Mielenterveysongelmien ylisukupolvisuus on ehkäistävissä – Kuopiossa alkoi uudenlainen kuntoutusmalli lapsiperheille

Mielenterveyden keskusliitto (MTKL) aloitti tällä viikolla Kuopiossa lapsiperheille uudenlaisen mielenterveysongelmien ylisukupolvisuutta ehkäisevän kurssin. Hyvä arki lapsiperheille – sopeutumisvalmennuskurssi tarjoaa tukea kuntoutumiseen perheille, joissa toinen tai molemmat vanhemmista ovat poissa työelämästä tai opinnoista mielenterveysongelman vuoksi.

Juuri alkaneella pilottikurssilla kuopiolaisille lapsiperheille voidaan tarjota aiempaa yksilöllisempää ja kokonaisvaltaisempaa tukea. Tavoitteena on, että kuntoutumisen prosessi linkittyisi osaksi kuntoutujan omaa – mutta myös perheen – arkea. Oikealla tavalla arkeen nivoutuva kuntoutumispolku luo mielenterveyskuntoutujalle hyvät edellytykset paluulle työelämään tai opintojen pariin.

Laatuaan ensimmäinen lapsiperheille suunnattu monimuotokurssi sisältää avo- ja internaattijakson sekä viikoittaisia ryhmä- ja yksilötapaamisia; siinä hyödynnetään niin vertaistukea, ammatillista osaamista kuin kokemusasiantuntijuutta.

-Tavoitteena on lisätä ymmärrystä mielenterveysongelmista, niiden vaikutuksista vanhemmuuteen ja lapsiin sekä kertoa keinoista, joiden avulla vanhemmat voivat tukea lastensa kehitystä, kertoo MTKL:n kuntoutussuunnittelija Outi Ståhlberg. – Kurssilla puhumme kuntoutumisesta ja mitä se tarkoittaa arjessa. Vanhempien omat elämäänsä liittyvät toiveet, odotukset ja tavoitteet pilkotaan riittävän pieniksi askeliksi. Rakennamme pärjäämistä niiden voimavarojen päälle, joilla on selvitty tähän hetkeen.

-Kurssimme täydentävät esimerkiksi julkisen sektorin hoitosuhdetta; ne eivät korvaa psykiatrista hoitoa, Ståhlberg muistuttaa.

Tavat, joilla perheitä lähdetään konkreettisesti tukemaan, ovat sidoksissa kunkin perheen omiin kuntoutumistavoitteisiin. Jollekin se on yhdessä viraston luukulle menemistä, toisille perheterapian löytämistä.

 

Oikeat toimet laskevat lapsen sairastumisriskiä 40 %

Mielenterveyden häiriöiden siirtyminen yli sukupolvien, vanhemmilta lapsille, on usein psykiatrisen sairastavuuden taustalla. Lasten vaara sairastua itsekin mielenterveysongelmiin joko lapsuudessa tai aikuisuudessa on 2-3-kertainen, jos mitään ei tehdä. Jos taas perheitä tuetaan asianmukaisesti, on mahdollista vähentää lasten vaaraa sairastua ja ehkäistä sairastumista.

– Käytämme kurssilla menetelmiä, joilla tutkitusti pystytään ehkäisemään perheen lapsen mielenterveysongelmien syntymistä, muun muassa Toimiva lapsi & perhe –tutkimuksen* vaikuttavaksi arvioimaa Lapset puheeksi -menetelmää, kertoo Ståhlberg.

THL:n tutkimusprofessori Tytti Solantaus kertoo lasten sairastumisriskin laskevan oikeilla toimenpiteillä jopa 40 %.  – Laaja tutkimusnäyttö preventiivisistä interventioista osoittaa, että ylisukupolvinen kierre on mahdollista katkaista **, kertoo Solantaus.

– Työkyvyttömyyseläkkeellä pienen lapsen vanhempikin putoaa kaikesta Kelan tukemasta kuntoutuksesta pois. Myös Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan pääsy on eläkeläiselle vaikeaa. Järjestöjen tarjoama sopeutumisvalmennus ja muu tuki on silloin näille perheille kultaakin arvokkaampaa, avaa Ståhlberg. – Monessa perheessä lapset oireilevat ja vanhempien jaksaminen on todella kovilla. Tämä on ihan normaalia reagointia, kun vanhemmalla on vaikeata. Jos olisi riittävästi oikea-aikaista ja perheiden omista tarpeista lähtevää tukea tarjolla, säästyttäisiin monelta inhimilliseltä tragedialta ja rahanmenolta.

– Lapsiperheet tarvitsevat monenlaista tukea – kokonaisvaltaisesti. Terapiaa, keskusteluapua, kotiapua, mielekästä tekemistä. Emme tarjoa kaikille perheille samoja ratkaisuja, Ståhlberg kertoo.

MTKL:n kurssi toteutetaan yhteistyössä Yhden vanhemman perheiden -liiton,  Kuopion ensikotiyhdistyksen sekä Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomen -yhdistyksen kanssa.

 

*Toimiva lapsi & perhe, Toikka ja Solantaus IJMHP 2006, Solantaus et al IJMHP 2010, Solantaus et al ECAP 2010

**Siegenthaler et al (2012) JAACAP 1:8-17

 

Lisätietoja:

Outi Ståhlberg, kuntoutussuunnittelija, Mielenterveyden keskusliitto, puh: 050 3759 199

Tytti Solantaus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tytti.solantaus@thl.fi

 

Mielenterveyden keskusliitto on maanlaajuinen kansalaisjärjestö, joka haluaa luoda jokaiselle mielenterveysongelmaan sairastuneelle mahdollisuuden kuntoutumiseen. Se tarjoaa koulutuksia, neuvontapalvelua ja sopeutusvalmennusta kuntoutumisen polulle – askeleksi toimivaan arkeen ja työelämään. Liitto ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä oikeuksia yhteiskunnassa. Mielenterveyden keskusliittoon kuuluu noin 170 vapaaehtoisvoimin toimivaa jäsenyhdistystä.

www.mtkl.fi

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Lisätietoja: www.ray.fi

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter