Vertaistoiminta

Vertaistukiryhmät ja niiden tarjoama tuki ovat Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistysten koko toiminnan kulmakivi. Mielenterveysaiheisia vertaistukiryhmiä kokoontuu eri puolilla Suomea.

  • Ryhmissä on mahdollisuus keskustella ihmisten kanssa, joilla on samanlainen elämäntilanne tai samankaltaisia kokemuksia.
  • Vertaistukiryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja ne voivat olla suljettuja tai avoimia ryhmiä.
  • Aiheet kattavat monenlaista aina kuntoutumisen tukemisesta yhteiskunnallisiin asioihin ja terveistä elämäntavoista päihteettömyyden tukemiseen.
  • Toiminnallisissa vertaistukiryhmissä voi muun muassa harrastaa käsitöitä, tehdä ruokaa tai askarrella.
  • Ryhmissä voi opiskella myös kieliä.
  • Liikuntaryhmissä harrastetaan monipuolisesti eri lajeja.
  • Ryhmät ovat maksuttomia.

 

Mitä on vertaistuki?

Vertaistuen voi määritellä omaehtoiseksi, yhteisölliseksi tueksi sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne. Ihminen, jolla on samankaltaisia kokemuksia, tuo toivoa kuntoutumiseen myös vaikeina aikoina. Yhteiset kokemukset lisäävät keskinäistä ymmärrystä.

Toisten kuntoutujien selviytymistarinoilla on erityinen merkitys silloin, kun ihminen kokee yksinäisyyttä ja leimautumista. Kokemusten jakaminen vertaisten kesken lievittää ahdistuneisuutta ja poistaa pelkoa, jota psyykkinen sairaus tai siihen liittyvä oireilu saattaa aiheuttaa.

Monet mielenterveyskuntoutujat hyötyvät vertaistuesta. Psyykkinen sairaus voi aiheuttaa syrjäytymisen vaaran ja hyvin negatiivisia ja leimaavia syyllisyyden ja häpeän tunteita. Samat ongelmat läpikäyneiden vertaisten tuki ja kokemusten yhdessä jakaminen helpottavat usein tilannetta.

Mitä on kokemustieto?

Kokemustieto on oman tai läheisen sairastumisen myötä syntynyttä tietoa mielenterveyden häiriöistä. Omakohtaisen psyykkisen sairauden kautta muodostunut kokemustieto voi hyödyntää toista samanlaisissa ongelmissa kamppailevaa ja tuo toivon kipinän kuntoutumiseen. Kokemustieto voi olla monella tapaa hyödyllistä kuntoutujalle tai muuten vaikeuksia kohdanneelle, alan ammattilaisille, opiskelijoille sekä kanssaihmisille.

Mielenterveyskuntoutujien vertaisuus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ei-ammatillista toimintaa, jonka perustana ovat samankaltaiset kokemukset sairastumisesta ja siitä kuntoutumisesta. Vertaisuus on myös kokemusasiantuntijuuden perusta.

 

 

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter