Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman kysely mielenterveysyhdistyksille

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön yhteinen hanke, jossa tuotetaan monipuolista tietoa järjestöjen toiminnasta ja niiden tavoittamien ihmisten hyvinvoinnista. Hankkeen tiedonkeruu jatkuu syyskuussa.

Vuosina 2015-2016 hanke selvitti järjestöjen toiminnan kohderyhmiä ja toimintamuotoja. Useat järjestöt ovat kertoneet hyödyntäneensä tutkimuksen tuloksia vaikuttamis- ja kehittämistyössään.  Tutkimukseen vastasi 70 Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistystä.

Järjestökyselyn mukaan:

  • Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistykset ovat paitsi mielenterveyskuntoutujien yhteisöjä, myös merkittäviä yksinäisyyden vastaisen työn ja syrjäytymisen ehkäisyn toimijoita lähiyhteisöissään.
  • Vertaisten ja vapaaehtoistoimijoiden jaksamisen tukeminen nousi keskeisimmäksi toiminnan kehittämistarpeeksi.
  • Joka toisessa jäsenyhdistyksessä oli aloitettu uusia toimintamuotoja kuten päivätoiminta, ruoka-apu tai puhelintukipalvelu viimeisen viiden vuoden aikana.
  • Toimintaan kaivattiin myös uusia ihmisiä ja lisää näkyvyyttä sekä uusia toiminnan rahoitusmahdollisuuksia.

Kysely kaikille Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistyksille syyskuussa

Vuonna 2017 alkaneessa osahankkeessa tiedonkeruu jatkuu. Hankkeessa tarkastellaan järjestöjen vaikuttamistoimintaa, toimijoiden osallisuutta ja toiminnan rahoitusta. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm.

  • Mihin päihde- ja mielenterveysjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan ja millaisin keinoin?
  • Miten jäsenten, vapaaehtoisten ja asiakkaiden ääni kuuluu toiminnassa ja miten heidän osallistumismahdollisuuksiaan voisi parantaa?
  • Millaisia haasteita ja uusia mahdollisuuksia toiminnan rahoitukseen liittyy?

Yhdistyksille lähetetään syyskuussa joko yhteyshenkilön henkilökohtainen linkki sähköiseen kyselyyn tai paperinen kyselylomake. Kyselyt palautuvat vain hankkeen tutkijalle ja tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä yhdistystä voida tunnistaa vastauksista.

Tutkimus onnistuu vain, jos saadaan vastauksia mahdollisimman monenlaisista järjestöistä. Se takaa myös moninaisten näkemysten saamisen järjestöjen kehittämistoiminnan tueksi. Jokainen vastaus on erittäin tärkeä!

Lisätietoa tutkimuksesta ja hankkeen julkaisuja löytyy A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivustolta.

Hankkeen tutkija Sari Jurvansuu Sininauhaliitosta antaa mielellään lisätietoja tutkimuksesta ja auttaa tarvittaessa vastaamisessa: sari.jurvansuu@sininauha.fi, puh. (040) 018 2353

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter