Toimisto ja puhelinneuvonta suljettu 22.-23.1.2019

Mielenterveyden keskusliiton toimisto ja puhelin 09 575 7730, neuvontapuhelin 0203 919 20 sekä www.mtkl.fi -chat ovat suljettu 22. – 23.1.2019.

Maksuton vertaistukipuhelin 0800 – 177 599 palvelee tällä viikolla kaikkina arkipäivinä normaalisti klo 10 – 15.

Palvelemme taas normaalisti torstaista 24.1.2019 alkaen.

Vuodenvaihteen keskeiset uudistukset

Mielenterveyden keskusliiton lakimies Merja Karinen kokosi mielenterveyden häiriöitä itse kokeneiden ihmisten kannalta keskeiset vuoden 2019 tuomat muutokset. Mukana myös perustietoa tulorekisteristä, jossa tänä vuonna näkyvät palkka- ja ensi vuonna myös eläke- ja etuustiedot.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyi oikeusaputoimistoihin

Tämän vuoden alusta lähtien talous- ja velkaneuvontaa tuottavat kaikki 22 oikeusaputoimistoa sekä Ahvenanmaan oikeusapu- ja velkaneuvontatoimisto. Aiemmin talous- ja velkaneuvonta on ollut aluehallintovirastojen ja kuntien tehtävä.

Uudistuksessa talous- ja velkaneuvonnan tehtävät säilyvät ennallaan ja palvelut ovat edelleen asiakkaille maksuttomia. Asiakas voi kuitenkin kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen kotikunnastaan riippumatta. Palveluja on myös mahdollista saada etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät täältä.

Lääkekatto laski

Lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto) pienentyi yli 30 euroa. Tänä vuonna se on 572 euroa kalenterivuodelta. Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta vain 2,50 euron omavastuun.

Sairauspäivärahan odotusaika poistui

Sairauspäivärahasta poistui 55 päivän odotusaika. Päivärahaa maksetaan 1.1.2019 lähtien vähimmäismääräisenä (27,86 euroa/arkipäivä) omavastuuajan (1 + 9 päivää) jälkeen ilman odotusaikaa.

Takuueläke ja eläketuki nousivat

Takuueläkkeen täysi määrä ja samalla eläketuki suurenivat 9,25 euroa. Vuonna 2019 niiden määrä on 784,52 euroa kuukaudessa. Nuorten kuntoutusraha ja Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusraha korotettiin takuueläkkeen tasolle.

Ennallaan säilyvät niin kansaneläkeindeksiin sidottu kansaneläke, Kelan maksamat perhe-eläkkeet kuin vammaistuetkin.

Nuoren pääsy ammatilliseen kuntoutukseen helpottui

Kela voi myöntää ammatillista kuntoutusta ilman lääkärinlausuntoa 16–29-vuotiaalle nuorelle, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai jonka opinnot ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä. Arvion nuoren toimintakyvystä voi jatkossa tehdä esimerkiksi sosiaalitoimen, etsivän nuorisotyön tai Ohjaamon työntekijä.

Myös terveydenhuolto voi ohjata nuoren kuntoutukseen kuten aiemminkin. Kirjallisen hakemisen sijaan kuntoutukseen voi hakea suullisesti.

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuuden aikana helpottui

Työtön, 25 vuotta täyttänyt työnhakija voi nyt opiskella enintään 6 kuukautta menettämättä työttömyysetuutta. Opintojen tulee antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa, ja TE-palvelut tutkii, täyttyvätkö nämä ehdot. Lisäksi lyhytkestoinen opiskelu kerryttää aktiivimallin mukaista aktiivisuutta.

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille

Uuteen tulorekisteriin ilmoitetaan tämän vuoden alusta alkaen palkat, luontaisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Ilmoitusvelvollisuus on kaikilla palkkojen ja palkkioiden maksajilla 1.1.2019 alkaen. Tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa eikä ikärajaa, vaan kaikki palkkatiedot on ilmoitettava riippumatta summasta tai tulonsaajan iästä. Tulorekisterin tietoja käyttävät verohallinto, Kela, työeläkelaitokset, Eläketurvakeskus ja Työllisyysrahasto.

Ensi vuoden alusta tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläkkeet ja etuudet, joiden ilmoitusvelvollisuus on niiden maksajilla.

Yksityishenkilön ei siis tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin mitään omia tietojaan. Sen sijaan yksityishenkilöt voivat katsoa rekisteristä omia palkka-, eläke- ja etuustietojaan. Tiedot ovat tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kootusti ja reaaliaikaisesti. Jokainen näkee tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin on oikeus tai joihin on valtuutettu.

 

Kevään 2019 kurssiopas on ilmestynyt

Mielenterveyden keskusliiton kevään 2019 ”Uusi alku”-kurssiopas ilmestyi ja samalla käynnistyi ilmoittautuminen kursseille.

Kurssien ja koulutusten sisällöt tarjoavat käytännön työkaluja, tukea ja tietoa mielenterveyden ongelmista toipuville, heidän perheilleen, alan ammattilaisille sekä heille, jotka ovat itse jo toipuneet ja haluavat auttaa toisia mielenterveyden häiriöitä kokeneita. Valikoimassa on lisäksi verkkokursseja heille, jotka tuntevat etäosallistumisen kotoa käsin omaksi tavakseen.

Kaikille avoimet ”Hyvinvoinnin iltakoulu”-luennot jatkuvat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Turussa. Iltakouluissa aiheina ovat mm. häpeä, itsemyötätunto, jaksaminen, parisuhde ja vanhemmuus. Alueellisissa seminaareissa Kajaanissa ja Kokkolassa otsikolla ”Jos sun käsi murtuu, jos sun mieli murtuu” taas käsitellään mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa eri näkökannoilta.

Erilaisia luentoja ja kursseja on keväällä yli 50 yhteensä 33 paikkakunnalla ympäri Suomea. Suuri osa tapahtumista toteutetaan yhteistyössä paikallisten, alueellisten tai valtakunnallisten mielenterveysyhdistysten kanssa.

Selaile sähköistä kurssiopasta:

 

Lataa tästä kevään kurssiopas 2019 pdf-tiedostona

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: kurssikalenteri.mtkl.fi/