Koululaisen mieli kaipaa keskittymistä ja rauhoittumista

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Tietoisuustaitojen harjoitukset ovat olleet suurimmalle osalle nuoria aivan uusia asioita. Niiden äärelle pysähtyminen vaatii tahtoa ja päättäväisyyttä, se ei ole niin helppoa kuin voisi kuvitella, Salla-Maarit Volanen kertoo.

– Maailma ympärillämme on nopeatempoisempi ja virikekylläisempi kuin koskaan.  Meidän aikamme haastaa ihmisyyttämme.  Tarvitsemme kipeästi itsetuntemuksen, -ymmärryksen ja ihmisenä olemisen taitoja, Salla-Maarit Volanen, Terve Oppiva Mieli – hankkeen tutkimusjohtaja pohtii.

Terve Oppiva Mieli -hankkeessa tutkitaan, vaikuttaako tietoisuustaitojen opetus 12–15 -vuotiaiden nuorten tarkkaavaisuuteen, itsesäätelyyn, tunteiden hallintaan, mielenterveyteen ja stressinhallintaan. Tutkimus on Folkhälsanin tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston yhteishanke; mukana on 3000 lasta ja nuorta. Osallistuville luokille on opetettu yhdeksän viikon ajan tietoisuus- ja hyvinvointitaitoja.
– Hanke on tuonut esille, miten kipeästi tarkkaavaisuuden ja rauhoittumisen harjoitteita kouluissa kaivataan. Koulumaailman kiireisyys ja yleinen stressi on yllättänyt. Viime aikoina opettajat ovat julkisuudessa kirjoittaneet väsymyksestään ja oppilaiden levottomuudesta.  Sekä opettajat että oppilaat kaipaavat hiljaisuuden ja mielen rauhoittamisen hetkiä vastapainoksi tarkkaavaisuutta ja mieltä kuormittavaan kouluympäristöön.

Tietoisuustaidoissa on kyse tarkkaavaisuusharjoituksista, jotka helpottavat saamaan aidon yhteyden omaan itseemme ja muihin ihmisiin. Tarkkaavaisuuden harjoittaminen herkistää huomaamaan itsessämme ilmeneviä asioita ja tunteita.

Kun opimme olemaan läsnä omien tunteiden ja reaktioiden kanssa, stressinhallinta paranee. Myös vaikeiden tunteiden kanssa opitaan olemaan paremmin.

Rohkaiseva alustava tulos on, että lähes puolet nuorista kertoi jatkaneensa itsenäistä harjoittamista koulussa tapahtuneen opetuksen jälkeen.

Keskimäärin kolme neljästä nuoresta koki saavansa harjoittelusta hyötyä muun muassa kavereiden ja perheen kanssa pärjäämiseen, nukkumiseen, keskittymiseen luokassa ja harrastuksissa, stressinhallintaan sekä vaikeiden tunteiden käsittelyyn.

Salla-Maarit Volasen ajatuksissa elää voimakas unelma:
– Tulevaisuuden koulussa tunne- ja tietoisuustaitojen ja myötätunnon opetus on luonteva osa koulupäivää – yli ainerajojen. Mielen hoitaminen on fyysisen kunnon hoitamisen ohella oleellisen tärkeä taito, jota meidän kaikkien tulee harjoittaa, vaalia ja hoitaa.

Teksti: Henna Tarjanne-Lekola
Kuva: Ilmo Keskimäki

Tunne & Mieli 4/2016

Tilaa lehti >>

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter