Osallisuutta osuuskunnista

Mielenterveyden keskusliitto on mukana Osallisuutta osuuskunnista -hankkeessa (2015–2018). Kyseesssä on valtakunnallinen osuuskuntatoiminnan kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä osatyökykyisten ihmisten työelämäosallisuutta ja kehittää matalan kynnyksen osuuskuntatoimintaa erityisesti mm. kuntien työllistämispalveluiden osatyökykyisille asiakkaille.

Hankkeen rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö / ESR-hankeohjelma.

Hankkeessa halutaan:

  • Kehittää matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalvelua osuuskuntatoiminnan aloittamiseksi.
  • Tuoda osuuskuntatoiminta työllistymismahdollisuutena uusien asiakasryhmien ulottuville.

Kolmivuotista hanketta koordinoi Kiipulasäätiö ja sen osatoteuttajia ovat Mielenterveyden keskusliitto, Vamlas ja Aspa-säätiö. Hankkeen osatoteuttajat kehittävät osuuskuntatoimintaa omissa kumppanuuskunnissaan.

Hankkeen osatoteuttajia ja kumppanuuskuntia ovat:

  • Mielenterveyden keskusliitto (Oulu)
  • Kiipulasäätiö (Forssa)
  • Vamlas (Vantaa)
  • Aspa-säätiö (Kotka ja Ylöjärvi)

Mielenterveyden keskusliiton rooli hankkeessa on luoda välityömarkkinoille sopiva ryhmämuotoinen valmennusmalli asiakkaiden avoimille työmarkkinoille siirtymisen vahvistamiseksi, juurruttaa malli olemassa oleviin toimintoihin ja kouluttaa osatyökykyisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ammatillisen kuntouttamisen tukemiseen. Työssä hyödynnetään Mielenterveyden keskusliiton voimavaravalmennusmallia. Valmennusmalli liitetään hankkeessa perustettaviin osuuskuntiin kumppanuuskunnissa.

 

Lisätietoja:

Tuija Pasanen
Hanketyöntekijä
p. 046 923 7141
tuija.pasanen(at)mtkl.fi

Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke -facebook-sivut

Kiipulasäätiö

Vamlas

Aspa-säätiö

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter