteet ovat tätä varten mahdollisimman hyvät. Olet osa koulun yhteistä porukkaa, ja voit itse vaikuttaa koulussa olemalla kaikille ystävällinen ja auttamalla niitä, jotka tarvitsevat apua. Jos kaikki tekevät näin, koulusta tulee mukava paikka.

Arvot

Arvolla tarkoitetaan asiaa, jota pidetään niin tärkeänä, että sen halutaan toteutuvan omassa elämässä. Koululaitos perustuu tietyille arvoille. Opetuksen tehtävänä on tukea näiden arvojen edistymistä ja toteutumista.

Tällaisia arvoja ovat esimerkiksi ihmisten välinen tasa-arvo, joka tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Muita opetuksen perustana olevia arvoja ovat mm. ihmisoikeudet, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen.

Koulun tehtävänä on huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on samanlaiset oikeudet, ja että oppilaat myös kunnioittavat toistensa oikeuksia. Tärkeää on myös sen arvostaminen, että olemme ominaisuuksiltamme hiukan erilaisia ja saatamme olla kotoisin eri kulttuureista. Erilaisuudesta huolimatta olemme kaikki yhtä tärkeitä ja arvokkaita.

Tiedot ja taidot

Koulussa saat paljon uutta tietoa. Opit uusia asioita äidinkielestä, matematiikasta, luonnosta, vieraista maista ja kielistä. Tätä tietoa tarvitaan elämässä.

Joskus opiskellessa saattaa tuntua, että mitähän hyötyä tämänkin asian tietämisestä on. Oletko koskaan ajatellut, että tarvitset esimerkiksi lukutaitoa ajaessasi aikuisena autoa? Matematiikkaa taas tarvitset esimerkiksi remontoidessasi aikanaan omaa kotiasi?

Koulun tehtävänä on antaa elämää varten eväitä. Et varmasti muista aikuisena kaikkea sitä, mitä olet koulussa oppinut, mutta opetus on suunniteltu niin, että siitä on sinulle hyötyä myös jatkossa. Siksi oppitunneilla kannattaa olla tarkkaavainen.

Ollaan yhdessä

On tärkeää osata olla toisten ihmisten kanssa yhdessä. Tätäkin oppii koulussa. Me kaikki tarvitsemme muita ihmisiä. Kun sairastumme, toiset pitävät meistä huolta. Monet päivittäiset askareet eivät olisi mahdollisia ilman muita ihmisiä. Moni ihminen on tehnyt työtä vaikkapa sen eteen, että pystyt ostamaan kaupasta maitoa tai käymään elokuvissa.

Aikuisenakin tarvitset muita ihmisiä pitämään huolta sinusta. Tarvitsemme ihmisiä ystäviksi ja työkavereiksi. Tarvitsemme ihmisiä opettamaan meitä. Elämässä on tärkeää tulla muiden ihmisten kanssa toimeen.

Tapaat koulussa paljon uusia ihmisiä: niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden opetella olemaan ja toimimaan muiden ihmisten kanssa.

Sinulle on jo kehittynyt paljon taitoja olla porukassa, ja opit koulussa lisää. Näistä taidoista käytetään nimitystä vuorovaikutustaidot. Se tarkoittaa sitä, että osaamme kuunnella ja tukea muita ihmisiä, osaamme puhua ja keskustella sekä osaamme perustella asioita ja omia mielipiteitämme.

Vuorovaikutustaitoja voit harjoitella esimerkiksi antamalla muille puheenvuoron ja pyytämällä itse puheenvuoroa. Yhteiset pelit ja tehtävät opettavat myös tekemään yhteistyötä muiden kanssa.

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulussa on monia ammattilaisia, joiden tehtävänä on oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Nämä ammattilaiset muodostavat erityisen oppilashuoltoryhmän, johon voivat kuulua esimerkiksi kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, opinto-ohjaaja, koululääkäri, erityisopettaja ja rehtori.

Koulussa on yleensä koulukuraattori ja/tai koulupsykologi. He tukevat oppilaita ja heidän vanhempiaan lapsen ja nuoren koulunkäymiseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Heidän tehtävänään on ehkäistä ongelmia ja tarvittaessa puuttua niihin mahdollisimman aikaisin.

Heistä kummalle tahansa voi mennä juttelemaan, jos koulunkäynti on erityisen vaikeaa tai jos on kotona ongelmia. Molemmat osaavat tarvittaessa etsiä sinulle tarvitsemaasi tukea ja apua.

Koulukuraattori toimii sosiaalityöntekijänä. Hän huolehtii ennen kaikkea oppilaan sosiaalisesta hyvinvoinnista. Sosiaalinen hyvinvointi pitää sisällään monenlaisia asioita. Niihin kuuluu hyvinvointi esimerkiksi asumisessa, perheessä, koulussa ja vapaa-aikana sekä taloudellinen hyvinvointi. Sosiaaliseen hyvinvointiin kuuluvat turvalliset olosuhteet niin kotona, koulussa kuin vapaa-aikanakin.

Koulupsykologi vastaa oppimiseen ja koulunkäymiseen liittyvistä asioista. Jos esimerkiksi lukemaan tai kirjoittamaan oppiminen on erityisen hankalaa tai oppilaan on vaikea keskittyä opiskeluun ja tehtävien tekemiseen, koulupsykologista voi olla apua. Koulupsykologi osaa selvittää, mistä on kysymys ja järjestää oppilaalle hänen tarvitsemaansa apua.

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter