Uusi Työ mielessä -blogi alkoi ilmestyä 7.11.2017

TyoMielessa_Logo_pysty

Mielenterveyden keskusliitto avasi 7.11. uuden Työ mielessä -blogisivuston. Viikoittain ilmestyvällä blogilla on useita eri kirjoittajia, jotka pohtivat työelämään ja mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä laajasti eri näkökulmista.

Työ mielessä -blogi on suunnattu kaikille työelämässä oleville tai sinne tähtääville ihmisille: päättäjille, esimiehille, alaisille, tiiminjäsenille, kollegoille, opiskelijoille, sairastuneille ja kuntoutujille. Tavoitteena on herättää keskustelua työelämän ja mielenterveysongelmien haasteista: Miten mielenterveysongelmat vaikuttavat työssä jaksamiseen? Kuinka madaltaa kynnystä puhua avoimesti mielenterveysasioista työpaikalla? Millaisia vaihtoehtoja ja tukea työhön palaavalle pitäisi tarjota?

− Mielenterveyden sairaudet ovat toiseksi suurin syy pitkiin sairauslomiin ja moni tarvitsee joustavuutta töihin palatessaan. Työelämäkulttuurin tulisi muuttua monimuotoisemmaksi, jotta sairaudesta toipuvilla olisi mahdollisuus palata työelämään ja kokea osallisuutta ja merkityksellisyyttä yhteiskunnassa, sanoo Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka.

Blogin kirjoittajina toimii mm. Mielenterveyden keskusliiton asiantuntijoita, yhteistyökumppaneita, kokemusasiantuntijoita, opiskelijoita, virkamiehiä ja kuntoutujia. Blogikirjoitukset ilmestyvät pääsääntöisesti tiistaisin.

Loppuvuoden aikana blogikirjoituksissa käsitellään mm. tuoreen mielenterveysbarometrin 2017 tuloksia, jotka julkistetaan mielenterveysviikon maanantaina 20.11.2017.

Blogin avaa Päivi Rissasen kirjoitus Toivottomia tapauksia ei ole. Rissanen on valtiotieteen tohtori, joka on ollut psykiatrisessa sairaalahoidossa yli 40 kertaa, toiminut vertaisohjaajana ja tehnyt väitöskirjan omista kokemuksistaan. Hän on työskennellyt myös kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämishankkeessa ja tutkijana Mielenterveyden keskusliitossa. Hänen tarinansa on kerrottu viime vuosina useissa eri medioissa.

 

Seuraa blogia ja osallistu keskusteluun!

tyomielessa.fi
facebook.com/mielenterveydenkeskusliitto
twitter.com/mtkl_fi
Instagram: @mielenterveydenkl

#työmielessä

 

Lisätietoja:
Viestinnän suunnittelija Mirja Aarnio, Mielenterveyden keskusliitto, mirja.aarnio@mtkl.fi, 050 493 4433

 

Kuopio 9.11.2017: Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat mukaan sote-keskusteluun

Mielenterveyden keskusliitto ja Sininauhaliitto haluavat tuoda sote-keskusteluun mukaan tähän asti syrjässä olleet näkökulmat: palveluja tarvitsevat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, järjestöjen matalan kynnyksen auttamistyön sekä sosiaalipalvelut. 

− Kun sote-uudistusta on viety eteenpäin, ovat sosiaalipalvelut olleet syrjässä keskustelusta. Järjestämislaki velvoittaa maakunnat tekemään yhteistyötä järjestöjen kanssa, mutta käytäntö on edelleen auki. Järjestöjen asemaan liittyy paljon epätietoisuutta, sanoo Teemu Tiensuu, Sininauhaliiton toiminnanjohtaja.

Valtakunnallisen SOTE-uudistus – entä järjestöjen ääni? -kiertueen on tarkoitus saada vuoropuheluun niin maakunnan eri toimijat, järjestöt kuin palveluntarvitsijat.

− Kuntoutuja putoaa usein hoidon ja arjen väliseen kuiluun. Ajoissa aloitettu ja tehokas hoito on erittäin tärkeää, mutta kuntoutuminen tapahtuu pääosin arjessa, hoitopaikkojen ja ‑käyntien ulkopuolisessa elämässä. Monelle kuntoutujalle kolmannen sektorin tarjoama tuki on arkielämässä kaikkein tärkein. Paikallisista yhdistyksistä löytyy usein sananmukaisesti se vierellä kävelijä kuntoutujan tueksi, painottaa Tarmo Raatikainen, Mielenterveyden keskusliiton hallituksen puheenjohtaja.

Kokemusasiantuntijoiden ääni ei sote-keskusteluissa ole vielä tarpeeksi kuulunut, sanoo vastaava ohjaaja Maija Tapanainen Kuopion Mielenterveyden Tuki Ry:stä.

− Kuntoutujat ovat huolissaan siitä, että sote-uudistus heikentää pienituloisten asemaa entisestään ja että palveluista täytyy taistella vieläkin ankarammin. Jos palvelujärjestelmä pirstaloituu entisestään, vaarana on yhä suuremman ihmisjoukon eristäytyminen ja eristäminen.

Kuopion sote-alueella toimii kaikkiaan 17 alueellista mielenterveysyhdistystä ja runsaat kymmenen päihdeyhdistystä. Kuopiosta järjestöjen yhteinen sote-kiertue jatkuu vielä Jyväskylään (28.11.2017) ja Tampereelle (29.11.2017).

Maksuton SOTE-uudistus – entä järjestöjen ääni? -kiertue Kuopiossa 9.11.2017 klo 9-16 (Kuopion Musiikkikeskus, Auditorio, Kuopionlahdenkatu 23)

Katso päivän ohjelma
Ilmoittaudu 6.11. mennessä.

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
Tarmo Raatikainen, puheenjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto, puh. 041 548 3605
Teemu Tiensuu, toiminnanjohtaja, Sininauhaliitto, puh. 040 5520 495
Maija Tapanainen, vastaava ohjaaja, Kuopion Mielenterveyden Tuki ry, puh 0400 889 827

 

Mielenterveys- ja päihdeongelmien yleisyys

Samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat erittäin yleisiä, ja yhdistelmä tunnetaan kaikkialla terveydenhuollossa. Jopa 30 %:lla masennuspotilaista on päihdeongelma ja päihdeongelmaisista 30–60 %:lla on masennusta. Päihdeongelmat kytkeytyvät myös moniin muihin mielen sairauksiin kuten skitsofreniaan sekä ahdistuneisuus- ja syömishäiriöihin.

Mielenterveys- ja päihdeongelmien tarkkaa lukumäärää on vaikea arvioida, mutta pelkästään mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 110 000 henkilöä. Noin puoli miljoonaa suomalaista ylittää alkoholin suurkulutuksen rajat ja kaikkein vaikeimpia alkoholiongelmia on n. 10 %:lla väestöstä.

 

Sote kuva pieni_facebook

Suomi 100 -tasa-arvotekona monikulttuurinen ryhmä naisille

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä. Osana hanketta Mielenterveyden keskusliitto ja Monikulttuurikeskus Villa Victor järjestävät yhteistyössä ryhmän maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Maahanmuuttoon liittyy monia mielenterveyttä uhkaavia tekijöitä. Maahanmuuttajanaisille voi olla erityisen vaikeaa hakea ja saada tukea mielenterveysongelmiinsa kielitaidon puutteen, tietämättömyyden ja kulttuurierojen takia.

Mielenterveyden keskusliitto järjestää yhdessä oululaisen Monikulttuurikeskus Villa Victorin kanssa osana 100 tasa-arvotekoa -hanketta ryhmätoimintaa maahanmuuttajanaisille, joilla on mielenterveyden ongelmia.  Ryhmässä keskitytään maahanmuuttajanaisten hyvinvointia tukeviin tekijöihin ja tarjotaan mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja voimaannuttavan vertaisuuden kokemiseen.

 Ryhmän päätavoitteena on osallistujien oman elämän asiantuntijuuden vahvistaminen. Ryhmässä opitaan keinoja omien tarpeiden ja voimavarojen hahmottamiseen, vahvistetaan rohkeutta kohdata ja toimia uusissa tilanteissa sekä ohjataan palveluihin.

– Tärkeä osa ryhmän toimintaa on yhdessä tekeminen ja uusien kokemuksien saaminen. Kuntoutuminen mielenterveyden ongelmista ja hyvinvoinnin vahvistuminen tapahtuu puhumisen lisäksi uusia vahvistavia kokemuksia saaden.  Ryhmässä voidaan tehdä kurssilaisten tavoitteiden mukaan esimerkiksi vierailukäyntejä, liikkua yhdessä ja kokeilla uusia tapoja toimia arkielämässä, kertoo ryhmän vetäjänä toimiva kuntoutussuunnittelija Sanna Hyry.

Ryhmä toteutetaan Oulussa paikallisesti lähellä osallistujien arkea ja sisällöt kehitetään yhdessä paikallisen, maahanmuuttoon perehtyneen yhteistyötahon Villa Victorin kanssa. Ryhmään voi hakeutua myös kantasuomalaisia naisia, jolloin edistetään osaltaan maahanmuuttajanaisten omaan yhteisöön ja kantaväestöön kiinnittymistä.

Ryhmän kokoontumisten sisältö räätälöidään osallistujien omien toiveiden ja odotusten mukaan. Mahdollisia sisältöjä voivat olla esimerkiksi mitä mielenterveys tarkoittaa länsimaissa, miten maahanmuutto vaikuttaa mielenterveyteen, mitä on naiseus ja naisten arkielämä Suomessa ja millaisia keinoja löytyy omaan hyvinvointiin.

– Kaikilla naisilla on samanlaisia huolia ja tarpeita. Tässä monikulttuurisessa ryhmässä kaikki naiset ovat keskenään tasa-arvoisia, taustoista riippumatta. Asioiden jakaminen toisten kanssa ja yhteen hiileen puhaltaminen tuovat voimavaroja arkeen, sanoo ryhmän vetäjänä toimiva kuntoutussuunnittelija Tarja Tikkanen Mielenterveyden keskusliitosta.

Lue lisää ja ilmoittaudu tapahtumakalenterissa

Lue lisää 100 tasa-arvotekoa -hankkeesta

Lisätiedot
Sanna Hyry, kuntoutussuunnittelija, sanna.hyry@mtkl.fi, 040 8272665
Tarja Tikkanen, kuntoutussuunnittelija,  tarja.tikkanen@mtkl.fi, 040 4508630

 

Sote-kiertue jatkuu Mikkeliin 26.10

Mielenterveyden keskusliiton ja Sininauhaliiton sote-kiertue jatkuu Mikkeliin 26.10. Valtakunnalliset järjestöt haluavat tuoda yhteisesti sote-keskusteluun mukaan tähän asti syrjässä olleet näkökulmat: palveluja tarvitsevat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat ja heidän oman äänensä, järjestöjen matalan kynnyksen auttamistyön ja vapaaehtoistyön sekä sosiaalipalvelut.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikpoli-saliin odotetaan kuntien ammattilaisia, järjestöjen edustajia, kokemusasiantuntijoita sekä kunta- ja maakuntapäättäjiä yhteiseen vuoropuheluun.

”Sote-uudistus – Entä järjestöjen ääni?” -tapahtumaan osallistuminen on maksutonta, mutta paikkoja on rajallinen määrä, joten ennakkoilmoittautumista pyydetään.

Syksyn aikana kiertue jatkuu vielä Kuopioon (9.11.), Jyväskylään (28.11.) ja Tampereelle (29.11).

Päivän ohjelma

Ilmoittautuminen 23.10. mennessä

Lisätiedot: Sirpa Pöllönen, sirpa.pollonen@sininauha.fi tai 050- 560 3851

 Järjestäjät: Sininauhaliitto ja Mielenterveyden keskusliitto ry

 

Savuttomuuskoutsi on kuntoutujan kanssakulkija

Mielenterveyden keskusliitto ja Filha ry järjestävät kokemusasiantuntijoille koulutusta savuttomuuskoutseiksi, jotka antavat vertaistukea tupakoinnin lopettamiseen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä tupakkavieroituksessa terveydenhuollon ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken.

– Savuttomuuskoutsi voi synnyttää ihmisessä uskon ja toivon siihen, että savuton elämäntapa on mahdollinen. Olennaista on, että koutsilla on omakohtainen kokemus riippuvuudesta ja siitä irrottautumisesta. Vertaistoimija on rinnallakulkija, joka tukee kuntoutujaa hoidon aikana ja sen jälkeen, kertoo kokemusasiantuntija Markku Forsström Mielenterveyden keskusliitosta.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnatun valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntoutuja pystyisi lopettamaan tupakoinnin. Tarkoitus on tehostaa tupakkavieroitusta psykiatrisessa ja päihdehoidossa ottamalla käyttöön erilaisia tupakoinnin lopettamista tukevia työtapoja ja -menetelmiä. Terveydenhuollon ammattilaisille järjestetään lähi- ja verkkokoulutusta tupakkavieroituksen menetelmistä. Sairaanhoitopiirien psykiatriaan perustettavat savuttomuustyöryhmät koordinoivat alueellista savuttomuustyötä.

Valtakunnallista koulutusta savuttomuuskoutsiksi

Hankkeessa koulutetaan kokemusasiantuntijoita savuttomuuskoutseiksi eli tupakoinnin lopettamisen vertaistukihenkilöiksi. Koutseille järjestetään myös yhteiskoulutusta terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Savuttomuuskoutsit tuovat omaa osaamistaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Koutsit voivat osallistua yhteistapaamiseen kuntoutujan ja terveysalan ammattilaisen kanssa ja vetää savuttomuusryhmiä psykiatrisen tai päihdehoidon yhteydessä sekä yhdistyksissä.

– Koulutetut savuttomuuskoutsit monipuolistavat tupakoinnin lopettamisen tukikeinoja terveydenhuollossa. Koutsi auttaa kuntoutujaa ottamaan oman elämänsä haltuun ja osallistumaan oman hoitonsa suunnitteluun, kertoo hankekoordinaattori Laura Heimonen Mielenterveyden keskusliitosta.

– Koutsit tukevat yhdistysten savuttomuustyötä ja tuovat asiakkaan äänen psykiatristen ja päihdepalvelujen järjestämiseen.

Hankkeessa koulutetaan vähintään 100 savuttomuuskoutsia yhdistysten ja terveydenhuollon toimintaan. Sairaanhoitopiirien alueelle rakennetaan koutsiverkosto, jota terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat hyödyntää asiakkaan tupakoinnin lopettamisen tukemiseksi.

Lue lisää savuttomuuskoulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan.

Katso video:

Mikä ihmeen savuttomuuskoutsi?
Markku Forsström – Miksi lähdin savuttomuuskoutsiksi?

Savuttomuuskoulutus on osa hallituksen kärkihanketta Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen (MITU). Hanke kuuluu hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -hankekokonaisuuteen 2017–2018. Toteuttajat: Filha ry, A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Kuntoutussäätiö sekä Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen, Vaasan, Satakunnan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit.

Mukana_Kärkihankkeessa_tunnukset_FI_lila_5757 (002)

YLEn ja Mielenterveyden keskusliiton abitreenien valmennusryhmä

Stressaavatko ylioppilaskirjoitukset?

Ylioppilaskirjoitukset stressaavat, pelottavat ja ahdistavat monia. Luku-urakka saattaa tuntua ylivoimaiselta ja motivaatio on kadoksissa. Mielenterveyden keskusliiton ja YLEn Abitreenien yhteinen valmennuskurssi alkaa 6.11. Valmennuksessa etsitään kadoksissa olevaa motivaatiota ja voimavaroja, tutustutaan erilaisiin keinoihin oppia tehokkaasti itselle sopivalla tavalla ja opitaan asettamaan tavoitteita ja pysymään niissä.

Valmennusryhmää vetävät MTKL:n työ- ja koulutusvalmentaja Jyrki Rinta-Jouppi sekä oppimisen asiantuntija Riitta Hämäläinen.

Valmennus on osa Abitreenien syksyllä alkavaa Paineessa-kampanjaa.

Valmennusryhmään ehtii vielä hakea mukaan.

Luelisaa_nappula

 

 

Abi_verkkouutinen