« Takaisin

Hoitoon hakeutuminen

Jos tarvitset apua mielenterveysongelmiin, kannattaa varata aika terveyskeskus-, työterveys- tai yksityislääkäriltä tai psykiatrilta. Terveysasemilla työskentelee myös psykiatrisia sairaanhoitajia, joilta voi tiedustella vastaanottoaikoja. Mielenterveystalo

Erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen arvioi perusterveydenhuollon lääkäri, joka kirjoittaa tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoitoon esim. psykiatrian poliklinikalle.

Tietoa sairauksista ja oireista voi etsiä:
mistä saan apua
mielenterveyden ongelmat
unettomuus

Kunnan tehtävä on huolehtia ammattiavun tarjoamisesta asukkailleen. Tällöin on kyse julkisista palveluista ja asiakas ohjataan sen työntekijän vastaanotolle, jolle on vapaita aikoja. Hoitotakuu velvoittaa arvioimaan hoidon tarpeen 3 arkipäivän kuluessa.

 

Yksityiselle hoitopalvelujen tarjoajalle hakeutuessaan asiakas maksaa itse terapiastaan ja hänellä on mahdollisuus valita itse psykoterapeuttinsa. Yhteyden terapeuttiin voi ottaa puhelimitse tai sähköpostilla. Aluksi sovitaan haastattelukäynneistä (1-3 kertaa).

 

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa voi hakea, kun asiakas on käyttänyt säännöllisesti mielenterveyspalveluja kolmen kuukauden ajan. Kelan kuntoutuspsykoterapiaa haettaessa tarvitaan psykiatrin B-lausunto, jossa arvioidaan psykoterapian tarve. Kela kustantaa psykoterapiaa henkilöille, joiden työkyky tai opiskelu on sairauden vuoksi uhattuna ja jonka työelämässä tai opiskelussa jaksamista voidaan terapian avulla tukea.
kuntoutuspsykoterapia

Käytännössä asiakas vie Kelan paikallistoimistoon lääkärinlausunnon, täytetyn hakemuslomakkeen ( KU 131 kuntoutuspsykoterapia/neuropsykologinen kuntoutus, joka löytyy Kelan nettisivuilta ja Kelan toimistoista) ja voimassaolevan kuntoutussuunnitelman. Toimistossa vielä tarvittaessa hakemuksia täydennetään, tai lähetetään lisäselvityspyyntö. Ennen tätä asiakkaan on täytynyt alustavasti sopia Kelan hyväksymän psykoterapeutin kanssa terapiasta.
palveluntuottajan haku
näin haet kuntotusterapiaa

Asiakkaan itsensä maksettavaksi jää osa psykoterapian kustannuksista, vaikka Kelan korvaus kattaakin suuren osan
korvauksen määrä

Omavastuuosuuden kattamiseksi kannattaa selvittää Kelalta mahdollinen oikeus vammais- tai hoitotukeen.
vammaistuki aikuiselle
kelan vammaisetuudet

 

Tietoa oman paikkakunnan psykoterapiapalveluista saa:

 

Psykoterapia

Psykoterapia on mielenterveysongelmien ja elämän kriisien hoitamista keskustelun tai toiminnallisen terapian avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Terapiaan hakeutumisen tavallisimpia syitä ovat ahdistus, masennus, pelot ja erilaiset ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa.

Psykoterapia voi olla yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäterapiaa. Terapian kesto vaihtelee muutamasta kerrasta 2 – 3 vuoteen. Terapian kestosta sopivat asiakas ja terapeutti keskenään. Psykoterapiaa antavat erillisen psykoterapiakoulutuksen suorittaneet henkilöt, jotka voivat pohjakoulutukseltaan olla psykologeja, psykiatreja, erikoissairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä tai teologeja.

Uutuutena osaan sairauksista on tarjolla nettiterapiamahdollisuus. Nettiterapiaan tarvitaan lääkärin lähete.

Psykoterapeutti-nimitystä saa käyttää ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen oikeuden Valviralta.

kuntotuksen palveluntuottajan haku

tietoa psykoterapiasta

Psykoterapeuttia voit etsiä: psykoterapeutti luettelo

Psykoterapiamuotoja: psykoterapia


LÄÄKITYS:
Lääkitys on useimmiten osa kokonaisvaltaista hoitoa ja siitä kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Mikäli kokee lääkityksestä aiheutuvia haittaavia sivuoireita, niistäkin kannattaa kertoa hoitavalle lääkärille. Parhaimpaan mahdolliseen lääkitykseen päästään avoimen keskustelun avulla. Lääkityksen yht´äkkinen lopettaminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

Tietoa lääkkeistä voit etsiä: www.fimea.fi

 

Masennuslääkkeistä tietoa: masennuslääkkeet

Psykoosilääkkeistä tietoa: psykoosilääkkeet

Rauhoittavista lääkkeistä tietoa: rauhoittavat lääkkeet

 

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter