På Svenska

Centralförbundet för Mental Hälsa är en egen intresse- och serviceorganisation för patienter och rehabiliterande inom mentalhälsovården samt deras närstående. Förbundet omfattar 160 föreningar för mental hälsa samt 17 000 personliga medlemmar: rehabiliterande i mentalhälsovård, deras närmaste, yrkesmänniskor i social- och hälsovårdsbranschen samt andra som är intres-serade av frivilligt arbete för mental hälsa. Vi är den största organisationen för mental hälsa i Europa.

Förbundet är en expertorganisation som representerar patienter och rehabiliterande inom mentalhälsovården samt deras närstående. Hörnstenar i vår verksamhet är centrering till de rehabiliterande och sakkunnigheten hos personer med egen erfarenhet av att man kan tillfriskna från psykiska sjukdomar och störningar i den mentala hälsan och att man kan leva med dessa.

Centralförbundet för Mental Hälsa stöder de rehabiliterandes möjligheter att öka sin beredskap för att komma framåt i livet. Förbundet och dess medlemsföreningar är ett stödnät för de rehabi-literande dit alla är välkomna. Förbundets kärnuppgifter omfattar även att stöda medlemsföre-ningarna. Vår verksamhet grundar sig på jämlik spridning av erfarenheter, på stödet från jämli-ka.

Vår målsättning är att öka förståelsen för och accepterandet av psykiska sjukdomar. Vi betonar ömsesidig jämlikhet människor emellan. Envar har oavsett hälsan rätt till ett människovärdigt liv. Alla måste ha möjlighet till god vård och rehabilitering när dessa behövs. Väsentliga delar av god vård är human behandling och en vårdmiljö där patienten högaktas.

Utan tillräckligt grundskydd och service som ger stöd för vardagen är det inte möjligt att rehabi-litera sig från psykiska sjukdomar. Alla patienter och rehabiliterande inom mentalhälsovården skall ha rätt till dessa. Ett fullödigt liv skall även ge möjligheter till samhälleligt deltagande.

Centralförbundet för mental hälsa erbjuder

  • rådgivning om ändring av bostäder för rehabiliterande inom mentalhälsovården
  • semesterverksamhet för familjer och ensamstående
  • resor till självkostnadspriser

Stöd av jämlika samt påverkande

När du ansluter dig till en förening för mental hälsa får du möjligheten att påverka förhållandena tillsammans med andra och att träffa människor som är intresserade av motsvarande frågor.

Medlemsförmåner hos centralförbundet för mental hälsa

  • förbundets medlemstidning Revanssi gratis, fyra nummer i året
  • Tunne & Mieli – bildjournalen för mental hälsa till medlemspris, sex nummer i året
  • information om självhjälpgrupper och motionsgrupper
  • utbildning för organisationsarbete
  • nationella tilldragelser för rekreation, motion ja kultur
Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter