Savuttomuuskoutsi on kuntoutujan kanssakulkija

Mielenterveyden keskusliitto ja Filha ry järjestävät kokemusasiantuntijoille koulutusta savuttomuuskoutseiksi, jotka antavat vertaistukea tupakoinnin lopettamiseen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä tupakkavieroituksessa terveydenhuollon ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken.

– Savuttomuuskoutsi voi synnyttää ihmisessä uskon ja toivon siihen, että savuton elämäntapa on mahdollinen. Olennaista on, että koutsilla on omakohtainen kokemus riippuvuudesta ja siitä irrottautumisesta. Vertaistoimija on rinnallakulkija, joka tukee kuntoutujaa hoidon aikana ja sen jälkeen, kertoo kokemusasiantuntija Markku Forsström Mielenterveyden keskusliitosta.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnatun valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntoutuja pystyisi lopettamaan tupakoinnin. Tarkoitus on tehostaa tupakkavieroitusta psykiatrisessa ja päihdehoidossa ottamalla käyttöön erilaisia tupakoinnin lopettamista tukevia työtapoja ja -menetelmiä. Terveydenhuollon ammattilaisille järjestetään lähi- ja verkkokoulutusta tupakkavieroituksen menetelmistä. Sairaanhoitopiirien psykiatriaan perustettavat savuttomuustyöryhmät koordinoivat alueellista savuttomuustyötä.

Valtakunnallista koulutusta savuttomuuskoutsiksi

Hankkeessa koulutetaan kokemusasiantuntijoita savuttomuuskoutseiksi eli tupakoinnin lopettamisen vertaistukihenkilöiksi. Koutseille järjestetään myös yhteiskoulutusta terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Savuttomuuskoutsit tuovat omaa osaamistaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Koutsit voivat osallistua yhteistapaamiseen kuntoutujan ja terveysalan ammattilaisen kanssa ja vetää savuttomuusryhmiä psykiatrisen tai päihdehoidon yhteydessä sekä yhdistyksissä.

– Koulutetut savuttomuuskoutsit monipuolistavat tupakoinnin lopettamisen tukikeinoja terveydenhuollossa. Koutsi auttaa kuntoutujaa ottamaan oman elämänsä haltuun ja osallistumaan oman hoitonsa suunnitteluun, kertoo hankekoordinaattori Laura Heimonen Mielenterveyden keskusliitosta.

– Koutsit tukevat yhdistysten savuttomuustyötä ja tuovat asiakkaan äänen psykiatristen ja päihdepalvelujen järjestämiseen.

Hankkeessa koulutetaan vähintään 100 savuttomuuskoutsia yhdistysten ja terveydenhuollon toimintaan. Sairaanhoitopiirien alueelle rakennetaan koutsiverkosto, jota terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat hyödyntää asiakkaan tupakoinnin lopettamisen tukemiseksi.

Lue lisää savuttomuuskoulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan.

Katso video:

Mikä ihmeen savuttomuuskoutsi?
Markku Forsström – Miksi lähdin savuttomuuskoutsiksi?

Savuttomuuskoulutus on osa hallituksen kärkihanketta Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen (MITU). Hanke kuuluu hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -hankekokonaisuuteen 2017–2018. Toteuttajat: Filha ry, A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Kuntoutussäätiö sekä Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen, Vaasan, Satakunnan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit.

Mukana_Kärkihankkeessa_tunnukset_FI_lila_5757 (002)

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter