Mielenterveyden keskusliitto mukana vauhdittamassa osatyökykyisten työllistymistä

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat ensimmäisen kerran lupautuneet yhdessä etsimään ratkaisuja osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseksi.

Järjestöt allekirjoittivat jo aiemmin julkilausuman, jossa ne sitoutuivat ottamaan käyttöön eri keinoja, joiden avulla osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen ja työssä jatkaminen helpottuu.

Julkilausuman allekirjoitti yhteensä 14 järjestöä sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja työministeri Jari Lindström.

Järjestöjen lupaukset osatyökykyisten henkilöiden työmarkkina-aseman parantamiseksi on koottu videolle:

Voit lukea järjestöjen lupaukset myös täältä.

Mielenterveyden keskusliiton lupaus on:

Me viemme tietotaitoa eteenpäin siitä, että työkyvyttömyyseläke ei välttämättä ole työuran päätepiste. Kuntoutuja voi palata oikeisiin töihin. Ylläpidämme tietoutta mahdollisuudesta palata takaisin työelämään. Se tarkoittaa isoa ilmapiirimuutosta.

Yhteistyöhön ovat sitoutuneet:

Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Invalidiliitto, KT Kuntatyönantajat, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Näkövammaisten liitto, SAK, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, STTK, Suomen yrittäjät ry, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö VAMLAS, Vates-säätiö sekä
Vammaisfoorumi.

Lue lisää Osatyökykyisille työ elämään (OTE) -hankkeesta.

Mahdollisuus työhön myös osatyökykyiselle nuorelle

Eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan kannanotto 11.5.2018

Työttömästä nuoresta kasvaa helposti työtön aikuinen. Erityisesti osatyökykyisten nuorten pääsyn vahvistamiseksi työelämään täytyy ottaa määrätietoisia askelia päätöksenteossa. Mielenterveyden häiriö on ylivoimaisesti yleisin syy nuoren työkyvyttömyyteen. Noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut ennen 14 vuoden ikää, ja noin kolme neljästä ennen 24. ikävuotta.

Ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen tuki ovat erittäin tärkeitä nuorille, joilla on lieviä ja alkavia mielenterveyden ongelmia. Aikuisten on otettava vastuu nuoren tukemisesta ja kohtaamisesta. Mielenterveysongelmia kohdanneet nuoret tarvitsevat matalan kynnyksen kriisitukea ja hoitoonohjausta sekä joustavaa opinto-ohjausta ja vähintään osa-aikatyöhön johtavia työllistymispolkuja.

Mielen ongelmia kohtaavan nuoren tulee saada varhaisessa vaiheessa tuki vaikeuksiinsa omassa yhteisössään siellä, missä nuoret ovat: oppilaitoksissa, työssäoppimisjaksoilla ja uraohjauksessa. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin tulee päästä nykyistä helpommin, ja palvelut tulisi saada yhdeltä luukulta.

Hoidon saavutettavuuden parantamiseksi on luotava nuoren psykoterapiatakuu hoitoon pääsemiseksi kuukauden sisällä. Lisäksi hoidon kustannusten omavastuuosuutta on kevennettävä merkittävästi, jottei nuoren tai hänen
perheensä talous olisi este hoitoon hakeutumiseen ajoissa. Toimeentulon turvaaminen vapauttaa nuoren ja hänen läheistensä voimavaroja kuntoutumisessa. Myös kuntoutusrahan tasokorotusta tulee harkita.

Työpaikoilla kannattaa panostaa nuorten työkykyyn. Vuoden 2017 Mielenterveysbarometrin tulosten mukaan noin puolella työpaikoista ei ole toteutettu psyykkistä työkykyä tukevia toimenpiteitä. Työkyvyn vahvistamiseksi on kehitettävä työnantajien mahdollisuuksia ja kannustimia palkata ja tukea osatyökykyisiä nuoria.

Kun nuori siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle, työpanoksen menetyksen arvo on yli miljoona euroa jokaista nuorta kohden. Varhainen ja oikea-aikainen apu nuoren omia näkemyksiä kuunnellen voi tehokkaasti estää työkyvyttömyyttä ja muuttaa nuoren elämän suunnan.

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on valtakunnallisten mielenterveysjärjestöjen kokoama kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen mielenterveyspoliittinen yhteistyöelin. Mukana ovat järjestöistä Mielenterveyden keskusliitto, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami, Suomen Mielenterveysseura sekä Psykosociala Förbundet.

Hyvinvoinnin iltakoulua ja Maaretta Tukiaista voi seurata etänä 24.4.

Mielenterveyden keskusliiton Hyvinvoinnin iltakoulu-luentosarjalla on sukellettu mielen ja aivojen moninaisuuteen sekä hyvinvointiin Turussa ja Helsingissä jo neljä kertaa kevään aikana. Nyt ensimmäistä kertaa suosittua luentosarjaa voi seurata tiistaina 24.4. etänä vaikka kotisohvalta mistä päin maata tahansa.

 

Aiheena Iltakoulussa ovat hyvän mielen taidot ja niistä puhuu tietokirjailija ja muutosvalmentaja Maaretta Tukiainen. Puhumme kielitaidosta, it-taidoista ja medianlukutaidosta, mutta usein unohtuu, että hyvän mielen taidotkaan eivät ole itsestäänselvyys, vaan taito, jota voimme opetella.

Luento järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:n ja Turun kaupunginkirjaston erityispalveluiden kanssa klo 17.30 alkaen ja mukaan luennolle pääsee alla olevan linkin kautta.

Syksyllä 2018 Mielenterveyden keskusliitolla on tavoitteena aloittaa säännölliset webinaarit.

Mukaan luennolle pääset tämän linkin kautta: http://vod.kepit.tv/hyvanmielenvoimaa.html

 

Maaretta Tukiainen

Maaretta Tukiainen, kuva: Meeri Utti

 

Mielenterveysneuvonnan chat-viikko 23.-27.4.

Mielenterveyden keskusliiton neuvontachat päivystää huhtikuun viimeisellä viikolla 23.-27.4. joka päivä ma–pe klo 10–16 osoitteessa www.mtkl.fi.

 

Neuvontachatista saavat apua, tukea ja ohjausta kaikki omasta tai läheisen mielenterveydestä huolestuneet henkilöt sekä heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset sekä alan opiskelijat.

Chat-viikon jokaisena arkipäivänä neuvontachatissa palvelevat Mielenterveyden keskusliiton mielenterveystyön ammattilaiset ja koulutetut kokemusasiantuntijat, jotka neuvovat ja vastaavat kysymyksiin esimerkiksi tuesta, hoidosta, kuntoutuksesta, etuuksista ja arkisista käytännön pulmista.

Lisäksi maanantaina 23.4. ja perjantaina 27.4. neuvontachatissa palvelevat Mielenterveyden keskusliiton juristi sekä sosiaalineuvoja, joilta voi kysyä mm. potilaan ja asiakkaan oikeuksista, sosiaaliturvasta sekä palveluista ja etuuksista.

Asiakas valitsee itse asiantuntijan, jonka kanssa hän haluaa keskustella.

 

Neuvontanumeroissa viime vuonna yli 4500 puhelua

Mielenterveyden keskusliiton neuvontachat avattiin joulukuussa 2017. Normaalisti palvelu on avoinna aina keskiviikkoisin klo 10–16, jolloin paikalla keskustelemassa on ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita.

Neuvontachatin lisäksi Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa valtakunnallista puhelinneuvontaa, jossa voi keskustella joko kokemusasiantuntijan tai kuntoutusneuvojan kanssa. Vuonna 2017 neuvonta- ja vertaistukipuhelinnumeroihin tuli yhteensä 4641 soittoa eli keskimäärin 20 puhelua arkipäivässä: neuvontapuhelin 938 puhelua, vertaistukipuhelin 3086 puhelua ja ammattilaisten henkilökohtainen neuvonta 617 puhelua.

 

Chat-viikolla Mielenterveyden keskusliiton neuvontapuhelimet palvelevat normaalisti:

Maksuton vertaistukipuhelin 0800 177599

  • voit keskustella kokemusasiantuntijan kanssa ma–pe klo 10-15

Neuvontapuhelin 0203 91920

  • kuntoutusneuvojat vastaavat ma, ti, to, pe klo 9-14 ja ke klo 9-16
Soittaminen neuvontanumeroon 0203 91920 maksaa sekä kiinteästä verkosta että matkapuhelimesta soitettuna 8,35 snt/puhelu ja  16,69 snt/min. Ulkomailta soitettaessa tavallinen ulkomaanpuheluhinta.

 

Lue lisää neuvontapalveluistamme

 

Lisätietoja:

Kuntoutuspäällikkö Kimmo Hane, Mielenterveyden keskusliitto
p. 050 599 6519, kimmo.hane@mtkl.fi

 

Bannerit_2018_1200x628

 

 

Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty

Sosiaaliturvaopas on päivitetty. Se on luettavissa osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Verkkosivuille on laajasti koottu tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta.

Oppaan tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös asiasta kiinnostuneet kansalaiset, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa.

Julkaisun on kirjoittanut 17 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivovammaliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Neuroliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat. Uutena järjestönä mukana on Eläkeliitto.

Voit tulostaa oppaan TÄSTÄ.    

Voit lukea oppaan tästä:

Äänestyspaikoilla kerätään varoja kotimaan vammais- ja terveystyölle

Presidentinvaalien ennakkoäänestys on alkanut ja sen yhteydessä järjestetään jälleen Pieni ele -keräys kotimaan vammais- ja terveystyön hyväksi. Lipaskeräys järjestetään äänestyspaikoilla 17.-23.1.2018 ja 28.1.2018. Keräys jatkuu mahdollisen toisen äänestyskierroksen aikana.

Keräyksellä tuetaan paikallista ja valtakunnallista vammais- ja terveystyötä
Puolet kunkin kunnan keräyslippaiden tuotosta käytetään paikallisesti esimerkiksi neuvontaan ja vertaistukitoimintaan vammais- ja terveysyhdistyksissä. Toinen puoli käytetään valtakunnallisesti esimerkiksi kuntoutukseen, tiedotukseen ja apuvälineiden hankintaan.

Pieni ele -keräyksen järjestävät 17 vammais- ja terveystyön järjestöä paikallisyhdistyksineen. Järjestöihin kuuluu noin 400 000 jäsentä. Lipaskeräyksessä äänestyspaikoilla on vapaaehtoistyössä yli 10 000 kerääjää. Suurella osalla heistä on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus.

Keräyksessä mukana:
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Epilepsialiitto, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto

Lipaslahjoituksen lisäksi keräykseen voi osallistua seuraavasti:
– Verkkomaksulla osoitteessa www.pieniele.fi/verkkolahjoitus
– Otto&lahjoituksella Otto-käteisnostoautomaateilla 1.1.-15.3.2018 (lahjoitussumma 5 euroa)
– PIVO-mobiilimaksuna numeroon 050 44 88 242
– Lähettämällä tekstiviestin LAHJOITA 5 numeroon 16301 (lahjoitussumma 5 euroa)

Paikallisyhdistykset mukana keräyksessä
Mielenterveyden keskusliitto on ollut mukana Pieni ele -keräyksessä vuodesta 2014 lähtien. Keräyksessä on ollut mukana yli 60 liiton paikallisyhdistystä.

Ilmoittautuminen 2018-2019 lipaskeräyksiin

Mielenterveyden keskusliiton paikallisyhdistyksien ilmoittautuminen Pieni ele -keräykseen on käynnissä 4.12.-1.3.2018. Nyt ilmoittaudutaan samalla kertaa kolmeen lipaskeräykseen: maakuntavaalit 2018, eduskuntavaalit 2019 sekä EU-vaalit 2019. Lisätietoa ilmoittautumisesta löydät täältä.

Lisätietoja:
Pieni ele -keräystoimikunta, projektipäällikkö Elina Ranta, puh. 0400 887 114 elina.ranta@pieniele.fi
www.pieniele.fi/medialle

FB olemme mukana

Olavi Sydänmaanlakka Vates-säätiön hallituksen puheenjohtajaksi

Tiina Jäppinen Vatesin hallitus 160118 nettiin (002)Vates-säätiön uusi hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakan (alhaalla vasemmalla). Varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Räsänen Kuurojen Palvelusäätiöstä (takana oikealla).

Ennen Mielenterveyden keskusliittoa Sydänmaanlakka on työskennellyt mm. HelsinkiMission nuorten kriisityön johtajana ja Aseman Lapset ry:ssä, molemmissa kymmenkunta vuotta.

Vatesin valtuuskunta valitsi säätiön uuden hallituksen 3-vuotiskaudelle lokakuussa 2017.

Sydänmaanlakka kertoo, että Vates-säätiön tavoite vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työelämään pääsemiseksi tai siellä pysymiseksi on tullut jossain määrin tutuksi nykyisen työn kautta jo ennen hallitukseen kutsua. Yhteisenä tekijänä kaikissa työyhteisöissä, joissa hän on toiminut, on näkynyt ihmisen tarve osallisuuteen. Työelämään liittyykin hänestä olennaisesti osallisuuden kokemus, jota työyhteisö voi tarjota.

– Työ on myös tärkeä paikka kokea ja vahvistaa omanarvontuntoa, hän toteaa.

Sydänmaanlakka on oppinut myös ymmärtämään osatyökykyisyyden käsitettä ja tiedostamaan, että kuka tahansa voi olla vähintään tilapäisesti osatyökykyinen.

Uudella puheenjohtajalla on pitkä kokemus hallitustyöstä, mutta hän on toiminut myös operatiivisissa tehtävissä. Sydänmaanlakka luottaa hallituksen laajaan asiantuntijuuteen. Hän uskoo, että Vatesin hallituksen jäsenet voivat edistää säätiön tavoitteita omissa vaikuttamisympäristöissään.

– Tuntuu mahtavalta! hän tiivistää tunnelmansa uuden luottamustoimen alkaessa.

Kuvassa lisäksi alarivissä Laura Andersson, Invalidiliitto, Vesa Saramäki, Kevama (valtuuskunnan pj), keskellä Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto, Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät sekä takana Jukka Kujala, Kiipulasäätiö.
Kuva: Tiina Jäppinen

Mobiilisovellus auttaa aloittelijan liikkumaan

Twitter-12-viikon-kävelyohjelma (1)

 

Askeleita arkeen on 12 viikon kävelyohjelma, joka auttaa huonokuntoisiakin lisäämään päivittäistä liikuntaa. Ohjelma julkaistiin paperisena kävelykalenterina elokuussa 2017, ja 11. tammikuuta alkaen se on ladattavissa myös Android-älypuhelimiin. Mobiilisovellus on suomenkielinen, ja sen voi ladata ilmaiseksi Google Play -kaupasta.

Kävelyohjelman voi aloittaa, vaikka kunto olisi nollassa, sillä se alkaa hyvin kevyillä harjoituksilla. Viikkojen edetessä ja kunnon kohotessa ohjelman kävelymäärät kasvavat. Ohjelman harjoitukset latautuvat sovellukseen viikko kerrallaan aina maanantaisin. Harjoituksen ajaksi voi laittaa kellon käyntiin ja lopussa kuitata päivän harjoituksen suoritetuksi. Kyseisen päivän harjoituksen voi kuitata vain sovellukseen laadittuna päivänä. Sovellus myös muistuttaa päivittäin, ettei päivän harjoitus unohtuisi ja jäisi tekemättä.

Sovellus antaa myös vinkkejä, miten omaa arkea voisi aktivoida muutenkin kuin kävelemällä sekä herättää pohtimaan omaa liikkumista ja liikunnan merkitystä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Matalan kynnyksen kävelyohjelma on suunniteltu mielenterveyskuntoutujille. Esimerkiksi Imatran Puutalo ry on markkinoinut ohjelmaa aktiivisesti alueellaan, ja se on saanut hyvän ja kiinnostuneen vastaanoton.

− Ohjelmassa parasta on se, että se on suunnattu niille, jotka eivät ole liikkuneet lainkaan. Monet aloittelijan ohjelmat ovat liian raskaita kuntoutujille. Itsekin aikoinaan aloitin liikkumisen kilometrin kävelyillä, joiden puolessa välissä kävin leipomossa kahvilla huilaamassa, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Eino Parvinen.

Kävelykalenterin laati opinnäytetyönään Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelija Heidi Hurskainen, ja sovelluksen teki harjoittelutyönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ohjelmistotekniikan insinööriopiskelija Joonas Lähteinen.

Askeleita arkeen on Mielenterveyden keskusliiton hanke (2017-2019), jonka tavoitteena on, että kävelystä tulisi osa ihmisen arjen toimintoja. Hanke on saanut tukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

 

Lisätietoja:

Liikuntasihteeri Kati Rantonen, Mielenterveyden keskusliitto, 046 920 6427, kati.rantonen@mtkl.fi

Hankkeen verkkosivut: mtkl.fi/palvelut/liikunta/askeleita-arkeen/

Lataa sovellus täältä

 

Kevään 2018 uusi kurssiopas ilmestynyt

Mielenterveyden keskusliiton kurssitarjonta on nyt koottu yksiin kansiin uuteen kurssioppaaseen. Kevään 2018 kurssivalikoimassa on monipuolisia vaihtoehtoja sekä psyykkisestä sairaudesta toipuville, alalla työskenteleville ammattilaisille että kuntoutujille, jotka haluavat auttaa toisia kuten vertaisohjaajat ja kokemusasiantuntijat. Keväällä alkavat uudet yleisöluentosarjat Helsingissä ja Turussa. Moniin koulutuksiin ja luennoille ovat tervetulleita myös läheiset.

Kurssit ja koulutukset on suunniteltu voimavarapohjaisen asiakastyön pohjalta, jota Mielenterveyden keskusliitto on yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa kehittänyt jo 20 vuoden ajan. Kaikessa mukana olevia teemoja ovat rohkaisu, toivon ja unelmien herättäminen, voimien vahvistaminen, kohtaaminen ja yhdessäolo.

Kaikkiaan koulutustoimintaa on kevään aikana jopa kahdellakymmenellä paikkakunnalla eri puolilla maata. Kymmenkunta kursseista toteutetaan yhteistyössä paikallisten tai alueellisten mielenterveysyhdistysten kanssa.

Kurssiopasta pääset selaamaan tästä:

 

 

Lataa tästä Kurssiopas 2018 pdf-tiedostona

KurssiopasBlanko

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: kurssikalenteri.mtkl.fi