« Takaisin

Yhteistyöhankkeet

Liitto tekee yhteistyötä järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhteistyössä tehdään mielenterveysasioita tunnetuksi ja vaikutetaan mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä elämään.

Mielenterveyspooli
Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöryhmä
Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöryhmä VNY on 1970-luvun lopulla muotoutunut vapaamuotoinen yhteistyöfoorumi, jossa tällä hetkellä toimii 11 vammaisjärjestöä. Järjestöjä edustavat joko järjestössä nuorisotyötä tekevä toimihenkilö tai toiminnassa mukana olevat nuoret. VNY:llä ei ole sääntöjä eikä sitä ole rekisteröity. VNY kokoontuu vuorotellen eri yhteistyökumppaneiden tiloissa. VNY:n puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sihteeri valitaan joka kokouksessa erikseen.

MPNet – mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkosto
Verkosto on määritellyt tavoitteikseen mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneiden ihmisten elinolojen, työllisyyden sekä asumisen ja siihen liittyvien palvelujen parantamisen yhteistyön ja vaikuttamisen keinoin. Lue lisää »

Osallisuutta osuuskunnista -hanke
Valtakunnallinen osuuskuntatoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä osatyökykyisten ihmisten työelämäosallisuutta ja kehittää matalan kynnyksen osuuskuntatoimintaa erityisesti muun muassa kuntien työllistämispalveluiden osatyökykyisille asiakkaille. Lue lisää >>

MIEPÄOSAA
Verkoston tavoitteena on edistää päihde- ja mielenterveystyön jaettua osaamista. Lue lisää »

Lasinen lapsuus – Sirpaleinen mieli
Hankkeen tavoitteena on vanhempien päihteidenkäytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen sekä päihde- ja mielenterveysongelmien ylisukupolvisuuden ehkäisy. Kohderyhmää ovat nuoret ja perheellistymisen alkuvaiheita elävät nuoret aikuiset. www.lasinenlapsuus.fi

MIPA – Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma
Järjestölähtöisen päihde- ja mielenterveystyön tutkimusohjelma 2015 – 2018 (PMTO) on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Lue lisää >>

 

Onko järjestösi tai yrityksesi kiinnostunut yhteistyöstä mielenterveyden puolesta?
Ota yhteyttä toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakkaan, puh. 050 363 9920.

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter