Mielenterveyden keskusliitto: Soten valinnanvapaus uhka yhdenvertaisuudelle

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapausuudistus sisältää erityisen riskin haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille, kuten mielenterveyskuntoutujille, vanhuksille ja kehitysvammaisille, toteaa Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuusto.

Valinnanvapausuudistus edellyttää, että asiakas kykenee tekemään oman terveytensä ja yhteiskunnan näkökulmasta tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita valintoja. Monimutkainen järjestelmä vaatii asiakkaalta runsaasti tietoa ja kykyä käyttää erilaisia palveluja. Lisäksi valintapäätöksiin joutuu uudistusesityksen mukaan sitoutumaan vuodeksi.

Kaikki tämä muodostaa erityisen riskin palvelujärjestelmän haavoittuvimmassa asemassa oleville asiakkaille, joiden toimintakyky ja sitä kautta myös kyky tehdä valintoja saattaa olla merkittävästi rajoittunut esimerkiksi sairauden vuoksi.

Mielenterveyden keskusliitto on vakavasti huolissaan yhdenvertaisuuden toteutumisesta valinnanvapausuudistuksessa. Uudistuksessa ei ole riittävästi säännelty palvelujen käyttäjien asemaa ja oikeusturvaa. Asiakkailla ei myöskään ole riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa uudistuksen sisältöön ja sen toteutumisen jälkeen palvelujen valintaan.

Liiton näkökulmasta uudistus edellyttää merkittävää palvelujen valintaprosessin tukea asiakkaille. On erittäin tärkeää, että henkilökohtaista neuvontaa ja palveluohjausta tehostetaan selvästi nykyisestä.

Ongelmallista on myös se, että sosiaalipalvelujen integrointi terveyspalveluihin on jäänyt liian vähäiselle huomiolle valinnanvapautta koskevan lainsäädännön valmistelussa. Lakeja on valmisteltu liiaksi terveydenhuollon ja -palvelujen ehdoilla.

Toimivaan ja tulokselliseen mielenterveystyöhön tarvitaan kuitenkin tiiviisti yhdessä toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, joita järjestöjen tuottamat, kuntoutumista tukevat palvelut ja vertaistuki täydentävät.

Mielenterveyden häiriöistä kuntoutumiseen tarvitaan hoidon lisäksi kuntoutusta, kuntoutumisen tukemista, inhimillistä ja taloudellista huolenpitoa sekä erilaisia arkea tukevia palveluja ja etuuksia. Erityisesti laaja-alaisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden kuntoutumisen kannalta riskinä on palvelujen ja hoidon pirstoutuminen useiden eri palveluntuottajien välille.

Lisätietoja:
liittovaltuuston puheenjohtaja Tarmo Raatikainen, puh. 041 548 3605
lakimies Merja Karinen, puh. 050 561 7416

Mielenterveyden keskusliiton liittovaltuusto piti kevätkokouksensa tänään 6.5.2017. 27-jäseninen valtuusto edustaa liiton 160 jäsenyhdistystä ja 17 000 henkilöjäsentä eri puolilta Suomea. Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveyskuntoutujien ja -potilaiden sekä heidän läheistensä kansalaisjärjestö.

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter