Osuuskunnasta työtä osatyökykyisille Oulussa

Mielenterveyden keskusliitto ja Oulun kaupungin työllisyyspalvelut rakentavat yhdessä osuuskunnista työllistymisen väylää osatyökykyisille. Yhteistyötä tehdään valtakunnallisen, kolmevuotisen osuustoiminnan kehittämishankkeen puitteissa.

”Tutkimusten mukaan pienikin määrä työntekoa vahvistaa osatyökykyisen ihmisen hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua. Osuuskunta on tähän oiva ratkaisu, sillä se antaa mahdollisuuden säädellä työmäärää ja -tahtia oman tilanteen ja toimintakyvyn mukaisesti”, sanoo hanketyöntekijä Tuija Pasanen Mielenterveyden keskusliitosta.

Tavoitteena on perustaa Ouluun vähintään yksi uusi monialainen osuuskunta. Aluksi on perehdytetty osatyökykyisten kanssa työskenteleviä kaupungin työntekijöitä osuustoimintaan ja Mielenterveyden keskusliiton kehittämään voimavaravalmennusmalliin.

”Ammattilaiset ovat kokeneet mallin merkittäväksi mahdollisuudeksi. Voimavaravalmennus tarjoaa heille itsensä kehittämisen välineitä, mutta ennen kaikkea uudenlaista, myönteistä näkökulmaa asiakkaiden yksilölliseen tukemiseen matkalla kohti työelämäosallisuutta”, Pasanen sanoo.

Syvällisempi osuuskuntavalmennus kaupungin työntekijöille on parhaillaan käynnissä. Tarkoitus on, että ammattilaiset pystyvät kertomaan käytännönläheisesti osuustoiminnasta juuri niille asiakkaille, joita osuuskunnat voivat auttaa työllistymään.

Seuraavaksi osuuskuntavalmennukseen kootaan työllisyyspalvelujen asiakkaista ryhmä, jonka on tarkoitus lopulta perustaa uusi osuuskunta.

Voimavaravalmennusta hyödynnetään tänä keväänä myös muiden pitkäaikaistyöttömien tukena esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa ja nuorten yrittäjyysryhmissä. Valmennus toteutetaan yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa, jolloin malli juurtuu osaksi olemassa olevia toimintoja ja siitä on hyötyä myös hankkeen päätyttyä.

Voimavaravalmennusta on käytetty jo vuosia mielenterveyskuntoutujien toipumisen tukena. Viime vuoden lopussa mallia pilotoitiin ensimmäistä kertaa Uudenmaan te-toimiston kanssa pitkäaikaistyöttömille. Kurssin yhdeksästä osallistujasta neljä sai joko vakituisen tai määräaikaisten työpaikan.

Lisätietoja:
Hanketyöntekijä Tuija Pasanen, Osallisuutta osuuskunnista -hanke, Mielenterveyden keskusliitto, Oulu, puh. 046 923 7141

Lisätietoa hankekokonaisuudesta Facebookissa ja verkossa

Osallisuutta osuuskunnista on ESR-rahoitteinen hanke, jossa järjestöt kehittävät osuustoimintaa vuosina 2015–2018 yhdessä kumppanikuntien kanssa: Mielenterveyden keskusliitto Oulussa, Vamlas Vantaalla, Kiipula-säätiö Forssassa ja Aspa-säätiö Kotkassa ja Ylöjärvellä. Tavoitteena on tuoda osuuskunnat työllistymisen mahdollisuutena uusien asiakasryhmien ulottuville ja kehittää matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalvelua sen tueksi.

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter