Pitkäniemen sairaalan ensimmäisestä kokemusarvioinnista eväitä hoidon laadun kehittämiseen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri | Julkaistu 20.08.2014 12:01

Taysin psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto 7:lle on tehty ensimmäistä kertaa kokemusarviointi, jonka tavoitteena on kehittää hoidon laatua käyttäjälähtöisestä ja kokemusperäisestä näkökulmasta. Arviointiselvityksessä kartoitettiin akuuttipsykiatrian osasto 7:llä olleiden potilaiden, omaisten sekä Acutan, Tampereen kaupungin akuuttipsykiatrian poliklinikan ja osasto 7:n osaston työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia osaston hoitoprosessin vahvuuksista, laadusta ja kehittämistarpeista.

Kokemusarvioinnissa käytettiin laadullisen tutkimuksen menetelminä työntekijöiden
ryhmäkeskustelua, potilaiden ja läheisten teemahaastattelua sekä kokemusarvioijien
havaintoja haastattelujen tukimateriaalina. Haastattelijoina toimivat kokemusarvioijat, joilla on omaa kokemusta mielenterveyspalvelujen käyttämisestä. Kokemusarvioijat myös kommentoivat tuloksia ja laativat kehittämisehdotukset.
– Mielestäni merkittävin hyöty on siinä, että saamme potilaidemme ja heidän läheistensä äänen kuuluviin. Tätä edesauttaa se, että arviointia tekevät nimenomaan kokemusarvioijat, emme me ammattilaiset. Tulokset tukevat ja syventävät oman palvelukokemusmittarimme tuloksia, ylihoitaja Tarja Tammentie-Sarén kertoo.

Potilaat ja läheiset olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä hoitoon osasto 7:llä. Potilaat
kuvasivat osaston ilmapiiriä mukavaksi ja turvalliseksi. Erityisesti
sairaalan luontoa kehuttiin toipumista edistävänä asiana ja ruokaan oltiin tyytyväisiä.
Työntekijät todettiin ammattitaitoisiksi ja ystävällisiksi sekä haastateltujen potilaiden että
omaisten taholta.

Sekä työntekijöiden, potilaiden että läheisten haastatteluissa mainittiin resurssipula, joka näkyi potilaille ja läheisille kiireenä esimerkiksi niin, että keskusteluihin potilaiden tai omaisten kanssa ei ollut riittävästi aikaa tai että hoitajia ei ollut saatavilla raportoinnin aikana. Potilaille toivottiin enemmän toimintaa. Avohoidon toivottiin sekä työntekijöiden että potilaiden näkemysten mukaan olevan mahdollisimman tiivistä erityisesti sairaalahoidon jälkeen.

Kokemusarviointiraportin julkistamistilaisuus torstaina 21.8.2014

Pitkäniemen sairaalan juhlasalissa on torstaina 21.8. kello 13 tilaisuus, jossa julkistetaan akuuttipsykiatrian osaston 7 työntekijöiden kokemusarviointiraportti osaston toiminnasta eli potilaiden hoitoon ohjautumisesta, hoidosta ja siirtymisestä avohoitoon. Tilaisuus on maksuton ja kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Yhteyshenkilöt
Ylihoitaja Tarja Tammentie-Sarén, p. 050 541 7444

Kokemusarviointiraportti on laadittu yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kouluttamien kokemusarvioijien kanssa.

Kokemusarviointi Tays APS7

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tuottaa erikoissairaanhoidon ja vaativan kehitysvammahuollon palveluja yli miljoonalle suomalaiselle. Ammattitaitomme syntyy vuorovaikutuksessa potilaiden, tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kanssa.Toimintamme perustuu eettisiin periaatteisiin, joita ovat hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen, osaamisen arvostaminen ja yhteiskuntavastuullisuus. Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi sairaanhoitopiiriin kuuluvat Vammalan ja Valkeakosken aluesairaalat. Tekonivelsairaala Coxa, Tays Sydänsairaala ja Fimlab Laboratoriot ovat sairaanhoitopiirin tytäryhtiöitä. Sairaanhoitopiirissä työskentelee noin 7000 työntekijää. Lisätietoja www.pshp.fi sekä www.valinnanvapaus.fi.

 

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter