Neljä pulmaa estämässä mielenterveyskuntoutujan paluuta töihin

Mielenterveysongelmien hoitoon ja kuntoutukseen liittyy erityisiä haasteita valinnanvapauden, terveyserojen ja tasa-arvon näkökulmasta, sanoo tutkija, VTT Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitosta. Rissanen osallistuu SuomiAreenan Suuri hoivakeskustelu -paneeliin Porissa maanantaina 11.7.

Psyykkiset sairaudet aiheuttavat merkittäviä kustannuksia sekä yhteiskunnalle että yksilöille. Vuodesta 2000 ne ovat olleet työkyvyttömyyseläkkeiden suurin yksittäinen syy. Kuntoutustuelta työhön palaaminen on mielenterveysongelmien kohdalla erityisen vaikeaa.

”Viime vuonna julkaistun suomalaisen tutkimuksen mukaan kuntoutustukea saaneista palaa neljän vuoden sisällä töihin 38 % onnettomuuksissa loukkaantuneista, mutta vain 18 % mielenterveyssyistä tukea saaneista”, Päivi Rissanen kertoo.

Hän nostaa esiin neljä syytä, jotka liittyvät varhaisen puuttumisen tehottomuuteen, hoidon ja kuntoutuksen pirstaleisuuteen, talouden ja sosiaaliturvan ongelmiin sekä asenteisiin.

”Mielenterveyspalvelujen asiakkuus voi alkaa jo lastenpsykiatriasta tai lähteä esimerkiksi koulukiusaamisesta. Ilman tehokasta varhaista puuttumista ongelmat kasautuvat ja monimutkaistuvat matkalla aikuisuuteen, jolloin niitä on usein hyvin vaikea ratkoa”, Rissanen sanoo.

”Hoito- ja kuntoutusjärjestelmä on pirstaleinen, ja lisäksi kuntoutusta säätelee ainakin 25 eri lakia. On selvää, ettei apua hakeva tai yksittäinen työntekijä voi hallita tätä viidakkoa.”

”Lisäksi tietyissä tilanteissa kuntoutuminen ja vähäinenkin työn tekeminen vaarantaa toimeentulon, jolloin ihminen ei aina uskalla kuntoutua ja yrittää paluuta töihin. Kyse on sosiaaliturvan ja taloudellisen turvan haasteista”, Rissanen huomauttaa.

”Työhön paluuta vaikeuttavat myös asenteet, sillä mielenterveysongelmat ovat edelleen tabu. Viimevuotisen mielenterveysbarometrin mukaan 54 % mielenterveysalan ammattilaisistakaan ei uskaltaisi kertoa työkavereilleen omasta psyykkisestä sairaudestaan.”