« Takaisin

MiePäOsaa

Verkoston tavoitteena on edistää päihde- ja mielenterveystyön jaettua osaamista

Haastamalla toimijat avoimeen vuoropuheluun mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen sisällöistä, menetelmistä ja eettisistä kysymyksistä
Edistämällä jaettua asiantuntijuutta ja yhteiskehittämisen osaamista
Verkostoimalla toimijoita keskenään (eri alan ammattilaiset ja kokemus- ja vertaistoimijat)
Tiedottamalla ajankohtaisista päihde- ja mielenterveystyön koulutukseen ja osaamiseen liittyvistä asioista kuten lainsäädäntömuutokset, tapahtumat, koulutukset ja kirjallisuus
Haastamalla toimijat yhteistyöhön esimerkiksi
Hankeyhteistyön merkeissä (uudet hankkeet, hanketoiminta, yhteiskehittäminen)
Alan kirjallisuuden tuottamiseksi (esim. yhteiskirjoittaminen)
Alan tutkimuksen edistämiseksi: tutkimus- ja kehittämistyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
Kannustamalla yhteisseminaarien ja koulutusten järjestämiseen
Mielenterveysmessut syksyllä 2015
Toimimalla reflektiopintana ja toimijoiden oman työn kehittämisen tukena
Välittämällä tietoa ajankohtaisista asioista sähköpostitse ja Innokylä Verkoston (”MiePä Osaan”) kautta.

Verkosto toimii järjestämällä työkokouksia ja teemaseminaareja.

Verkostossa vuonna 2015 käsiteltäviä teemoja ovat mm. kokemusasiantuntijuus ja yhteiskehittäminen, perhe- ja verkostolähtöinen sekä palveluohjauksellinen työote.

MiePäOsaa-verkostoa organisoivat A-klinikkasäätiön Verkottaja 2013-2016 – hanke yhdessä Mielenterveyden keskusliiton kanssa. THL:n Sokra-koordinaation koordinaattori edistää sivustoilla toimijoiden välistä sosiaalista osallisuutta ja yhteistyötä.

Ari Terävä, projektipäällikkö, Verkottaja-hanke, A-klinikkasäätiö. ari.terava@a-klinikka.fi.

Karoliina Ahonen, työ- ja koulutusvalmennuspäällikkö, Mielenterveyden keskusliitto. karoliina.ahonen@mtkl.fi

Tanja Hirschovits-Gerz. Lisätietoa Sokra-koordinaatiosta: www.thl.fi/sokra

MiePä Osaan Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/verkosto1260547/

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter