Jäsenemme kertovat: Tällainen on hyvä työpaikka

TyoMielessa_Logo_pysty

Mielenterveyden keskusliitto pyysi jäseniään kertomaan lokakuussa, millainen on heidän mielestään hyvä työpaikka.  Kysely liittyy mielenterveysviikon 2017 Työ mielessä -teemaan.

Vastauksia tuli lähes 60 kappaletta. Niissä pureuduttiin työpaikan viihtyvyyteen, toimivan työyhteisön merkitykseen, työaikoihin ja palkkaukseen, työn monipuolisuuteen sekä mahdollisuuteen kehittyä ja kouluttautua. Lisäksi vastaajat kertoivat siitä, miten heidän mielenterveyskuntoutumiseensa on suhtauduttu työpaikoilla ja millaisia tukitoimia he kaipaisivat työnantajilta.

Vastaajat korostivat erityisesti työpaikan ilmapiirin vaikutusta työssä jaksamiseen. Monet peräänkuuluttivat yhteisiä pelisääntöjä, joiden noudattamisesta vastaa esimies. Tärkeäksi asiaksi nostettiin myös rento ja hyväksyvä tunnelma, jossa ketään ei syrjitä ja kaikki saavat olla omia itsejään.

Vastaajat eivät kaivanneet suurta tilipussia. Sen sijaan tärkeäksi koettiin se, että työstä saa sopivan korvauksen, jolla tulee toimeen. Työajan suhteen toivottiin joustavuutta puolin ja toisin. Esimiehen tärkeimmäksi ominaisuudeksi mainittiin työntekijöiden kohteleminen tasapuolisesti.

Kyselyn tuloksissa korostettiin ilmapiirin merkityksen lisäksi erityisesti toisten arvostamista. Kunnioittavaa käytöstä odotetaan sekä kollegoilta että esimieheltä. Työkavereita pitää vastaajien mielestä arvostaa ikään, kokoon, sukupuoleen, terveydentilaan tai muihin vastaaviin seikkoihin katsomatta.

Mielenterveyskuntoutujat ja mielenterveysalan ammattilaiset toivoivat, että kuntoutujat pidetään mukana työelämässä heidän omien kykyjensä mukaan. Parissa vastauksessa todettiin, että mielekäs työpaikka edistää kuntoutumista. Vastaajat korostivat esimerkiksi työaikojen- ja tehtävien räätälöimisen sekä ymmärtävän suhtautumisen merkitystä siinä, että kuntoutuja sopeutuu työyhteisöön.

Millainen on hyvä työpaikka? -kyselyn tuloksia julkaistaan mielenterveysviikolla myös kaikissa Mielenterveyden keskusliiton sosiaalisen median kanavissa. Seuraa liittoa Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, Youtubessa ja Työ mielessä -blogissa, ja näet ensimmäisenä uusimmat mielenterveysviikon päivitykset. #työmielessä

 

Millainen on hyvä työpaikka? -kyselyn tuloksia

 

Hyvän ilmapiirin merkitys

”Hyvällä työpaikalla on tarpeeksi rento, mutta silti asiallinen ilmapiiri.”

”Aika kuluu kuin huomaamatta.”

”Yhdessä sovitut ja kirjalliset pelisäännöt, joihin kaikkien on sitouduttava.”

”Tärkeää on kannustaminen, avoimuus ja joustavuus.”

”Mukavat ja kannustavat työkaverit.”

”Päätökset tehdään yhdessä, ja jokaisen mielipiteitä arvostetaan ja kuunnellaan.”

”Voi ilmaista oman mielipiteen ilman, että tarvitsee pelätä arvostelua tai mollaamista.”

”Hyvässä työpaikassa puhalletaan yhteen hiileen.”

”Hyvään työpaikkaan on hyvä tulla.”

”Turvallinen ja luotettava.”

”Jokainen kantaa vastuunsa, mutta tarvittaessa voi pyytää apua ja silloin kollegat jeesaavat.”

”Erilaiset luonteet ja persoonat huomioidaan.”

”Hyvässä työpaikassa on huumoria ja paljon naurua.”

”Ongelmat kohdataan ja ratkaistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Luovuus kukkii ja huumori sallitaan. Ketään ei syrjitä eikä muodosteta klikkejä.”

”Saa olla oma itsensä ja käyttää persoonaa työkaluna.”

”Kaikenlainen kiusaaminen on ehdottomasti kielletty.”

”Hyvällä työpaikalla on vahva yhdessä tekemisen ilmapiiri.”

”Jos työpäivän aikana nauretaan vähintään sopivasti, niin päivä sujuu rattoisasti eikä kotonakaan tarvitse kiristellä hampaita. Ilo voi jatkua pitkin iltaa.”

”Hyvä työpaikka on sellainen, että aamulla oven avatessa tulee jo hyvä fiilis. On kiva tulla töihin. Työpaikalla on luottamuksellinen ja lämmin ilmapiiri. Jokainen tunnistaa oman vaikuttavuutensa työilmapiiriin ja tuo itselleen ja muille työniloa.”

