Kannanotto: Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava rahapeliyhtiöiden suunnitellussa yhdistämisessä

Mielenterveyden keskusliitto ry:n liittovaltuusto vaatii, että hallituksen on huolehdittava rahapelimonopolin säilymisestä Suomessa nykyisillä tai niistä muodostettavalla yhtiöllä.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytykset pitää turvata jatkossa suunnitellussa rahapeliyhtiöiden yhdistämisessä. Rahapeliyhtiöiden yhdistämisen yhteydessä on huolehdittava siitä, että eri yhtiöiden edunsaajien osuus jaettavista voitoista säilyy nykyisellään eikä avustusten jakoperusteita heikennetä. Peliyhtiöiden tuotto pitää käyttää täysimääräisesti edunsaajien työn tukemiseen.

Järjestöjen ja vapaaehtoisten kansalaisten tekemä työ on merkittävä voimavara yhteiskunnassa. Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen vahvistaa demokratiaa ja sosiaalista pääomaa. Järjestöjen panos palveluiden tuottamisrenkaassa on nimenomaan kuntien lakisääteisiä palveluja täydentävien palveluiden tuottaminen.

Erityisen merkittävää järjestöjen tekemä työ on kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien, kuten esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien, kohdalla. Yhdistysten toiminta on ainutlaatuista kuntoutumista tukevaa toimintaa, joka auttaa kuntoutujia arjessa selviytymisessä ja tarjoaa heille tärkeää vertaistukea. Yhdistysten toiminta ehkäisee syrjäytymistä, väliinputoamistilanteita ja edistää kuntoutujien osallisuutta ja omaehtoista toimimista.

Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen on erityisen tärkeää alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Meneillään olevien palvelurakenteita koskevien muutoksien sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien lainsäädäntöuudistusten myllerryksessä juuri kaikkein heikommassa asemassa olevat ovat vaarassa jäädä jalkoihin.

Lisätietoja:
Tarmo Raatikainen, liittovaltuuston puheenjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto, puh. 041-548 3605

Mielenterveyden keskusliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka haluaa luoda jokaiselle mielenterveyden häiriöön sairastuneelle mahdollisuuden kuntoutumiseen. Se tarjoaa koulutuksia, neuvontapalvelua ja sopeutusvalmennusta kuntoutumisen polulle – kohti toimivaa arkea ja työelämää. Liitto ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä oikeuksia yhteiskunnassa. Mielenterveyden keskusliittoon kuuluu noin 160 vapaaehtoisvoimin toimivaa jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 17 000 henkilöjäsentä.

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter