Mielenterveyskuntoutujille kursseilta vertaistukea ja tietoa kuntoutumisesta

 

Mielenterveyden keskusliitto järjestää vuonna 2015 kymmeniä sopeutumisvalmennuskursseja mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn edistämiseksi. Kurssit on tarkoitettu pysyvällä eläkkeellä ja työelämän ulkopuolella oleville mielenterveyskuntoutujille, jotka eivät ole oikeutettuja Kelan kurssille ja heidän perheilleen. Kursseja järjestetään avo- ja laitosmuotoisina valtakunnallisesti ja ympäri Suomen.

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on kartuttaa kuntoutujien voimavaroja, tukea kuntoutumista lisäämällä tietoa kuntoutumisesta ja toimintakyvyn edistämisestä sekä kehittää kurssilaisten kykyä laatia omaa elämää koskevia kuntoutumistavoitteita.

Sopeutumisvalmennuskurssit tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun ja yhdessäoloon toisten mielenterveyskuntoutujien kanssa, tietoa kuntoutumisesta sekä uusia kokemuksia liikunnan ja yhdessä tekemisen kautta. Sopeutumisvalmennus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa elämäntilannetta, voimavaroja ja tavoitteita.

”Kursseille osallistuneet ovat kokeneet tärkeänä vertaistuen sekä itsetuntemuksen ja voimavarojen lisääntymisen”, kertoo kuntoutuspäällikkö Jonna Siikamaki. Keskeisenä ideana on kolmen asiantuntijuuden hyödyntäminen: kurssityöryhmässä on aina kuntoutujan lisäksi ammattilais- ja vertaisohjaaja.

Kurssit ovat RAY:n rahoittamia ja kurssilaisille maksuttomia.

Sopeutumisvalmennuskurssille haetaan täyttämällä kurssihakemuslomake. Lisätietoja hakuohjeista saa soittamalla valtakunnalliseen MTKL:n neuvontapuhelimeen p. 0203 91920 tai verkkosivuilta www.mtkl.fi -> kuntoutumisen tukeminen.

Sopeutumisvalmennuskurssit

 

  • Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt olivat toiseksi suurin syy myönnetyille eläkkeille tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jälkeen. Vuonna 2012 7200 henkilöä jäi eläkkeelle mielenterveyden häiriöiden vuoksi (tule-sairaudet: 7263). Yhteensä ennenaikaiselle eläkkeelle siirtyi 22 319 henkilöä.
  • Masennuksen vuoksi alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä on kaksinkertaistunut 1990-luvun puolivälin jälkeen.
  • Noin viisi alle 30-vuotiaista jää päivittäin työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi.
  • Työtoimintaan osallistuvia mielenterveyskuntoutujia on vuosittain n. 9000, joista puolet toivoo pääsevänsä työsuhteiseen työhön.

Lähde: Mielenterveyden keskusliitto 2013, Kela 2013

Mielenterveyden keskusliitto on maanlaajuinen kansalaisjärjestö, joka haluaa luoda jokaiselle mielenterveysongelmaan sairastuneelle mahdollisuuden kuntoutumiseen. Se tarjoaa koulutuksia, neuvontapalvelua ja sopeutusvalmennusta kuntoutumisen polulle – askeleksi toimivaan arkeen ja työelämään. Liitto ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä oikeuksia yhteiskunnassa. Mielenterveyden keskusliittoon kuuluu noin 170 vapaaehtoisvoimin toimivaa jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 18 000 henkilöjäsentä.

 

TAKAISIN TÖIHIN – Henrietta ja Helena

Henriettan ja Helenan uusi blogi pureutuu haasteisiin, joita työelämään paluu sairauden jälkeen tuo tullessaan. Pysy kuulolla viikoittain ja rohkaistu. Joko hakemaan sopeutumis- tai työ- ja koulutusvalmennukseen, kurottamaan kohti unelmiasi. Tai työnantajana työllistämään mielenterveyskuntoutuja.

Iloa, intoa ja valtava motivaatio. Tällainen tuki ja apu minulle tuli Henriettan muodossa Mielenterveysmessujen kiireen keskelle marraskuussa. Henrietta tuli marraskuussa harjoitteluun viestintäämme, osana työ- ja koulutusvalmennuskurssia, jota hän kävi Mielenterveyden keskusliitossa.

Harjoittelukokemus oli molemmin puolin niin rohkaiseva, että innostuimme jatkamaan yhteistyötä. Tammikuun 7. tartuin puhelimeen ja kyselin Henriettaa meille kevääksi työkokeiluun. Koska budjetti ei juuri tällä hetkellä salli tiimin laajentamista, tarjosin työkokeilua. Henrietta oli itse aiemmin jo ilmaissut halukkuutensa erilaisiin työllistämistuin tehtäviin työmuotoihin.

Henrietta selvitti ripeästi Klubitalolla erilaiset mahdollisuutensa juridiikkaa myöten. Vuorokauden sisällä sovimme aloituksesta.

Ajattelimme kirjoittaa päiväkirjaa kevään ajan tunnelmista täällä viestinnässä. Paperit on laitettu TE-toimistoon ja odotamme sopimusta. Ensi kerralla avaamme lomake- ja hakukäytäntöjen konkretiaa.

– Helena Hulkko, viestintä- ja markkinointijohtaja, Mielenterveyden keskusliitto

Hei. Olen Henrietta Gyllenbögel ja aloitin työkokeilun Mielenterveyden keskusliiton viestinnässä. Olen koulutukseltani valtiotieteen maisteri pääaineenani viestintä. Tein töitä viestinnän parissa eri yrityksissä ja toiminnanjohtajana järjestömaailmassa kunnes sairastuin psyykkisesti – II-tyypin bipolaari – ja jäin muutama vuosi sitten työkyvyttömyyseläkkeelle.

Nyt voin kuitenkin hyvin ja olen päässyt takaisin rakastamani työn pariin ja mikä minulle on myös hyvin tärkeää – edistämään minulle tärkeitä asioita eli mielen hyvinvointia.

Epäröin vähän, miten ystäväni mahtaisivat suhtautua innokkuuteni tehdä työtä työkokeiluna eli käytännössä palkatta. Itselleni tämä oli helppo valinta sillä nautin työnteosta. Yllätyin iloisesti kun yksikään ystävistäni ei kritisoinut intoani tehdä ilmaista työtä. Sen sijaan sain kymmenittäin kannustuksia ja onnitteluita. Koen olevani hyvin onnekas, kun minulla on viisaita ystäviä ja mielekästä työtä

– Henrietta Gyllenbögel, työkokeilija, Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveysongelmien ylisukupolvisuus on ehkäistävissä – Kuopiossa alkoi uudenlainen kuntoutusmalli lapsiperheille

Mielenterveyden keskusliitto (MTKL) aloitti tällä viikolla Kuopiossa lapsiperheille uudenlaisen mielenterveysongelmien ylisukupolvisuutta ehkäisevän kurssin. Hyvä arki lapsiperheille – sopeutumisvalmennuskurssi tarjoaa tukea kuntoutumiseen perheille, joissa toinen tai molemmat vanhemmista ovat poissa työelämästä tai opinnoista mielenterveysongelman vuoksi.

Juuri alkaneella pilottikurssilla kuopiolaisille lapsiperheille voidaan tarjota aiempaa yksilöllisempää ja kokonaisvaltaisempaa tukea. Tavoitteena on, että kuntoutumisen prosessi linkittyisi osaksi kuntoutujan omaa – mutta myös perheen – arkea. Oikealla tavalla arkeen nivoutuva kuntoutumispolku luo mielenterveyskuntoutujalle hyvät edellytykset paluulle työelämään tai opintojen pariin.

Laatuaan ensimmäinen lapsiperheille suunnattu monimuotokurssi sisältää avo- ja internaattijakson sekä viikoittaisia ryhmä- ja yksilötapaamisia; siinä hyödynnetään niin vertaistukea, ammatillista osaamista kuin kokemusasiantuntijuutta.

-Tavoitteena on lisätä ymmärrystä mielenterveysongelmista, niiden vaikutuksista vanhemmuuteen ja lapsiin sekä kertoa keinoista, joiden avulla vanhemmat voivat tukea lastensa kehitystä, kertoo MTKL:n kuntoutussuunnittelija Outi Ståhlberg. – Kurssilla puhumme kuntoutumisesta ja mitä se tarkoittaa arjessa. Vanhempien omat elämäänsä liittyvät toiveet, odotukset ja tavoitteet pilkotaan riittävän pieniksi askeliksi. Rakennamme pärjäämistä niiden voimavarojen päälle, joilla on selvitty tähän hetkeen.

-Kurssimme täydentävät esimerkiksi julkisen sektorin hoitosuhdetta; ne eivät korvaa psykiatrista hoitoa, Ståhlberg muistuttaa.

Tavat, joilla perheitä lähdetään konkreettisesti tukemaan, ovat sidoksissa kunkin perheen omiin kuntoutumistavoitteisiin. Jollekin se on yhdessä viraston luukulle menemistä, toisille perheterapian löytämistä.

 

Oikeat toimet laskevat lapsen sairastumisriskiä 40 %

Mielenterveyden häiriöiden siirtyminen yli sukupolvien, vanhemmilta lapsille, on usein psykiatrisen sairastavuuden taustalla. Lasten vaara sairastua itsekin mielenterveysongelmiin joko lapsuudessa tai aikuisuudessa on 2-3-kertainen, jos mitään ei tehdä. Jos taas perheitä tuetaan asianmukaisesti, on mahdollista vähentää lasten vaaraa sairastua ja ehkäistä sairastumista.

– Käytämme kurssilla menetelmiä, joilla tutkitusti pystytään ehkäisemään perheen lapsen mielenterveysongelmien syntymistä, muun muassa Toimiva lapsi & perhe –tutkimuksen* vaikuttavaksi arvioimaa Lapset puheeksi -menetelmää, kertoo Ståhlberg.

THL:n tutkimusprofessori Tytti Solantaus kertoo lasten sairastumisriskin laskevan oikeilla toimenpiteillä jopa 40 %.  – Laaja tutkimusnäyttö preventiivisistä interventioista osoittaa, että ylisukupolvinen kierre on mahdollista katkaista **, kertoo Solantaus.

– Työkyvyttömyyseläkkeellä pienen lapsen vanhempikin putoaa kaikesta Kelan tukemasta kuntoutuksesta pois. Myös Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan pääsy on eläkeläiselle vaikeaa. Järjestöjen tarjoama sopeutumisvalmennus ja muu tuki on silloin näille perheille kultaakin arvokkaampaa, avaa Ståhlberg. – Monessa perheessä lapset oireilevat ja vanhempien jaksaminen on todella kovilla. Tämä on ihan normaalia reagointia, kun vanhemmalla on vaikeata. Jos olisi riittävästi oikea-aikaista ja perheiden omista tarpeista lähtevää tukea tarjolla, säästyttäisiin monelta inhimilliseltä tragedialta ja rahanmenolta.

– Lapsiperheet tarvitsevat monenlaista tukea – kokonaisvaltaisesti. Terapiaa, keskusteluapua, kotiapua, mielekästä tekemistä. Emme tarjoa kaikille perheille samoja ratkaisuja, Ståhlberg kertoo.

MTKL:n kurssi toteutetaan yhteistyössä Yhden vanhemman perheiden -liiton,  Kuopion ensikotiyhdistyksen sekä Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomen -yhdistyksen kanssa.

 

*Toimiva lapsi & perhe, Toikka ja Solantaus IJMHP 2006, Solantaus et al IJMHP 2010, Solantaus et al ECAP 2010

**Siegenthaler et al (2012) JAACAP 1:8-17

 

Lisätietoja:

Outi Ståhlberg, kuntoutussuunnittelija, Mielenterveyden keskusliitto, puh: 050 3759 199

Tytti Solantaus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tytti.solantaus@thl.fi

 

Mielenterveyden keskusliitto on maanlaajuinen kansalaisjärjestö, joka haluaa luoda jokaiselle mielenterveysongelmaan sairastuneelle mahdollisuuden kuntoutumiseen. Se tarjoaa koulutuksia, neuvontapalvelua ja sopeutusvalmennusta kuntoutumisen polulle – askeleksi toimivaan arkeen ja työelämään. Liitto ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä oikeuksia yhteiskunnassa. Mielenterveyden keskusliittoon kuuluu noin 170 vapaaehtoisvoimin toimivaa jäsenyhdistystä.

www.mtkl.fi

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Lisätietoja: www.ray.fi

Sopeutumisvalmennuskurssit 2015 – uutta suuntaa elämään

Mielenterveyden keskusliiton  sopeutumisvalmennuskurssi-ohjelma 2015 on valmistunut. Kurssit antavat mielenterveyskuntoutujille eväitä etsimään uutta suuntaa elämään ja mielekkääseen arkeen.

Voit tutustua kurssiohjelmaan tästä.

Lisätietoja:
Isko Kantoluoto
isko.kantoluoto@mtk.fi
050 306 8379

Sopeutumisvalmennuskurssit 2015