Mielenterveyskuntoutujia turhaan eläkkeelle psyykkisistä sairauksista

Mielenterveyden keskusliiton liittokokous 17.5.2014 Kuopiossa

Tuhansia mielenterveyspotilaita ja –kuntoutujia jää turhaan eläkkeelle sellaisten psyykkisten sairauksien vuoksi, joita voidaan menestyksellisesti hoitaa. He saavat liian vähän tarvitsemiaan terveyspalveluja. Esimerkiksi masennukseen ja skitsofreniaan on olemassa hyvää ja tehokasta hoitoa.

Masennuksen vuoksi alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä on kaksinkertaistunut 1990-luvun puolivälin jälkeen. Tutkimusten mukaan 40 000 heistä haluaisi töihin ja neljäsosalla on vähintään kohtalainen työkyky.

Masennusta voidaan hoitaa menestyksellisesti. Hoito on kuitenkin liian lääkekeskeistä eikä terapiaa ole aina saatavissa, vaikka se on osoittautunut tehokkaaksi hoitomuodoksi lääkehoidon ohella. Masennus- ja työelämä –tutkimuksessa kysyttiin masennusta poteneilta ja työelämässä olevilta tai olleilta henkilöiltä heidän saamastaan hoidosta. Vain 47 % vastanneista käy tai oli käynyt terapiassa.

Skitsofrenian Käypä hoito -suositusten mukaan sairautta voidaan hoitaa tuloksellisesti. Vaikka tietoa on, käytännössä sen mukaan ei kuitenkaan toimita. Skitsofrenia puhkeaa usein nuorena, joten sairauden hoitamatta jättäminen tai huono hoito vaikuttaa henkilön koko elämään. Sairaudesta voi kuitenkin kuntoutua toimintakykyiseksi ja jopa työkykyiseksi. Yli puolet potilaista toipuu suhteellisen hyvin ja vain noin kymmenesosa tarvitsee päivittäistä apua.

Skitsofrenia on psyykkinen sairaus, jonka hoidossa avainasemassa on varhainen tunnistaminen ja ajoissa aloitettu hoito. Suomessa skitsofreniaan sairastuneita on noin 1 % väestöstä eli yli 50 000 henkilöä.

Psyykkisten sairauksien hoidossa on paljon parannettavaa verrattuna fyysisten sairauksien hoitoon.

Lisätietoja: Olavi Sydänmaanlakka, puh. 050 3639920

Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu 190 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kautta yli 22 000 henkilöjäsentä. Liittokokous on sen ylin päättävä elin. Mielenterveyden keskusliitto on Euroopan suurin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Liiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter