Työtä kohti! Voimavarat käyttöön projekti

Mielenterveyden keskusliiton Työtä kohti! Voimavarat käyttöön -hanke toteutettiin vuosina 2012-2014. Hankkeen päätavoitteena oli levittää valtakunnallisesti mielenterveyskuntoutujien ammatillisen kuntoutumisen tukemiseen kehitettyä voimavaravalmennusmallia. Hankkeen rahoittajana oli Raha-automaattiyhdistys. Hankkeen avulla on tarjottu kuntoutujille mahdollisuus ryhmämuotoiseen voimavaravalmennukseen Muutoksen avaimet- ja Unelmakeidas -kurssitoiminnalla sekä yksilöllisellä voimavaravalmennuksella.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi ollut ammatilliseen kuntoutumiseen ja työllistymiseen sekä mielenterveyden häiriöihin ja sairauksiin liittyvän tiedon jakaminen. Keskeistä on ollut toivon välittäminen siitä, että kuntoutuminen on mahdollista kaikille. Hankkeen avulla on löydetty valtakunnallisesti ja palvelullisesti läpileikkaava yhteistyön malli, jolla on mahdollista edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Juurruttamishankkeessa tavoitimme yhteistyökumppaneita laajalti yhdistyksistä sekä terveydenhuollon- ja sosiaalialan työntekijöistä muun muassa kunnista ja kaupungeista.

Vertaisohjaajien työpanos hankkeessa oli merkittävä. Hankkeen aikana he saivat koulutusta Unelmakeidas- ja Muutoksen avaimet -kurssien toteuttamiseen liittyvissä asioissa sekä mahdollisuuden työnohjaukselliseen tukeen.

Työtä kohti voimavarat käyttöön v 2012-2014 loppuraportti ja hankkeen aikana työstetty Unelmakeidas- työkirja toimitetaan yhteistyökumppaneiden käyttöön kevään 2015 aikana. Syksyn aikana työstämme Muutoksen avaimet -työkirjaa, jota jaamme myös yhteistyökumppaneillemme myöhemmässä vaiheessa.

Voimavarat-raportti

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ensimmäistä kertaa yhdessä kehittämään tutkimustoimintaa

Kuinka tuottaa käytännönläheistä tutkimustietoa mielenterveys- ja päihdetyöstä? Miten tietoa voidaan hyödyntää järjestöjen kehittämis- ja vaikuttamistoiminnassa? Näistä lähtökohdista on käynnistetty A-klinikkasäätiön koordinoima päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Mukana on kaikkiaan kymmenen järjestöä sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa tutkijoina ovat Sari Valjakka (Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry), Tuuli Pitkänen (A-klinikkasäätiö), Päivi Rissanen (Mielenterveyden keskusliitto) ja Jouni Puumalainen (Mielenterveyden keskusliitto/Kuntoutussäätiö). Hankekoordinaattorina toimii A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen.

Tutkimusohjelmassa tuotetaan tietoa järjestöjen toiminnasta, järjestöjen tavoittamien ihmisten tilanteesta ja kokemusasiantuntijuudesta järjestöissä.

Mukana olevat tutkijat toivovat yksimielisesti, että tutkimusyhteistyö järjestöjen kesken vahvistuu.

– Odotan myös, että tutkimus tekee järjestöjen työtä näkyvämmäksi. Järjestöt toimivat lähellä ihmisiä ja heidän arkeaan, Sari Valjakka toteaa. Myös Tuuli Pitkänen korostaa yksittäisen ihmisen osuutta ja ääntä tutkimuksessa. Päivi Rissanen ja Jouni Puumalainen näkevät lisäksi vertaistukeen sekä kokemusasiantuntijuuteen liittyvien käsitteiden selkeyttämisen tärkeinä tehtävinä.

Ohjelmassa toteutetaan kuusi yhteistä tutkimushanketta, yhteisiä järjestötyöpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Ensimmäinen järjestötyöpaja järjestetään tiistaina 18.8.2015 Diakonia-ammattikorkeakoululla Helsingissä. Ensimmäiset tutkimustuotokset on tarkoitus julkaista syksyllä 2015.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma on mukana EHYT ry:n ja Ehkäisevän päihdetyön verkoston järjestämillä Päihdepäivillä Helsingin Kulttuuritalolla 19.–20.5.2015. Tervetuloa tutustumaan tutkimusohjelmaan ja keskustelemaan tutkijoiden kanssa maksuttomalla näyttelyalueella!

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen nelivuotisessa tutkimusohjelmassa (2015–18) ovat mukana A-klinikkasäätiö, A-Kiltojen Liitto ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu, EHYT ry, FinFami – Uusimaa ry,
Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Omaiset Huumetyön Tukena ry, Sininauhaliitto ja Suomen Mielenterveysseura.

Lisätietoa: tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi

Tutkijaryhmä_lowres (2) (2)

Kuvateksti:

Kuvassa (vasemmalta) Päivi Rissanen (Mielenterveyden keskusliitto), Jouni Puumalainen (Mielenterveyden keskusliitto/Kuntoutussäätiö), Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö), Sari Valjakka (Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry) ja Tuuli Pitkänen (A-klinikkasäätiö).

Kuntoutuksen eurooppalainen kongressi Helsingissä

European Forum for Research in Rehabilitation (EFRR) järjestää Kuntoutusalan ja kuntoutustutkimuksen kongressin Helsingissä 6.-9.5.2015 Marina Congress Centerissä. EFRR on eurooppalainen kuntoutusalan toimijoiden yhteistyöverkosto, jossa Suomi on aktiivisena jäsenenä.

Kongressissa esitellään posteri: Kuntoutuspalvelujen yhteiskehittäminen: muuttaa sekä kuntoutujia ja ammattilaisia. (Co-development of rehabilitation services – a change for both serveice users and professionals) Tekijät: Outi Hietala, Kuntoutussäätiö ja Päivi Rissanen, Mielenterveyden keskusliitto

Kannanotto: Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava rahapeliyhtiöiden suunnitellussa yhdistämisessä

Mielenterveyden keskusliitto ry:n liittovaltuusto vaatii, että hallituksen on huolehdittava rahapelimonopolin säilymisestä Suomessa nykyisillä tai niistä muodostettavalla yhtiöllä.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytykset pitää turvata jatkossa suunnitellussa rahapeliyhtiöiden yhdistämisessä. Rahapeliyhtiöiden yhdistämisen yhteydessä on huolehdittava siitä, että eri yhtiöiden edunsaajien osuus jaettavista voitoista säilyy nykyisellään eikä avustusten jakoperusteita heikennetä. Peliyhtiöiden tuotto pitää käyttää täysimääräisesti edunsaajien työn tukemiseen.

Järjestöjen ja vapaaehtoisten kansalaisten tekemä työ on merkittävä voimavara yhteiskunnassa. Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen vahvistaa demokratiaa ja sosiaalista pääomaa. Järjestöjen panos palveluiden tuottamisrenkaassa on nimenomaan kuntien lakisääteisiä palveluja täydentävien palveluiden tuottaminen.

Erityisen merkittävää järjestöjen tekemä työ on kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien, kuten esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien, kohdalla. Yhdistysten toiminta on ainutlaatuista kuntoutumista tukevaa toimintaa, joka auttaa kuntoutujia arjessa selviytymisessä ja tarjoaa heille tärkeää vertaistukea. Yhdistysten toiminta ehkäisee syrjäytymistä, väliinputoamistilanteita ja edistää kuntoutujien osallisuutta ja omaehtoista toimimista.

Yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen on erityisen tärkeää alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Meneillään olevien palvelurakenteita koskevien muutoksien sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien lainsäädäntöuudistusten myllerryksessä juuri kaikkein heikommassa asemassa olevat ovat vaarassa jäädä jalkoihin.

Lisätietoja:
Tarmo Raatikainen, liittovaltuuston puheenjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto, puh. 041-548 3605

Mielenterveyden keskusliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka haluaa luoda jokaiselle mielenterveyden häiriöön sairastuneelle mahdollisuuden kuntoutumiseen. Se tarjoaa koulutuksia, neuvontapalvelua ja sopeutusvalmennusta kuntoutumisen polulle – kohti toimivaa arkea ja työelämää. Liitto ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä oikeuksia yhteiskunnassa. Mielenterveyden keskusliittoon kuuluu noin 160 vapaaehtoisvoimin toimivaa jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 17 000 henkilöjäsentä.

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Tiedote: Mielensäpahoittaja vähentämään mielenterveysongelmien häpeää

Kalenterihahmoina nähdään muun muassa Kaisa Mäkäräinen, Iina, Minka ja Mikko Kuustonen, Pirjo Heikkilä, Arvi Lind sekä Tuomas Kyrö itse. Osa kalenterin tuotoista lahjoitetaan Mielenterveyden keskusliitolle.

– Jokaisella on oikeus mielen hyvinvointiin. Mielenterveyden häiriöt koskevat jossain elämän vaiheessa suoraan jopa puolta suomalaisista. Mielensäpahoittaja haluaa osallistua talkoisiin tukemalla psyykkisesti sairastuneiden kuntoutumista ja mahdollisuutta haluamaansa elämään, pohtii Mielensäpahoittajan luonut kirjailija Tuomas Kyrö.

Kyllä minä niin mieleni pahoitin kun mielet tärähtivät, lukee kalenterin kannessa. Kalenterin 12 tunnettua suomalaista edustavat eri ikäluokkia, työnkuvia ja elämänvaiheita.

– Toivomme jääkaapin ovessa ja työpaikalla näkyvän, viisaasti humoristisen kalenterin arkipäiväistävän mielenterveyden häiriöitä ja poistavan mielen sairauksiin liittyviä ennakkoluuloja, sanoo Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka.

– Kenen tahansa mieli voi sairastua, aivan kuten kehokin, Sydänmaanlakka muistuttaa. – Viime vuonna 111 327 henkilöä oli työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveys- ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi. Suurimmasta osasta näistä sairauksista voi parantua elämään arkea töineen ja harrastuksineen. Vakavastakin masennuksesta on mahdollista toipua täysin oireettomaksi ja skitsofreniaa sairastavista yli puolet toipuu suhteellisen hyvin sairaudestaan.

Mielensäpahoittajan seinäkalenteria saa syksyllä kaikista hyvin varustetuista kirjakaupoista ja marketeista. Loput kalenteri-Mielensäpahoittajat ja kalenterin ulkoasu paljastetaan syyskuun alussa.

Mielenterveyden keskusliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka haluaa luoda jokaiselle mielenterveyden häiriöön sairastuneelle mahdollisuuden kuntoutumiseen. Se tarjoaa koulutuksia, neuvontapalvelua ja sopeutusvalmennusta kuntoutumisen polulle – kohti toimivaa arkea ja työelämää. Liitto ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä oikeuksia yhteiskunnassa. Mielenterveyden keskusliittoon kuuluu noin 160 vapaaehtoisvoimin toimivaa jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 17 000 henkilöjäsentä.

Lisätietoja: Olavi Sydänmaanlakka, gsm 050 363 9920

_MG_7654Kättely_MG_7678Lutikka

Tänä vuonna Henkisen hyvinvoinnin viikolla huomioidaan työelämässä olevia ja nuoria

Henkisen hyvinvoinnin viikkoa vietettiin viikolla 17 vuonna 1999 ensimmäistä kertaa. Viikon perusajatuksena on haastaa yrityselämä mukaan vapaaehtoiseen mielenterveystyöhön ja kiinnittää huomiota henkiseen hyvinvointiin työelämässä.

Mielenterveyden keskusliitto viettää Henkisen hyvinvoinnin viikkoa 20.4.–26.4.2015 lahjoittamalla jäsenyhdistyksille lahjoitusvaroin 1000 Nuori mieli -opasta jaettavaksi. Opas on väline mielen ongelmien ennaltaehkäisyyn. Yhdistykset jakavat Nuori mieli -oppaita eteenpäin annettaviksi lähikouluun, nuorisotiloihin, seurakunnille tai vaikka harrastusryhmiin. Tämä on pieni mutta tärkeä tapa, jolla jäsenyhdistykset voivat ennaltaehkäistä lähiympäristönsä mielen ongelmia.
Seuraavat yhdistykset jakavat oppaita: Nuori Mieli oppaiden jako

Henkisen hyvinvoinnin tunnusmerkkejä ovat

• Tyytyväisyys elämään ja työhön: vaikka asiat eivät olisikaan täydellisesti, on silti pääsääntöisesti hyvä olla.
• Aktiivisuus: jaksaa tehdä muutakin kuin sen, mikä on pakko.
• Myönteinen perusasenne: suhtautuu asioihin avoimesti ja kiinnostuneesti.
• Kyky sietää kohtuullisessa määrin epävarmuutta ja vastoinkäymisiä.
• Oman itsensä hyväksyminen puutteineen ja vahvuuksineen.
Lähde: Voiman lähteet, Työterveyslaitos 2009
Teemaviikon tapahtumia yhdistyksissä:

Sonkajärven mielenterveyskerho ry/Vertaistoimintakeskus järjestää toimintaa teemaviikolla:

– Vertaistoiminnan aloittaminen Sukevalla liikekeskuksella (Kallentie 2) kerran kuukaudessa. Ensimmäinen kokoontuminen tiistaina 21.4.2015 klo 8-13.

– Omaisen oikeus omaan elämään? Luento- ja keskustelutilaisuus Sonkajärven kirjastossa to 23.4.2015 klo 17-18:30. Läheisen sairastumisen herättämät tunteet ja ajatukset. Omaisen jaksaminen arjessa ja omien voimavarojen huomioiminen. Alustajana vastaava omaistyöntekijä Tiina Puranen, Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry. Yhteistyössä Sonkajärven Mielenterveyskerho ry.

– Vertaistoimintakeskus Touhula toiminnot viikolla 17:

maanantaina 20.4.2015 klo 9 kuntosali
tiistai 21.4.2015 klo 10 hengellinen piiri keskiviikkona
keskiviikkona 22.4.2015 klo 10 shakkikerho
klo 11 yhteisöpalaveri
klo 12:30 kävelyryhmä
torstaina 23.4.2015 klo 12 kirjastokäynti
perjantaina 24.4.2015 klo 9:30 pelataan bingoa
lauantaina 25.4.2015 klo 9-13 Vertaistoimintakeskus Touhula auki. Aiheena kankaanpainanta.

Miehikkälän Mielenterveysyhdistys järjestää teemaviikon toimintaa:

Ti 21.4.2015 tanssitaan yhdessä istumatansseja Ratevassa klo.13.30 alkaen
Ke 22.4.2015 Mielenterveyskävely – kävellään yhdessä henkisen hyvinvoinnin puolesta
lähtö Vireän pihasta klo.13.15 ja Hellitä hetkeksi – ohjattu rentoutuminen
klo.14.15 Ratevassa
To 23.4.2015 Hyvän mielen kahvila klo.13.00-15.30 työpajalla
(sketsiryhmä, yhteislaulut, bingo, kahvitarjoilu, arpoja)

Tervetuloa, tapahtumat avoimia kaikille!

Henkinenhyvinvointiviikko_VihreaHenkinenhyvinvointiviikko_Keltainen

Orivesi

Oriveden mielenterveysyhdistys Lumo ry
Toimitila: kaupungintalon nuorisotila
Keskustie 35, 35300 Orivesi
050 063 9662 Ulla Voutilainen
kuvixia[at]hotmail.com
http://orivedenlumo.yhdistysavain.fi

Rautajärvi

Pälkäneen mielenterveysyhdistys Tuike ry
Eliisa Lahtinen
0400 44 709
ca.rautakoski[at]gmail.com