 

Palkan määrä

”Palkan täytyy olla sellainen, että sillä tulee toimeen.”

”Työstä saatu palkka on toissijainen, jos ilmapiiri on avoin ja luottamuksellinen, töihin on mukava tulla, on luotu yhteiset pelisäännöt ja tuntuu siltä, että kuulut yhteisöön ja sinusta välitetään ihmisenä.”

”Sairaus ei saisi vaikuttaa palkan määrään.”

”Hyvä työpaikka ei käytä ilmaistyötä, esimerkiksi kuntouttavaa työtoimintaa tai harjoittelua, häikäilemättömästi hyväkseen. Ilmaistyöntekijöitä ei käytetä vakinaisten korvaamiseen tai lomittamiseen. Mikäli näin kuitenkin toimitaan, pitäisi henkilö palkata jatkossa kyseiseen työhön.”

”Työntekijän arvostuksen ja panoksen pitäisi näkyä työstä saatavassa korvauksessa.”

”Paksu tilipussi ei ole tärkeä, mutta toki työstä kuuluu saada vaativuuteen nähden kohtuullinen korvaus. Rahaa oleellisempaa on kokea työ antoisaksi ja merkitykselliseksi sekä nauttia siitä, mitä tekee.”

 

Työaikojen joustavuus

”Työaika on sovittavissa omien menojen ja sisäisen kellon mukaan.”

”Ei turhaa kiirettä vaan verkkainen tahti.”

”Joustavat työajat, joita sovelletaan yksilöllisesti.”

”Voi neuvotella työajoista, eli esimerkiksi sopia lyhyemmästä työviikosta- tai päivästä tai etätöistä.”

”Ei mitään työaikoja, koska tulos ei ole sidottu kellonaikoihin tai fyysiseen sijaintiin.”

 

Esimiestyön tyyli

”Esimies on suoraselkäinen ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti.”

”Esimies on avainasemassa hyvän ilmapiirin luomisessa.”

”Hänellä on kokemusta ja koulutusta.”

”Pomo antaa työntekijöiden kehittää työpaikkaa, eikä pidä kaikkia lankoja tiukasti omissa käsissään.”

”Työhön perehdyttämiseen käytetään riittävästi aikaa”

”Hyvässä työpaikassa on innostava, tasapuolinen, määrätietoinen ja joustava johtaja”

”Tarvitaan yhteisiin päämääriin tähtäävää, osallisuutta tukevaa johtamista.”

 

Mahdollisuus kehittyä ja kouluttautua

”Saa toteuttaa omia lahjojaan monipuolisesti.”

”Työ on sellaista, jossa voi oppia uutta ja kehittyä. Omaa osaamista jaetaan kaikille.”

”On mahdollisuus kouluttautua työn lomassa ja erikoistua omalla alallaan.”

”Ihmisten vahvuudet otetaan huomioon. Osaaville taitureille mahdollistetaan eteneminen ammatissa ja annetaan jatkokoulutusta.”

”Työkavereiden kanssa on kiva käydä ammatillisia keskusteluja ja heiltä saa myös tukea ja uusia näkökulmia työhön.”

 

Toisten kunnioittaminen

”Työpaikalla arvostetaan työntekijöitä ulkonäköön, ikään tai kokoon katsomatta.”

”Otetaan huomioon työntekijöiden ideoita.”

”Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta kaikkien mielipide on arvokas.”

”Yhteisössä arvostetaan erilaisuutta ja nähdään se rikkautena eikä uhkana.”

”On tunne, että työsi on tärkeää.”

”Pienet resurssit ja henkisesti raskas työ on mahdollista kestää, kun tuntee tekemisen merkitykselliseksi.”

”Kannustetaan pitämään hyvää huolta itsestä. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Työympäristön viihtyisyys on erittäin tärkeä asia, esimerkiksi huoneilman pitää olla puhdasta.”

 

Mielenterveyskuntoutuminen työelämässä

”Hyvässä työpaikassa ei syrjitä sairauden tai vamman takia.”

”Vajaakuntoiset otetaan työyhteisöön palkkatuella ja räätälöidään heidän jaksamiseensa ja osaamiseensa sopivat työtehtävät ja työaika.”

”Työntekijän elämäntilanteet ja kriisit otetaan huomioon. Niissä autetaan tai ohjataan avun pariin. Kannustetaan hyvään itsetuntoon.”

”Työelämä on ollut parasta elämässäni. Se on helpottanut oireitani.”

”Hyvässä työpaikassa saa hyväksyntää sellaisena kuin on, eikä kukaan puhu pahaa edes selän takana.”

”Ihanteellinen työpaikka itselleni olisi vakituinen oman alan työ, jossa muut työntekijät tuntevat minut ja tietävät minun olevan mielenterveyskuntoutuja. Kollegat ja esimies suhtautuisivat minuun ymmärtäväisesti mutta tasavertaisesti. Työtahti olisi siedettävä, eli tekemistä olisi, mutta tahti ei olisi liian kiivas.”

 

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter