Tasa-arvoinen avioliittolaki lisäisi hyvinvointia

Mielenterveyden keskusliitto (MTKL) kannattaa tasa-arvoisen avioliittolain säätämistä. Liitto haluaa kuluvalla Mielenterveysviikolla muistuttaa lain merkityksestä suomalaisten mielenterveysongelmien ehkäisylle.

Mielenterveysmessujen 2014 yhteydessä kokoontunut MTKL:n hallitus linjasi kokouksessaan 18. marraskuuta, että tasa-arvoinen avioliittolaki lisäisi kansalaisten hyvinvointia ja mielenterveyttä luomalla yhteiskuntaan aiempaa sallivampaa ilmapiiriä ja edistämällä kansalaisten yhdenvertaista kohtelua. Kansalaisaloite laista käsitellään lakivaliokunnassa 20.11.

Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymällä eduskunta välittäisi kansalaisille viestin siitä, että kaikki Suomen kansalaiset sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta ovat samanarvoisia. Lain kauaskantoiset vaikutukset todennäköisesti vähentäisivät suomalaisten syrjäytymisen kokemusta, päihdeongelmia, itsemurhia ja niiden yrityksiä sekä parantaisivat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien elämänlaatua ja itsetuntoa.

Seksuaalisuus ja sen hyväksyminen on merkittävä asia yksilön kehitykselle. Mielenterveyden keskusliiton mielestä on tärkeää, että jokainen ihminen seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta saa olla sekä itselleen että muiden edessä sellainen ihminen, joka on. Salaisuuden kantaminen aiheuttaa tutkitusti stressiä ja voi uuvuttaa ihmisen. Itsensä hyväksymisen vaikeudesta kumpuava ahdistus voi aiheuttaa myös päihteiden käytön ongelmia. Hoidon hakemisen kynnys on entistä suurempi, jos oman identiteettinsä joutuu salaamaan syrjinnän pelossa.

Kyseessä on mitä suurimmissa määrin myös ihmisoikeuskysymys. Yhdenvertaisella kohtelulla yhteiskunta osoittaa samaa sukupuolta olevat parit samanarvoisiksi eri sukupuolta olevien parien kanssa ja tunnustaa seksuaalivähemmistöihin kuuluvien olevan täysvaltaisia yksilöitä. Avioliittolaki koskee myös lapsia ja nuoria. Toteutuessaan se antaisi sateenkaariperheiden lapsille, heidän vanhemmilleen ja lähiympäristölleen selkeän viestin siitä, että heidän perheensä on yhtä arvokas kuin muutkin perheet. Yhteiskunnan salliva ilmapiiri auttaisi herkässä kehitysvaiheessa olevia nuoria muodostamaan oman seksuaali-identiteettinsä ilman häpeää ja pelkoa ja näin ollen auttaisi ehkäisemään nuorten yksinäisyyttä ja mielenterveysongelmia.

Lisätiedot medialle:

Merja Karinen, lakimies, p. 050 561 7416, merja.karinen@mtkl.fi
Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja, p. 050 363 9920, olavi.sydanmaanlakka@mtkl.fi

Tuore Nuori mieli -opas neuvoo nuorten kielellä

Joka viides nuori kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä. Lievempi psyykkinen oireilu kuten masennus on vieläkin yleisempää. Mutta mistä nuori voi saada apua? Kenen puoleen kääntyä? Nuoren on tärkeää tietää, että kaikesta voi selvitä, eikä hän ole ongelmiensa kanssa yksin.*

Mielenterveyden keskusliitto vastasi tähän tarpeeseen Nuori mieli -oppaalla. Opas on tehty yhdessä nuorten kanssa. Mukana olleet nuoret tulevat erilaisista taustoista. Osa on selvinnyt masennuksesta, joku vanhemman itsemurhasta, joku syömishäiriöstä. Osa on vielä matkalla omassa toipumisessa, mutta haluaa kertoa toisille nuorille että suunta on jo muuttunut, apua löytyy.

Nuori mieli -opas on tietopaketti nuorten mielen kysymyksiin. Se on suunniteltu nuorten tarpeisiin, mutta siitä löytyy neuvoja myös heidän lähellään olevien aikuisten avuksi. Teos käy läpi murrosikään, mieleen, seksuaalisuuteen ja ystävyyssuhteisiin liittyviä asioita ja ongelmakohtia.

Nuori mieli sopii: kouluterveydenhuoltoon, oppilaille ja opiskelijoille, nuorisotaloille, nuorisoneuvoloille, harrastusryhmille, seurakunnille, kaikille nuorten parissa työskenteleville.
Oppaasta poimittuja nuorten sitaatteja:

” Mun vanhempien masennus vaikutti muhun aika rankasti. Onneksi sain apua terapiasta”
” On tärkeää muistaa, ettei ole yksinäisyyden ongelman kanssa yksin”
” Älä anna syntyperäsi tai kulttuurisi määrittää sinua, ne eivät ole sama kuin sinä itse”
” Mun isä teki itsemurhan, ja ajattelin etten ikinä enää ole onnellinen. Tuki ja terapia on kantanut, ja voin jo hyvin. Kaikesta voi selvitä”

Mielenterveyden keskusliitto valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa. Järjestö toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja.
Toiminnan punainen lanka on vapaaehtoisuus ja vertaistuki. Toiminnassa yhdistyvät hoitoa ja kuntoutusta vahvasti edesauttava kokemusasiantuntemus sekä ammattilaisuus. Mielenterveyden keskusliittoon kuuluu noin 170 jäsenyhdistystä. Yhdistysten jäseninä on mielenterveyskuntoutujia, heidän läheisiään ja auttamishaluisia vapaaehtoisia. 

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Lisätietoja: www.ray.fi

* Lähde: THL: Nuorten mielenterveyshäiriöt – Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

Nuorimieli_kansi_cmyk