Paikka auki II -ohjelma työllistää nuoria järjestöihin

STM:n Paikka auki II -avustusohjelman 2018-2021 tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle työelämän ulkopuolella olevalle nuorelle (alle 30v.) ja osatyökykyiselle työnhakijalle määräaikainen työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä sekä edistää heidän työelämävalmiuksiaan ja työllistymismahdollisuuksiaan jatkossa.

Työllistettävän nuoren tulee työsuhteen alkaessa olla alle 30- vuotias ja työelämän ulkopuolella, eikä hän voi olla päätoiminen opiskelija. Nuorella voi olla vain vähän tai ei vielä lainkaan työkokemusta. Ohjelman painotus on vaikeasti työllistyvissä nuorissa. Osatyökykyisyyden lisäksi ei vaadita muita kriteerejä.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea avustusta yhden tai useamman työntekijän palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin. Avustusta haetaan kerrallaan vuoden (12 kk) ajaksi/henkilö.  Työsuhteeseen on mahdollista yhdistää oppisopimuskoulutus. Tällöin avustusta on mahdollista hakea koko oppisopimuskauden keston ajaksi (ohjeellinen avustussuunnitelma.) Seuraava haku on STEAn avustushaun yhteydessä keväällä 2019.

Nuorten Ystävät ry koordinoi Paikka auki II -koordinaatiohanketta, jonka tehtävä on tarjota tukea avustusohjelmassa mukana oleville sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja ohjelman kautta työllistyneille työntekijöille. Lisätietoa Paikka auki II koordinaatiohankkeesta löydät täältä. Koordinaatiohankkeeseen voi olla yhteydessä jo hakuvaiheessa.

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter