Työtä kohti! Voimavarat käyttöön projekti

Mielenterveyden keskusliiton Työtä kohti! Voimavarat käyttöön -hanke toteutettiin vuosina 2012-2014. Hankkeen päätavoitteena oli levittää valtakunnallisesti mielenterveyskuntoutujien ammatillisen kuntoutumisen tukemiseen kehitettyä voimavaravalmennusmallia. Hankkeen rahoittajana oli Raha-automaattiyhdistys. Hankkeen avulla on tarjottu kuntoutujille mahdollisuus ryhmämuotoiseen voimavaravalmennukseen Muutoksen avaimet- ja Unelmakeidas -kurssitoiminnalla sekä yksilöllisellä voimavaravalmennuksella.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi ollut ammatilliseen kuntoutumiseen ja työllistymiseen sekä mielenterveyden häiriöihin ja sairauksiin liittyvän tiedon jakaminen. Keskeistä on ollut toivon välittäminen siitä, että kuntoutuminen on mahdollista kaikille. Hankkeen avulla on löydetty valtakunnallisesti ja palvelullisesti läpileikkaava yhteistyön malli, jolla on mahdollista edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Juurruttamishankkeessa tavoitimme yhteistyökumppaneita laajalti yhdistyksistä sekä terveydenhuollon- ja sosiaalialan työntekijöistä muun muassa kunnista ja kaupungeista.

Vertaisohjaajien työpanos hankkeessa oli merkittävä. Hankkeen aikana he saivat koulutusta Unelmakeidas- ja Muutoksen avaimet -kurssien toteuttamiseen liittyvissä asioissa sekä mahdollisuuden työnohjaukselliseen tukeen.

Työtä kohti voimavarat käyttöön v 2012-2014 loppuraportti ja hankkeen aikana työstetty Unelmakeidas- työkirja toimitetaan yhteistyökumppaneiden käyttöön kevään 2015 aikana. Syksyn aikana työstämme Muutoksen avaimet -työkirjaa, jota jaamme myös yhteistyökumppaneillemme myöhemmässä vaiheessa.

Voimavarat-raportti

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter