Mielenterveyspooli hallitusohjelmasta: Työurien pidentäminen edellyttää kansallista psyykkisen hyvinvoinnin ohjelmaa

Mielenterveyspooli_infograafi

Mielenterveyspooli esittää hallitusohjelmaan kansallista psyykkisen hyvinvoinnin ohjelmaa. Mielenterveysongelmat syövät 4 miljoonaa työpäivää sairauslomina vuodessa.

Mielenterveyspooli esittää Suomen hallitusohjelmaan psyykkisen hyvinvoinnin ohjelmaa. Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat vuositasolla noin 5 miljardin euron kokonaiskustannukset. Ohjelma tukee syrjäytymisen ehkäisyä ja julkisen talouden vakauttamista ja tuottaa sitä sosiaalista ja inhimillistä pääomaa, jota tarvitaan kestävään talouskasvuun, työllisyyden parantumiseen ja Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Lähes puolet ennenaikaisista eläkkeistä johtuu mielenterveysongelmista. Mielenterveysongelmat ovat yksi maamme suurin työvoimaa vähentävä tekijä; niiden vuoksi työmarkkinoilta häviää vuosittain lähes 4 miljoonaa työpäivää.

Työuria voidaan pidentää sekä vähentämällä työttömyyden aiheuttamia mielenterveysongelmia, edistämällä mielenterveysongelmiin sairastuneiden paluuta työelämään että vahvistamalla työyhteisöjen mielenterveyttä edistäviä tekijöitä.

Mielenterveyden häiriöt koskettavat suoraan neljäsosaa suomalaisista. Jokaisella heistä on myös läheisiä, joilla on kohonnut riski sairastua itse masennukseen ja stressiperäisiin sairauksiin. Psyykkinen terveys on saatava osaksi kansanterveystyötä. Ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä.

Mielenterveyspooli muistuttaa, että terveystilanteessa tapahtunutta painopisteen muutosta ei ole riittävästi huomioitu terveyspolitiikassa, jonka ensisijaisena kohteena on edelleen fyysinen terveys. Mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ehkäisyyn sijoitettu pääoma maksaa itsensä takaisin jopa vuodessa, ja viidessä vuodessa moninkertaisesti.

Kansalaisten mielenterveys ei parane mielenterveyspalveluja lisäämällä, vaan sijoittamalla mielenterveyden edistämiseen neuvoloissa, perheissä, päivähoidossa, kouluissa, työpaikoilla ja vanhusten palveluissa.

OECD patistaa tuoreessa raportissaan jäsenmaita puuttumaan nykyistä varhaisemmassa vaiheessa kansalaisten mielenterveysongelmiin sekä peräänkuuluttaa terveyssektorin ja työelämän yhteisiä ponnistuksia työikäisten mielenterveyden edistämiseksi.

Tästä voit ladata: Mielenterveyspooli_infograafi pdf

Lisätietoa:

Pia Hytönen, Mielenterveyspoolin puheenjohtaja, +358 45 263 1690, pia.hytonen@finfami.fi

OECD:n 4.3.2015 julkaistu raportti ”Fit mind, fit job. From evidence to practice in mental health and work”, URL: http://www.oecd.org/els/emp/mental-health-and-work.htm

 

Vaalipaneelissa esitetyt inserttivideot:

https://youtu.be/5eg8Vtm4OT0

https://youtu.be/8SvtJ2FcZNw

Mielenterveyspoolin järjestämä vaalipaneeli 24.3.2015 julkaistaan keskiviikkona 25.3. videotallenteena.

 

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Pooli edustaa yli 20 mielenterveyspuolella toimivaa järjestöä ja yhteistyöelintä. Sen puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Pia Hytönen Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamista.

www.mielenterveysseura.fi/mielenterveyspooli/

 

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter