Helsingin klubitalolla Sörnäisissä nyt maksutonta mielenterveysneuvontaa

Mielenterveyden keskusliiton Tietopalvelu Propellin työntekijät ovat Helsingin Klubitalolla joka toinen maanantai keväällä 2015. Kuntoutusneuvoja ja vertaisneuvoja tavattavissa klo 10-15 erilaisissa mielenterveyteen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa, 13.4 paikalla myös sosiaalineuvoja ja 27.4. liiton lakimies.

Mielenterveyden keskusliiton Tietopalvelu Propellin toiminta on suunnattu mielenterveyspotilaille ja kuntoutujille, omaisille ja läheisille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä opiskelijoille. Propellin työntekijät neuvovat mielenterveyteen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa, sosiaaliturva-asioissa, kerromme erilaisista palveluista ja etuuksista, potilaan ja asiakkaan oikeuksista, vertaistuesta ja mielenterveysyhdistyksistä.

Uuden kokeilun tarkoituksena on tuoda yhteiskumppaneiden ja heidän asiakkaidensa arkeen liiton asiantuntemusta. Liiton kiinteät neuvontapisteet sijaitsevat Helsingin Malmilla, Turussa ja Kuopiossa.

– Mielenterveyden keskusliiton työntekijät vastasivat heti myönteisesti, kun tiedustelimme heidän mahdollisuuttaan tuoda Tietopalvelu Propelli joka toinen maanantai Klubitalolle, kertoo ESKOT ry:n Helsingin Klubitalon toiminnanjohtaja Kaiju Yrttiaho. – Ajattelimme, että yhdessä olemme enemmän.

– Klubitalojen jäsenet ja työntekijät ovat jo pitkään saaneet neuvoja Propellin työntekijöiltä esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä, erityisesti silloin, kun Klubitalon jäsen eli psyykkisestä sairaudesta kuntoutuva on ollut hakeutumassa työelämään. Propellin tulkkausapua on tarvittu myös viranomaispäätöksiä luettaessa; sosiaalineuvoja on kertonut ymmärrettävällä kielellä päätösten sisällöistä. Lisäksi hän on tarvittaessa auttanut vastineiden ja valitusten teossa. Lakimuutokset ja niiden vaikutus kansalaisten elämään eivät nekään helposti avaudu ilman apujoukkoja – tässä Propellin lakimies on ollut kullan arvoinen apu, kiittää Yrttiaho.

Lisäksi Tietopalvelu Propellin työntekijöiden avulla jäsenemme ovat löytäneet itselleen sopivia kuntoutuskursseja ja muuta omaa elämää vahvistavaa toimintaa sekä voineet jakaa kokemuksiaan vertaisohjaajan kanssa.

– Mielenterveyden häiriöt koskettavat jossain vaiheessa elämää noin puolta suomalaisista. Muuttuneeseen tilanteeseen ja heikentyneeseen mahdollisuuteen valvoa omia etujaan tarvitaan matalan kynnyksen neuvontaa ja tukea, kertoo liiton kuntoutusneuvoja Mirja Peiponen. – Tukea tarvitsee paitsi sairastunut myös hänen omaisensa ja läheisensä. Myös ammatti-ihmisen kyvyllä ohjata hoitoa täydentävään toimintaan voi olla ratkaiseva merkitys kuntoutumisen polulla.

– Toivotamme omasta puolestamme kaikkia Propellin palveluja tarvitsevat kuntoutujat, omaiset, läheiset ja ammattiauttajat lämpimästi tervetulleiksi. Paikka on Helsingin Klubitalon yhteydessä Sörnäisissä, katutasossa, Hämeentie 54.

Tietopalvelu Propellin yhteydenottojen ja toimintaan osallistuneiden määrä 2014 oli yli 7000; neuvontaa, tukea ja ohjausta annettiin tapaamisten, puhelujen ja sähköisen neuvonnan sekä koulutuksen muodossa. Nämä kaikki ohjasivat hoidon, kuntoutuksen, osallistavan toiminnan ja etuuksien pariin.

Neuvontapalvelun päivämäärät:
Ma 13.4. klo 10–15 Vertaisneuvoja + kuntoutusneuvoja + SOSIAALINEUVOJA
Ma 27.4. klo 10–15 Vertaisneuvoja + kuntoutusneuvoja + LAKIMIES
Ma 11.5. klo 10–15 Vertaisneuvoja + kuntoutusneuvoja mukana Kallio kukkii -tapahtumassa
Ma 25.5. klo 10–15 Vertaisneuvoja + kuntoutusneuvoja

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter