« Takaisin

Asuminen

Tuki- ja palveluasuminen
Tuki- ja palveluasumista on tarjolla niille, jotka tarvitsevat enemmän tukea asumiseen kuin tavanomaiseen asuntoon voidaan järjestää. Tuki- ja palveluasumista saavat ikäihmiset, vammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkailla on oma huone tai asunto ja lisäksi yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

Kuka palvelua järjestää?
Tuki- ja palveluasumista ja tehostettua palveluasumista tuottavat kunnat, järjestöt ja yksityiset yrittäjät. Kunnan järjestämään palveluasumiseen haetaan kunnan vanhus-, vammais-, mielenterveys- tai päihdepalveluiden kautta.

Asuntojen korjausavustusta haetaan kunnan asuntoviranomaisilta.

Palvelu- ja tukiasumisen maksut
Palveluista maksetaan kunnan tai muun asumispalvelujen järjestäjän hinnaston mukaisesti. Kunnan järjestämän palvelu- ja tukiasumisen maksut ovat yleensä tulosidonnaisia. Asumisesta peritään yleensä erikseen vuokrasopimuksen mukaisesti vuokraa.

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen
Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista järjestetään sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee jatkuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Palveluasumiseen kuuluvat sellaiset asunto- ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä itsenäiselle suoriutumiselle. Palveluasumista voidaan järjestää palvelutalossa, ryhmä- tai hajautettuna asumisena. Vaikeavammaiselle palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin.

Asumispalvelujen järjestämisestä säädetään vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa. Vammaispalvelulakia sovelletaan ensisijaisesti myös kehitysvammaisiin henkilöihin. Palvelut ovat maksuttomia.

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter