Päivi Rissanen STM:n kuntoutuksen uudistamiskomitean jäseneksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kuntoutuksen uudistamiskomitean toimikaudelle 1.9.201630.9.2017. Mielenterveyden keskusliiton tutkija ja kokemusasiantuntija Päivi Rissanen nimettiin toimintakykyjaoston yhdeksi jäseneksi. 

Päivi Rissanen vietti vuosikausia potilaana mielisairaalassa. Marraskuussa hän väitteli valtiotieteen tohtoriksi tässä Helsingin yliopiston salissa.Kuntoutuksen uudistamiskomitean tehtävänä on arvioida kuntoutuksen lainsäädäntöä ja rahoituksen muutostarpeita. Komiteassa on edustus useista ministeriöistä, kuntoutuksen vastuutahoista, työmarkkinajärjestöistä, tutkimuslaitoksista, poliittisista puolueista ja kansalaisjärjestöistä.

Komitean tueksi asetettiin kaksi jaostoa: toimintakykyjaosto ja työelämäjaosto. Jaostot laativat komitealle selvityksiä ja esityksiä. Komitea vastaa kuntoutusjärjestelmän uudistamista koskevien ehdotusten tekemisestä. Komitea tekee ehdotukset myös tarvittavista säädösmuutoksista. Komitea voi nimetä työnsä tueksi alatyöryhmiä ja asiantuntijajäseniä ja komitea voi teettää tarvitsemiaan selvityksiä. Päivi Rissanen edustaa Mielenterveyden keskusliittoa paitsi tutkijana, myös kokemusasiantuntijana komitean toimintakykyjaostossa.

Kuntoutuksen kokonaisuudistuksen tavoitteena on yhdenvertainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, joka tukee ja vahvistaa kuntoutujaa elämän kaikissa tilanteissa. Uudistuksen tavoitteena on selkeä ja asiakaslähtöinen järjestelmä, jossa eri toimijoiden vastuunjako on selvä. Kuntoutuksen uudistustyö sovitetaan yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja hallituksen kärkihankkeiden kanssa.

Komitean tehtävät ja työhön nimetyt löydät STM:n asettamispäätöksestä.

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter