Mielenterveysneuvonnassa vastataan koko kesän ajan

Mielenterveysneuvonnan valtakunnallinen neuvontapuhelin vastaa numerossa 0203 91920 koko kesän ajan. Maksuton vertaistukipuhelin numerossa 0800 177599 on suljettu vain kaksi viikkoa heinäkuussa.

 

Kesän kynnyksellä kesälomat katkaisevat normaalin arjen. Järjestöiden ja seurakuntien kerhot sekä ryhmät pitävät taukoa. Mielenterveys- ja ym. palvelut supistavat toimintaansa. Lomien ja kesätaukojen aikana arkipäivän vakituiset ja turvalliset ihmis-, -ystävyys ja hoitosuhteet voivat katketa ja yksinäisyys hiipua elämään. Juuri nyt, kun olisi aikaa ja kesä on parhaimmillaan, ei ehkä löydy ystäviä tai läheisiä kenen kanssa voisi jakaa nämä hetket.

Kesä on erityisen arka ajankohta myös läheisille, jotka joutuvat seuraamaan läheisensä elämää ja mahdollista avuttomuuden kokemista vierestä.

Neuvontapalvelut tarjoavat keskusteluapua

Neuvonta- ja vertaistukipuhelin sekä chat tarjoaa keskusteluapua mielenterveyden ammattilaisen tai kokemusasiantuntijan kanssa koko kesän ajan. Neuvontapalvelut tarjoaa myös tietoa, tukea, ohjausta ja koulutusta muun muassa mielenterveysongelmista kärsiville ja kuntoutuville, omaisille ja läheisille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. 

Kuntoutusneuvoja Milla Ristolainen kertoo kesäajan neuvontapuhelimen soittajista:

  • Kesällä avuntarve korostuu. Puhelimessa tapahtuva kohtaaminen saattaa korvata omien ammattilaisten kanssa sovittuja tapaamisia, jos niihin on tullut taukoa.
  • Puhelimien rooli on kesällä erityisesti soittajan omaa arkea tukeva ja hänelle vastavuoroisuutta tarjoava. Keskustelut kuntoutusneuvojan tai kokemusasiantuntijan kanssa karkottavat mahdollista yksinäisyyttä ja ahdistusta sekä rauhoittavat ajatuksia.
  • Neuvontapuheluista suurin osa, yli 70% tulee kuntoutujilta, loput läheisiltä ja pieni osa ammattilaisilta, kun asiakkaan tilanne on ehkä keskimääräistä kimurantimpi.

Neuvontapalvelut avoinna:

Neuvontapuhelin 0203 919 20 on avoinna maanantaista perjantaihin, paitsi keskiviikkoisin, jolloin kuntoutusneuvojat vastaavat chatissä.

Soittaminen maksaa sekä kiinteästä verkosta että matkapuhelimesta soitettuna 8,35 snt/puhelu ja 16,69 snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulkomaanpuheluhinta.

Maksuton vertaistukipuhelin 0800 177 599 on suljettu vain kaksi viikkoa (kuten myös keskiviikon vertaischat), 9.7.-22.7. heinäkuuta.

Mielenterveysneuvonnan keskiviikon chat www.mtkl.fi on auki koko kesän klo 10-16.

Kesän jälkeen neuvontapalveluiden aukioloajat muuttuvat. Neuvonta- ja vertaistukipuhelin on avoinna arkisin klo 10-15 ja chat kolme kertaa viikossa tiistaista torstaihin klo 12-15. Uudet aukioloajat tulevat voimaan 6.8. lähtien.

 

Lisätiedot

Kimmo Hane, kuntoutuspäällikkö, kimmo.hane@mtkl.fi tai puh. 050 599 6519

MTKL kesätervehdys 2018

Tupakkavieroituksen verkkokurssi on avattu

Verkkokurssi mielenterveys- ja päihdepotilaiden tupakkavieroitukseen on avattu Mielenterveystalon ammattilaisten osiossa.

Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon- ja sosiaalialan ammattilaisille ja näiden alojen opiskelijoille.

Ammattihenkilöt pääsevät näkemään kurssin sisällön kirjauduttuaan palveluun. Verkkokurssille voi kirjautua joko pankkitunnuksin tai ammattilaisen sirullisella varmennekortilla.

Kurssin ovat toteuttaneet Filha, HUS ja Mielenterveyden keskusliitto yhteistyössä.
Verkkokoulutuksen sisällöstä ja suoritustavasta kerrotaan ohessa. Lisätietoa verkkokurssista.pdf

Tunnisteet sosiaalisessa mediassa:
#hyvätkäytännöt, #hyte, #hyvätervearki, #mitu, #mituhanke,

Esitteet:

Savuttomuuskoutsi:

Verkkokurssi

Puheenjohtaja haastaa päättäjät vierailemaan mielenterveysyhdistyksissä

Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Tarmo Raatikainen on julkaissut neljännen Puhiksen vlogin, jossa hän heittää haasteen kaikille päättäjille. Tällä kertaa Raatikainen nostaa videolla esiin, kuinka merkittävää työtä mielenterveysyhdistyksissä kautta Suomen tehdään ja kuinka sote-uudistus saattaa vaarantaa tärkeän järjestötoiminnan mielenterveystyössä.

Mielenterveyden keskusliitolla on yli 160 jäsenyhdistystä ja niiden kautta 17 000 henkilöjäsentä. Yhdistystoiminnassa on tuhansia vapaaehtoisia, joiden työpanos valtakunnallisessa mielenterveystyössä julkisten palveluiden ohella on merkittävä.

Tarmo Raatikainen haluaa haastaa kaikki päättäjät, kuten kansanedustajat, kuntavaltuutetut ja virkamiehet etsimään asuinpaikkakuntansa lähimmän mielenterveysyhdistyksen, vierailemaan siellä ja liittymään jäseneksi.  Liiton jäsenyhdistyksistä 16 yhdistystä toimivat valtakunnallisesti järjestäen mm. retkiä, vertaistukitoimintaa sekä  kulttuuri- ja liikuntatapahtumia. Lähimmän paikallisen- tai valtakunnallisen yhdistyksen löytää yhdistyshaulla Mielenterveyden keskusliiton verkon etusivulta. Käytä muuta kuin Chrome-selainta, joka ei toimi yhdistyshaussa.

Haasteen vastaanottaneet henkilöt voivat ilmoittautua Twitterissä käyttämällä tunnistetta:

#mtklhaaste

 

Katso koko video:

 

 

Mielenterveyden keskusliitto mukana vauhdittamassa osatyökykyisten työllistymistä

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat ensimmäisen kerran lupautuneet yhdessä etsimään ratkaisuja osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseksi.

Järjestöt allekirjoittivat jo aiemmin julkilausuman, jossa ne sitoutuivat ottamaan käyttöön eri keinoja, joiden avulla osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen ja työssä jatkaminen helpottuu.

Julkilausuman allekirjoitti yhteensä 14 järjestöä sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja työministeri Jari Lindström.

Järjestöjen lupaukset osatyökykyisten henkilöiden työmarkkina-aseman parantamiseksi on koottu videolle:

Voit lukea järjestöjen lupaukset myös täältä.

Mielenterveyden keskusliiton lupaus on:

Me viemme tietotaitoa eteenpäin siitä, että työkyvyttömyyseläke ei välttämättä ole työuran päätepiste. Kuntoutuja voi palata oikeisiin töihin. Ylläpidämme tietoutta mahdollisuudesta palata takaisin työelämään. Se tarkoittaa isoa ilmapiirimuutosta.

Yhteistyöhön ovat sitoutuneet:

Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Invalidiliitto, KT Kuntatyönantajat, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Näkövammaisten liitto, SAK, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, STTK, Suomen yrittäjät ry, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS, Vates-säätiö sekä
Vammaisfoorumi.

Lue lisää Osatyökykyisille työ elämään (OTE) -hankkeesta.

Mahdollisuus työhön myös osatyökykyiselle nuorelle

Eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan kannanotto 11.5.2018

Työttömästä nuoresta kasvaa helposti työtön aikuinen. Erityisesti osatyökykyisten nuorten pääsyn vahvistamiseksi työelämään täytyy ottaa määrätietoisia askelia päätöksenteossa. Mielenterveyden häiriö on ylivoimaisesti yleisin syy nuoren työkyvyttömyyteen. Noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut ennen 14 vuoden ikää, ja noin kolme neljästä ennen 24. ikävuotta.

Ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen tuki ovat erittäin tärkeitä nuorille, joilla on lieviä ja alkavia mielenterveyden ongelmia. Aikuisten on otettava vastuu nuoren tukemisesta ja kohtaamisesta. Mielenterveysongelmia kohdanneet nuoret tarvitsevat matalan kynnyksen kriisitukea ja hoitoonohjausta sekä joustavaa opinto-ohjausta ja vähintään osa-aikatyöhön johtavia työllistymispolkuja.

Mielen ongelmia kohtaavan nuoren tulee saada varhaisessa vaiheessa tuki vaikeuksiinsa omassa yhteisössään siellä, missä nuoret ovat: oppilaitoksissa, työssäoppimisjaksoilla ja uraohjauksessa. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin tulee päästä nykyistä helpommin, ja palvelut tulisi saada yhdeltä luukulta.

Hoidon saavutettavuuden parantamiseksi on luotava nuoren psykoterapiatakuu hoitoon pääsemiseksi kuukauden sisällä. Lisäksi hoidon kustannusten omavastuuosuutta on kevennettävä merkittävästi, jottei nuoren tai hänen
perheensä talous olisi este hoitoon hakeutumiseen ajoissa. Toimeentulon turvaaminen vapauttaa nuoren ja hänen läheistensä voimavaroja kuntoutumisessa. Myös kuntoutusrahan tasokorotusta tulee harkita.

Työpaikoilla kannattaa panostaa nuorten työkykyyn. Vuoden 2017 Mielenterveysbarometrin tulosten mukaan noin puolella työpaikoista ei ole toteutettu psyykkistä työkykyä tukevia toimenpiteitä. Työkyvyn vahvistamiseksi on kehitettävä työnantajien mahdollisuuksia ja kannustimia palkata ja tukea osatyökykyisiä nuoria.

Kun nuori siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle, työpanoksen menetyksen arvo on yli miljoona euroa jokaista nuorta kohden. Varhainen ja oikea-aikainen apu nuoren omia näkemyksiä kuunnellen voi tehokkaasti estää työkyvyttömyyttä ja muuttaa nuoren elämän suunnan.

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on valtakunnallisten mielenterveysjärjestöjen kokoama kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen mielenterveyspoliittinen yhteistyöelin. Mukana ovat järjestöistä Mielenterveyden keskusliitto, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami, Suomen Mielenterveysseura sekä Psykosociala Förbundet.

Hyvinvoinnin iltakoulua ja Maaretta Tukiaista voi seurata etänä 24.4.

Mielenterveyden keskusliiton Hyvinvoinnin iltakoulu-luentosarjalla on sukellettu mielen ja aivojen moninaisuuteen sekä hyvinvointiin Turussa ja Helsingissä jo neljä kertaa kevään aikana. Nyt ensimmäistä kertaa suosittua luentosarjaa voi seurata tiistaina 24.4. etänä vaikka kotisohvalta mistä päin maata tahansa.

 

Aiheena Iltakoulussa ovat hyvän mielen taidot ja niistä puhuu tietokirjailija ja muutosvalmentaja Maaretta Tukiainen. Puhumme kielitaidosta, it-taidoista ja medianlukutaidosta, mutta usein unohtuu, että hyvän mielen taidotkaan eivät ole itsestäänselvyys, vaan taito, jota voimme opetella.

Luento järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:n ja Turun kaupunginkirjaston erityispalveluiden kanssa klo 17.30 alkaen ja mukaan luennolle pääsee alla olevan linkin kautta.

Syksyllä 2018 Mielenterveyden keskusliitolla on tavoitteena aloittaa säännölliset webinaarit.

Mukaan luennolle pääset tämän linkin kautta: http://vod.kepit.tv/hyvanmielenvoimaa.html

 

Maaretta Tukiainen

Maaretta Tukiainen, kuva: Meeri Utti

 

Mielenterveysneuvonnan chat-viikko 23.-27.4.

Mielenterveyden keskusliiton neuvontachat päivystää huhtikuun viimeisellä viikolla 23.-27.4. joka päivä ma–pe klo 10–16 osoitteessa www.mtkl.fi.

 

Neuvontachatista saavat apua, tukea ja ohjausta kaikki omasta tai läheisen mielenterveydestä huolestuneet henkilöt sekä heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset sekä alan opiskelijat.

Chat-viikon jokaisena arkipäivänä neuvontachatissa palvelevat Mielenterveyden keskusliiton mielenterveystyön ammattilaiset ja koulutetut kokemusasiantuntijat, jotka neuvovat ja vastaavat kysymyksiin esimerkiksi tuesta, hoidosta, kuntoutuksesta, etuuksista ja arkisista käytännön pulmista.

Lisäksi maanantaina 23.4. ja perjantaina 27.4. neuvontachatissa palvelevat Mielenterveyden keskusliiton juristi sekä sosiaalineuvoja, joilta voi kysyä mm. potilaan ja asiakkaan oikeuksista, sosiaaliturvasta sekä palveluista ja etuuksista.

Asiakas valitsee itse asiantuntijan, jonka kanssa hän haluaa keskustella.

 

Neuvontanumeroissa viime vuonna yli 4500 puhelua

Mielenterveyden keskusliiton neuvontachat avattiin joulukuussa 2017. Normaalisti palvelu on avoinna aina keskiviikkoisin klo 10–16, jolloin paikalla keskustelemassa on ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita.

Neuvontachatin lisäksi Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa valtakunnallista puhelinneuvontaa, jossa voi keskustella joko kokemusasiantuntijan tai kuntoutusneuvojan kanssa. Vuonna 2017 neuvonta- ja vertaistukipuhelinnumeroihin tuli yhteensä 4641 soittoa eli keskimäärin 20 puhelua arkipäivässä: neuvontapuhelin 938 puhelua, vertaistukipuhelin 3086 puhelua ja ammattilaisten henkilökohtainen neuvonta 617 puhelua.

 

Chat-viikolla Mielenterveyden keskusliiton neuvontapuhelimet palvelevat normaalisti:

Maksuton vertaistukipuhelin 0800 177599

  • voit keskustella kokemusasiantuntijan kanssa ma–pe klo 10-15

Neuvontapuhelin 0203 91920

  • kuntoutusneuvojat vastaavat ma, ti, to, pe klo 9-14 ja ke klo 9-16
Soittaminen neuvontanumeroon 0203 91920 maksaa sekä kiinteästä verkosta että matkapuhelimesta soitettuna 8,35 snt/puhelu ja  16,69 snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulkomaanpuheluhinta.

 

Lue lisää neuvontapalveluistamme

 

Lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Kimmo Hane, Mielenterveyden keskusliitto
p. 050 599 6519, kimmo.hane@mtkl.fi

 

Bannerit_2018_1200x628

 

 

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty

Sosiaaliturvaopas on päivitetty. Se on luettavissa osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Verkkosivuille on laajasti koottu tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta.

Oppaan tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös asiasta kiinnostuneet kansalaiset, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa.

Julkaisun on kirjoittanut 17 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivovammaliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Neuroliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat. Uutena järjestönä mukana on Eläkeliitto.

Voit tulostaa oppaan TÄSTÄ.    

Voit lukea oppaan tästä: