Arkkipiispan köyhyysryhmän esitys

Mielenterveyden keskusliitto oli mukana 10.3. julkistamassa arkkipiispan köyhyysryhmän esitystä tulevaan hallitusohjelmaan. Alla on Kirkon tiedotuskeskuksen tiedote esityksestä julkistustilaisuudesta sekä esitys liitteenä:

Arkkipiispa Kari Mäkinen kutsui viime lokakuussa koolle laajapohjaisen köyhyysryhmän laatimaan yhteisen vetoomuksen keväällä muodostettavalle uudelle hallitukselle.

Ryhmä on nyt saanut valmiiksi esityksen, joka sisältää sekä yleislinjauksia että konkreettisia toimenpide-esityksiä hyvinvointi- ja terveyseroihin puuttumiseksi ja niiden vähentämiseksi.

”Arvostan suuresti, että kaikki mukaan kutsutut ottivat kutsun vastaan ja saimme aikaan yhteisen esityksen. Lopputulos kertoo vahvasta yhteisestä eettisestä tahdosta. Toivon, että esitys otetaan vakavasti huomioon hallitusohjelmaa tehtäessä”, arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo.

Arkkipiispan mukaan työryhmän keskeisimpiä linjauksia on, ettei maassamme tehtäisi erillistä köyhyyspolitiikkaa.
”Koko yhteiskuntapolitiikkaa, olipa kyse talous-, sosiaali-, vero-, koulutus- tai asuntopolitiikasta, tehtäessä on otettava huomioon kaikkein heikoimmassa asemassa olevien näkökulma”, Kari Mäkinen toteaa.

Köyhyysryhmässä on ollut mukana keskeisiä yhteiskunnallisia toimijoita: Akava, EK, SAK, STTK, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät, sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö, Mielenterveyden keskusliitto, Työterveyslaitos ja Helsingin Diakonissalaitos. Esityksen ovat lisäksi allekirjoittaneet lapsiasiavaltuutettu ja Takuu-Säätiö.

Köyhyysryhmä kokoontui talven mittaan useaan otteeseen. Ryhmän puheenjohtajana toiminut arkkipiispa kuvailee työskentelyä rakentavaksi ja määrätietoiseksi. Taustatyötä teki laaja eri tahojen edustajista koostunut asiantuntijaverkosto.

Julkistamistilaisuudessa ovat mukana arkkipiispa Kari Mäkinen sekä köyhyysryhmässä mukana olleiden toimijoiden edustajia.

Lisätietoja köyhyysryhmän esityksen sisällöstä:
professori Juho Saari, p. 040 828 1027, juho.saari@uef.fi

Liite

• – KÖYHYYSRYHMÄN ESITYS HALLITUSOHJELMAAN.pdf

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter